Město Bohumín

29.12.
2022

Boj proti drogám

Drogy nejsou anonymní strašák, mohou se týkat i vašich dětí

Napadlo vás, že by se v blízkosti vašich dětí mohly vyskytovat drogy? Slýcháme o tom z televize, z rodičovských schůzek nebo od známých. Jak ale dobře poznat, jestli se tento problém může týkat i vašeho dítěte? Hrozí právě vašemu dítěti závislost? Město Bohumín pomáhá svým obyvatelům v boji proti drogám a snaží se zmírnit rizika zneužívání návykových látek u nejcitlivější skupiny, kterou jsou právě děti. Ačkoliv je v tomto ohledu nejdůležitější vliv rodiny, i my pracujeme na tom, aby děti nelákaly zakázané věci a věděly o tom, k čemu závislost na drogách vede a jaké následky může mít. Více se dozvíte na těchto webových stránkách.

 

Nenechte děti nudit se, přitáhněte je ke sportu

Odborníci i terénní pracovníci potvrzují, že značná část dětí užívajících drogy touží poznat něco nového. Droga má pro ně význam zakázaného ovoce. Teenageři často říkají, že drogy užívají jen proto, aby byli „cool“, zapadli mezi vrstevníky, oslnili své kamarády či opačné pohlaví. Pokud máte dítě, které se nebojí zkoušet neznámé a rádo objevuje nové věci, je třeba si všímat, s kým a jakým způsobem tráví volný čas. Město Bohumín se stará, aby děti měly ve městě dostatek možností, jak smysluplně trávit čas. Přihlaste své dítě do některého ze sportovních nebo zájmových kroužků, například v Domě dětí a mládeže Fontána. V rámci školy mohou děti zdarma navštěvovat kurz šachu, čas venku mohou trávit v areálu Hobbyparku, kam je vstup také zdarma. Vhodně dítě zabavit a přitáhnout jeho pozornost opačným směrem od drog je základním krokem k úspěchu. Nejvhodnější je právě pravidelný sport, naopak přehnané trávení volného času u počítače či herních konzolí může také vést k závislosti.

 

Máte podezření? Vyzkoušejte tester zdarma

Pokud máte podezření, že se v bezprostřední blízkosti vašeho dítěte objevily drogy, otestujte si jej. Město Bohumín vám nabízí zdarma kombinovaný tester, který dokáže určit až šest druhů drog, a to stěrem z ústní dutiny. Tester si můžete vyzvednout nonstop a zcela anonymně na služebně městské policie v Bohumíně. Pokud si chcete kombinovaný test koupit sami, lze jej získat v lékárnách v ceně od 200 do 350 Kč. Nedávný průzkum bohužel ukázal, že děti v bohumínských školách skutečně experimentují s drogami. Potvrdil to laboratorní rozbor odpadních vod ze školních kanálových šachtic, který dala provést v rámci preventivních protidrogových opatření bohumínská městská policie. Výsledky odběrů jsou znepokojivé. V odebraných vzorcích se objevily výrazné stopy po marihuaně, extázi, ale také pervitinu. Test na drogy sice neurčí, kolikrát dítě drogu užilo, v jakém množství, jak dlouho ji užívá a kdy přesně ji bralo. Svědčí ale o tom, že dítě s drogami experimentuje. V takovém případě se poraďte se s odborníky, co dělat. Spolupracujte na vyřešení problému s dítětem, rodiči vrstevníků, dětským lékařem, se školou a jejími preventisty i s protidrogovými odborníky. Zajímejte se o léčbu. Pokud to bude nutné, kontaktujte policii.

