Město Bohumín

19.7.
2023

Kamerový systém městské policie

Bohumínští strážníci využívají kamerový systém už od roku 1997. Tehdy město pořídilo dispečink na služebně městské policie a první tři kamery. Postupně se pak jejich počet zvyšoval. Stále však šlo o staré analogové přístroje, propojené dráty rozvěšenými na sloupech. V současné době městská policie v Bohumíně disponuje plně digitálním kamerovým systémem, který je rovněž propojen s monitorovacím zařízením bohumínské státní policie. Kamerový systém ve městě funguje již přes 24 let a na pořádek v ulicích dohlíží 36 kamer. Strážníci díky kamerovému systému odhalují desítky přestupků a zachránili i několik lidských životů. V každém roce se díky němu vyřeší desítky důležitých událostí včetně odhalení několika pachatelů a zadržení hledaných osob.

 

Aktuální umístění kamer

  • 1. máje  (GPS 49.9028281N, 18.3806736E)
  • 1. máje  (GPS 49.9042725N, 18.3721611E)
  • 9. května  (GPS 49.8989939N, 18.3518822E)
  • Ad. Mickiewicze 590  (GPS 49.9012336N, 18.3586019E)
  • Alešova 1070  (GPS 49.9017603N, 18.3561842E)
  • Bezručova  (GPS 49.8968756N, 18.3574036E)
  • Bezručova 1145  (GPS 49.8925558N, 18.3600764E)
  • Bezručova 1145  (GPS 49.8922950N, 18.3603369E)
  • Čáslavská 1176  (GPS 49.9065008N, 18.3521433E)
  • Čs. armády 1036  (GPS 49.9047628N, 18.3528406E)
  • Čs. armády 140  (GPS 49.9001967N, 18.3553667E)
  • Čs. armády / Okružní (GPS 49.9029411N, 18.3517872E)
  • Drátovenská  (GPS 49.8977506N, 18.3447028E)
  • Jateční 1154  (GPS 49.9048717N, 18.3493914E)
  • Koperníkova 1215  (GPS 49.9092731N, 18.3658333E)
  • Masarykova 418  (GPS 49.9023911N, 18.3595892E)
  • Mírová 1016  (GPS 49.9087792N, 18.3486403E)
  • Nádražní 384  (GPS 49.9003783N, 18.3562150E)
  • Nerudova 974  (GPS 49.9074594N, 18.3545786E)
  • nám. Svobody 26  (GPS 49.9192425N, 18.3288361E)
  • nám. T. G. Masaryka 937  (GPS 49.9030836N, 18.3576981E)
  • Okružní 1055 (GPS 49.9032592N, 18.3497381E)
  • Ostravská - pláž Vrbického jezera (GPS 49.8810481N, 18.3128458E)
  • Ostravská - Vrbice  (GPS 49.8772550N, 18.3112811E)
  • park Petra Bezruče  (GPS 49.9066142N, 18.3650739E)
  • park Petra Bezruče  (GPS 49.9068075N, 18.3647950E)
  • Příční 169  (GPS 49.8962853N, 18.3464692E)
  • Rychvaldská  (GPS 49.8829758N, 18.3836525E)
  • Tovární 429  (GPS 49.8951397N, 18.3641247E)
  • Trnková  (GPS 49.8977419N, 18.3418328E)
  • tř. Dr. E. Beneše  (GPS 49.9029878N, 18.3559172E)
  • tř. Dr. E. Beneše  (GPS 49.9017447N, 18.3574742E)
  • Sv. Čecha 1092  (GPS 49.9009053N, 18.3528394E)
  • Štefánikova  (GPS 49.9004661N, 18.3547119E)
  • Šunychelská 1232  (GPS 49.9090125N, 18.3576431E)
  • Šunychelská  (GPS 49.9157244N, 18.3571281E)

                                

                               Jak chráníme vaše soukromí a předcházíme zneužití záznamů?

                               Kamerový dohlížecí systém smí být používán pouze v souladu se zákony ČR a Listinou základních práv a svobod. Kamerový systém je obsluhován výhradně strážníky Městské policie Bohumín a Policie České rebubliky, obvodní oddělení Bohumín. Ti jsou povinni zajistit ochranu informací před náhodným nebo neoprávněným zničením, poškozením a před neoprávněným přístupem, zpracováním, případně šířením. Kamerové záznamy umožňující identifikaci osob je možné uchovávat pouze po dobu přiměřenou účelům kamerového systému. Podmínky jsou připraveny tak, aby bylo co nejvíce chráněno soukromí občanů:

                               • vše, co vidí operátoři, je považováno za přísně důvěrné
                               • operátoři jsou vázáni povinností mlčenlivosti
                               • zákaz sledování soukromých prostor a objektů (kanceláře, byty apod.)
                               • zákaz prohlížení záznamů nepovolanými osobami
                               • zákaz tisku fotografie, uložení záznamu na jakékoliv médium bez povolení velitele městské policie
                               • na operátorské pracoviště nemají přístup cizí osoby
                               • občané jsou upozorňováni, že se nacházejí v monitorovaném prostoru

                                

                               Kamery se zaměřují především na

                               • pouliční trestnou činnost (kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, zavazadel)
                               • výtržnictví, fyzické napadání osob
                               • ochranu obecního majetku i majetku dalších institucí (bank, obchodních společností, drobných provozoven)
                               • ochranu majetku soukromých osob
                               • ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel
                               • projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, vylepování plakátů
                               • nedovolené parkování

                                


                               Počet zhlédnutí: 22 880

                               Zpět

                                   Městský úřad