Město Bohumín

Dotace ze státního a krajského rozpočtu

Izolační zeleň Vrbice 26.6.2023

Izolační zeleň Vrbice

Předmětem projektu je výsadba 89 kusů dlouhověkých stromů ve Vrbici. Tato městská část Bohumína je ovlivněna nepříznivými dopady nedaleké ostravské skládky, překladiště a železničního koridoru.
Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně – sadové úpravy 2.5.2022

Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně – sadové úpravy

Realizace projektu by měla dopomoci k dotvoření atmosféry a zároveň podpořit ekologickou stabilitu území pomocí původních nebo ekologicky blízkých druhů s návazností na vysokou hladinu spodní vody.
Omezování výskytu jmelí bílého v Bohumíně 2.5.2022

Omezování výskytu jmelí bílého v Bohumíně

Předmětem řešení projektu jsou plochy se stromy napadenými jmelím bílým ve městě Bohumín. Projekt řeší ošetření stromů s důrazem na odstranění jmelí.
Projektová dokumentace Cyklostezka Bohumín – Pudlov 13.1.2021

Projektová dokumentace Cyklostezka Bohumín – Pudlov

Realizací projektu dojde ke zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně zaměření území, vyjádření a stanovisek, zpracování dokumentace pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu a samostatné zpracování přírodovědného posudku odbornou osobou.
Cyklostezka Bohumín – Pudlov – realizace 13.1.2021

Cyklostezka Bohumín – Pudlov – realizace

Vybudování cyklostezky v Bohumíně v délce 751 metrů a šířce 3 metry z asfaltobetonu, která bude vedena mimo automobilovou dopravu, podél řeky Odry. Cyklostezka se z jedné strany napojí na již vybudovanou cyklostezku E, která vede kolem Vrbického jezera a je zakončena mostkem přes Vrbickou stružku.
Bohumín – Osvětlení rizikového místa - garáže 17.9.2018

Bohumín – Osvětlení rizikového místa - garáže

Projekt řeší osvětlení garáží podél Trnkové a Drátovenské ulice v Bohumíně. V rámci projektu bude řešeno osvětlení na 23 sloupech veřejného osvětlení. Část nových svítidel bude instalována na stávající a část na nové betonové sloupy. Cílem projektu je zvýšit pocit bezpečí obyvatel a působit prevent
Odstranění bytového domu č. p. 239 na ulici Drátovenská, Bohumín 15.8.2018

Odstranění bytového domu č. p. 239 na ulici Drátovenská, Bohumín

Předmětem projektu je odstranění bytového domu č. p. 239 na Drátovenské ulici v Bohumíně.
Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Bohumín 2018 15.8.2018

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Bohumín 2018

V rámci projektu bude provedena výměna 150 ks starých nevyhovujících svítidel za 150 ks nových svítidel s LED technologií a v soustavě VO bude doplněno 58 ks nových svítidel LED technologií tak, aby soustava VO splňovala navržené světelně technické parametry.
Naučná stezka po stavbách z červených cihel 19.6.2018

Naučná stezka po stavbách z červených cihel

Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu, zlepšovat image Bohumína a Moravskoslezského kraje. Bohumín je unikátní koncentrací staveb z režného zdiva postavených na přelomu 19. a 20. století.
Víkendové pobyty dětí 11.6.2018

Víkendové pobyty dětí

Cílem projektu je rozvoj a podpora právního vědomí žáků, posílení kritického myšlení v závislosti na řešení nastolených modelových situací, poskytnutí základní orientace v zákonech a právním systému, lepší spolupráce
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2017 22.3.2017

Oznámení o vyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2017

Pro 2. kolo žádostí je určena částka 128 tis. Kč na celé území obce s rozšířenou působností Bohumín (tj. město Bohumín, město Rychvald a obec Dolní Lutyně).
Bohumínská městská nemocnice - rekonstrukce pavilonu C 1.12.2016 Ukaž na letecké mapěZobrazit virtuální prohlídku

