Město Bohumín

Ukazatelé rychlosti v Bohumíně

Městská policie Bohumín dohlíží na dodržování předepsané rychlosti i prostřednictvím ukazatelů rychlosti. Statistické výstupy průběžně vyhodnocuje a přijímá patřičná opatření.

 

 

    Městský úřad