 

Město nezavírá oči, do prevence investuje statisíce

Radnice každoročně investuje nemalé částky do protidrogové prevence. Nespokojujeme se jen s pasivními formami, snažíme se děti do protidrogové problematiky vtáhnout, oslovit je atraktivní až šokující formou, aby byl výsledek co nejefektivnější. V roce 2016 jsme pozvali do Bohumína speciální protidrogový vlak, založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Dětem i dospělým nabídla unikátně vybavená vlaková souprava devadesátiminutový zážitek ve formě 5D projekce v šesti multimediálních sálech. Za peníze města vlak navštívila zhruba tisícovka bohumínských školáků z 5. až 9. tříd. Za příjezd vlaku a jeho působení v Bohumíně jsme zaplatili 270 tisíc korun. Zvyšujeme také počet besed a přednášek o drogách. Asistenti prevence kriminality se intenzivně zaměřují na sledování případného dealerství drog v okolí škol. Děti postupně vyplňovaly anonymní dotazník, v němž se zjišťovalo, zda se s drogou setkaly, případně kde a zda s ní mají nějakou osobní zkušenost. Protidrogovou tematiku jsme zařadili i do adaptačních kurzů pro děti, které přecházejí na druhý stupeň základních škol. Děti se díky kurzu snadněji přizpůsobí novým podmínkám, které se s přechodem na vyšší stupeň pojí včetně prevence rizika prvního kontaktu s drogou, ke které až u čtvrtiny dětí dochází právě na druhém stupni základní školy. Město na pobyt každého žáka přispívá částkou 1 500 korun.

 

Věděli jste, že… 

 • za 1 rok se v Bohumíně legálně vymění 6 tisíc jehel?
 • strážníci spolu s asistenty prevence kriminality sesbírají za měsíc asi 500 použitých injekčních stříkaček, tzn. dalších 6 tisíc jehel za rok?
 • jeden gram pervitinu vyjde zhruba na 500 korun a je z něj možno vyrobit osm až devět dávek? Jedna dávka působí několik hodin, ve výsledku je tak pro děti pervitin levnější než alkohol!
 • dítě dokáže v první fázi užívání drogy mistrně skrývat? Varovné signály se tak mohou objevit až ve chvíli, kdy už je závislost vypěstována!
 • drogy se nevyhýbají ani bohatým i slavným? Na předávkování zemřeli držitel Oscara Philip Seymour Hoffman, herec River Phoenix, Cory Monteith nebo hudební legendy Jim Morrison, Whitney Houston či Janis Joplin.

 

Poplašné signály, že dítě experimentuje s drogou

 • náhlé změny nálad (veselost, skleslost)
 • netypické reakce (nedochvilnost, nezájem o chod rodiny)
 • lži, výmluvy, předstírání
 • změna koníčků nebo jejich zanedbávání až vysmívání
 • častá vyčerpanost, únava a spavost
 • ponocování, nespavost, neutuchající energie
 • rozšířené nebo naopak velmi zúžené zorničky
 • hubnutí (může znamenat užití stimulačních drog jako je pervitin či kokain)
 • přestává jíst maso, preferuje sladké (cukr, čokoláda, mléčné výrobky)
 • změna přátel a známých, pohrdavý postoj vůči původní „partě“
 • často bývá pryč z domu se svými tzv. kamarády
 • výrazná změna v oblékání i stylu hudby, zvýšená potřeba financí, ztrácející se věci a peníze
 • chybějící léky či alkohol v domácnosti
 • zhoršování ve škole, celková snížená výkonnost
 • nápadné odsuzování braní drog a časté hovory o drogách v běžném hovoru
 • ve slovníku dítěte se objevují slangové výrazy pro drogy (marihuana a hašiš = tráva, džoint, marjánka, mařka, brko, špek, hulení, model, haš, pervitin = perník, piko, peří, péčko, sníh, ice, extáze = éčko, extoška, extasy, tableta)
 • nález věcí souvisejících s drogami (prášek, roztok, tablety, malé čtvercové papírky s obrázky, papírová psaníčka, krabička s jehlami, stříkačkou, lžičkou, kyselinou citrónovou či citrónovou šťávou, ustřižená brčka či jiné trubičky na šňupání)

Pokud má vaše dítě problémy s drogami, nečekejte a oslovte tyto organizace, které Vám poskytnou potřebné informace a návod, jak postupovat dál.

 

K-centrum Orlová 

 

Renarkon Ostrava

 


Počet zhlédnutí: 17 534

Zpět

    Městský úřad