Bohumínská městská nemocnice - rekonstrukce pavilonu C

Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce a modernizace dvoupodlažního objektu Bohumínské městské nemocnice, kde se nachází pavilon C s jednotkami ošetřovatelské péče.
Skatepark Bohumín 1.12.2016 Ukaž na letecké mapě

Skatepark Bohumín

Předmětem tohoto projektu je pořízení a instalace sestav překážek určených pro skateboarding, bmx kola, in- line brusle a koloběžky, které jsou umístěny na stávajícím asfaltovém povrchu v areálu „Faja“.
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Bohumína 25.11.2016

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Bohumína

Předmětem tohoto projektu je výměna části svítidel veřejného osvětlení, instalace napěťových regulátorů veřejného osvětlení, monitoring spotřeb a úspor elektrické energie, zrušení části odběrných míst a rekonstrukce stávajících rozváděčů veřejného osvětlení.
Tribuna u fotbalového hřiště 25.3.2015 Ukaž na letecké mapě

Tribuna u fotbalového hřiště

Cílem projektu byla výstavba tribuny se skladovacími prostory u městského fotbalového stadionu. Jedná se o samostatně stojící ocelovou konstrukci se zaoblenou střechou, půdorysně tvaru obdélníku. Tribuna má 5 řad, je schodišti rozdělena do pěti sektorů a je zde 235 míst k sezení.
Zpráva o programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2014 27.2.2015

Zpráva o programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2014

V roce 2013 byl z tohoto programu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín poskytnut příspěvek na akci „Oprava kamenné bosované podezdívky budovy městského úřadu v Bohumíně“.
Zpráva o programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2013 18.3.2014

Zpráva o programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2013

V roce 2013 byl z tohoto programu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín poskytnut příspěvek na akci „Sanace zdiva objektu kostela, k. ú. Rychvald, p. č. 305“.
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2014 18.3.2014

Oznámení o vyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2014

Pro 2. kolo žádostí je určena částka 95 tis. Kč na celé území obce s rozšířenou působností Bohumín (tj. město Bohumín, město Rychvald a obec Dolní Lutyně).
Zpráva o programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2012 28.2.2013

Zpráva o programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2012

V roce 2012 byl z tohoto programu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín poskytnut příspěvek na akci „Kaple Pustyňa - oprava střechy včetně opravy štítu a střechy, Starý Bohumín“.
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2013 28.2.2013

Oznámení o vyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2013

Pro 2. kolo žádostí je určena částka 85 tis. Kč na celé území obce s rozšířenou působností Bohumín (tj. město Bohumín, město Rychvald a obec Dolní Lutyně).
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2012 23.2.2012

Oznámení o vyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2012

Pro 2. kolo žádostí je určena částka 127 tis. Kč na celé území obce s rozšířenou působností Bohumín (tj. město Bohumín, město Rychvald a obec Dolní Lutyně).
Zpráva o programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2011 23.2.2012

Zpráva o programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2011

V roce 2011 byl z tohoto programu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín poskytnut příspěvek na akci „Stavební úpravy bytového domu č.p. 45, Starý Bohumín – zadní fasáda“.
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 24.2.2011

Oznámení o vyhlášení dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Pro 2. kolo žádostí je určena částka 127 tis. Kč na celé území obce s rozšířenou působností Bohumín (tj. město Bohumín a město Rychvald).
Zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  za rok 2010 24.2.2011

Zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2010

V roce 2010 bylo z tohoto programu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín poskytnut příspěvek na akci „Obnova vstupních dveří kostela Slezské církve evangelické v Bohumíně".
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 10.4.2010

Oznámení o vyhlášení dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Pro 2. kolo žádostí je určena částka 69 tis. Kč na celé území obce s rozšířenou působností Bohumín (tj. město Bohumín a město Rychvald). Podrobné informace o programu jsou uvedeny v pokynech, zásadách a žádosti.
Zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  za rok 2009 12.1.2010

Zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2009

V roce 2009 bylo z tohoto programu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín poskytnut příspěvek na akci "Oprava 3 vstupních dveří farního kostela Božského srdce Páně".
Zelená úsporám 20.8.2009

Zelená úsporám

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporují se pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 27

    Městský úřad