Město Bohumín

2.2.
2022

Město Bohumín

Vítejte v Bohumíně - městě plném kontrastů. O Bohumínu se říká, že ho po první návštěvě budete buď milovat nebo nenávidět. Žádná jiná možnost není. Možná to způsobuje množství zeleně a vodních toků, proti kterým zde stojí průmysl a s ním spojená doprava. Bohumín žije pestrým životem, který umožňuje široká sportovní i kulturní nabídka. Pokud vás zajímá víc, pojďte se teď spolu s námi seznámit s těmito pozoruhodnými protiklady. Pohraniční Bohumín je Moravskoslezskou bránou, kterou teď společně vstoupíme do Slezska a Pobaltí. Severní zeměpisná šířka Bohumína (radnice) je 49° 54’ 14,40" a východní zeměpisná délka 18° 21’ 27".

 

Geografie

Bohumín sousedí s Polskem a leží v severní části Moravskoslezského kraje, v okrese Karviná. Město má výhodnou strategickou polohu, díky které sehrává významnou roli nejen v regionu, ale také v celé republice. Nachází se totiž na křižovatce železničních tratí, na soutoku Odry a Olše a na hranici dvou států. Přirozenou hranici vytvářejí s Polskem především malebné nivy dvou řek Odry a Olše, které se v Bohumíně spojují v jednu jedinou. Město leží v ostravské pánvi a od průmyslové Ostravy je vzdáleno necelých pět kilometrů. Rozlohou zabírá Bohumín 3 109 hektarů a území, na kterém se rozkládá, je rovinaté bez větších kopců. Nejvyšší bod města je na Záblatském kopci, který se nachází ve výšce 248 metrů nad mořem. Nejnižší místo Bohumína je na soutoku Odry s Olší, kde se řeka Odra loučí s Českou republikou. S výškou 189 metrů nad mořem se jedná také o vůbec nejnižší bod Moravskoslezského kraje. Řeka Odra a její meandry se staly díky své zajímavé fauně a flóře atraktivním místem pro milovníky přírody.

 

Demografie

Bohumín má přes 21 tisíc obyvatel, kteří žijí v sedmi městských částech, kterými jsou Nový Bohumín, Starý Bohumín, Skřečoň, Záblatí, Pudlov, VrbiceŠunychl. Tyto názvy naznačují, že se původně jednalo o samostatné obce, které vznikaly a postupně se vyvíjely od 13. století. První písemná zmínka o vsi Bogun je totiž z roku 1256. Do dnešní podoby se město integrovalo až v roce 1974.

 

Historie

Bohumín měl významnou strategickou polohu již od svého založení. Tuto důležitost si město udrželo dodnes. Už ve 12. století procházely Bohumínem křižovatky významných obchodních cest. Solná stezka vedla z Moravy do Krakova a Jantarová stezka směrovala z Uher do Těšína a dále k Baltu. Rovněž tudy procházela cesta z Prahy do Krakova. Osada tedy vznikla na frekventovaném místě, které bylo vhodné pro přechod přes řeku. O tom svědčí i stavba mostu v 15. století, který ovšem mnohokrát strhla rozvodněná řeka Odra. Se stoupajícím cestovním ruchem přibývalo osadníků, takže osada nesoucí jméno Bogun, byla v době krále Přemysla Otakara II. již velkou vesnicí. První písemná zpráva o vsi Bogun však pochází až z roku 1256 a týká se dnešní městské části Starý Bohumín. Jisté však je, že trvale osídlená osada zde byla již mnohem dříve. Na základě jména Bogun můžeme soudit, že se jednalo o slovanské sídlo.

 

Velké firmy

Do dnešní podoby se město integrovalo v roce 1974. Společně s Ostravou a dalšími městy tvoří Bohumín průmyslovou oblast regionu. Na jeho území působí několik významných podniků, které zaměstnávají převážnou většinu ekonomicky aktivních obyvatel nejen z Bohumína, ale také z jeho blízkého okolí. K největším prosperujícím firmám patří Bekaert, Bochemie, Bonatrans, České dráhy, Rockwool, ViadrusŽDB Drátovna a MS Utilities & Services.

Příroda

Meandrující řeka Odra, která protéká Bohumínem, se postarala už o nejedno překvapení. Milovníci přírody si tedy procházkou po jejích březích určitě přijdou na své. Jedinečná zákoutí hraničních meandrů jsou totiž domovem pro mnoho živočichů. Žijí zde bobři nebo vydry a hnízdí tam ledňáčci. Při troše štěstí je všímavý návštěvník může spatřit. Čas od času vyplaví Odra stoličku nebo obratel mamutů, kteří se před tisíci lety zřejmě procházeli jejím korytem. V roce 2004 byl navíc v blízkosti Odry v místní části Kopytov objeven hraniční kámen z doby Marie Terezie. Tyto výjimečné meandry začínají u hraničního přechodu Bohumín-Chalupki a vinou se širokou říční nivou v délce 7 km až k soutoku Odry s Olší. Území pravého břehu řeky Odry s Kališovými jezery a mokřady slepých ramen od severního okraje Starého Bohumína po soutok Odry a Olše jsou jedinečná nejen svou významnou faunou, ale také flórou. Proto byla tato oblast zahrnuta do národních seznamů oblastí zvláštní ochrany jako „Meandry dolní Odry“ a byla vyhlášna jako chráněná přírodní památka. Zelené zastavení v každodenním shonu nabízí nejen místním, ale také turistům park Petra Bezruče v samotném centru Bohumína. Ten založil v roce 1907 na místě bývalé bažantnice zemský hejtman Jindřich, hrabě Larisch-Mönnich. Základní kámen parku leží u jeho vstupu dodnes. Původně se jednalo o park anglický, ten se však v průběhu dvou světových válek změnil až do dnešní podoby. I nadále však park zůstává bohumínským skvostem kvůli rozmanitému výskytu dřevin. Roste zde šedesát druhů keřů a stromů od akátu až po zerav. Uprostřed rozlehlého stromoví se nachází monumentální Pomník padlých v obou světových válkách, na němž je plastika nahého klečícího zraněného bojovníka, který se opírá o meč jako o symbol naděje. K parku přiléhají tenisové kurty, dvě fotbalová hřiště, areál pro děti Hobby park a letní kino a amfiteátr se zahradním občerstvením. Na park přirozeně navazuje rozvíjející se sportovní a odpočinkový areál. Nejen přírodní zajímavosti, ale také poloha města na samé hranici s Polskem a pestrá nabídka volnočasových, sportovních, kulturních i dalších aktivit dělá z dříve jen průmyslového města turisticky atraktivní místo, kde je dostatek možností pro smysluplné využití volného času. To je také důvod, proč do Bohumína míří rok od roku více návštěvníků.

  

Dokumenty:

 



Různé


Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Počet zhlédnutí: 407 122

Zpět

    Městský úřad