Město Bohumín

1.9.
2014

Výměna oken a zateplení fasády MŠ Rafinérský lesík v Bohumíně

  • Projekt:  Výměna oken a zateplení fasády MŠ Rafinérský lesík v Bohumíně
  • Akceptační číslo projektu:  14166323
  • Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory - 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, 3.2.1 Realizace úspor energie
  • Žadatel:  Město Bohumín
  • Doba realizace:  07-09/2014
  • Financování projektu:  Operační program Životní prostředí 85%, Státní fond životního prostředí 5%
  • Zpracovatel PD:  R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
  • Zhotovitel:  AD-MAR STAVBY s.r.o., Ostravská 277,735 51 Bohumín-Pudlov
  • Projektový manažer:  Ing. Eva Růžičková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

Obsahem projektu je provedení stavebních úprav budovy mateřské školy, které budou spočívat ve výměně otvorových výplní a podhledu nad hlavním vstupem a v celkovém zateplení  obvodových stěn. Předmětem podpory je realizace úspor objektu MŠ Rafinérský lesík.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 Počet zhlédnutí: 20 817

Zpět

    Městský úřad