Město Bohumín

Dotace města pro jednotlivce i organizace

Město Bohumín vyhlašuje každoročně různé dotační programy, kterými podporuje jednotlivce i neziskové organizace či spolky. Cílem je umožnit fungování a rozvoj specifických služeb, dále činnost zájmových sdružení formou finančních příspěvků na jejich aktivity, v případě jednotlivců pak usnadnit pořízení ekologického druhu vytápění či kanalizace. Níže najdete podrobnější informace a požadavky k poskytnutí dotace včetně potřebných formulářů. 

 

Dotační programy města

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch nového plynového kotle s vyšší energetickou účinností pro rok 2024 5.1.2024

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch nového plynového kotle s vyšší energetickou účinností pro rok 2024

Od roku 2019 město Bohumín podporuje výměnu starých plynových kotlů na zemní plyn za nové s vyšší energetickou účinností, nabízí dotaci občanům Bohumína ve výši 15.000 Kč a současně možnost bezúročné zápůjčky až do výše 50.000 Kč.
Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod 4.1.2024
Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2024 21.12.2023

Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2024

Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb. Účelem realizace tohoto dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb.
Program poskytování dotací neziskovým zájmovým a církevním organizacím na rok 2024 25.9.2023

Program poskytování dotací neziskovým zájmovým a církevním organizacím na rok 2024

Dotační program na podporu a rozvoj amatérské sportovní, kulturní a ostatní zájmové činnosti, pořádání akcí, na opravy.
Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína pro jiné způsoby vytápění mimo plynové zařízení na zemní plyn - rok 2023 23.1.2023

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína pro jiné způsoby vytápění mimo plynové zařízení na zemní plyn - rok 2023

Město dlouhodobě podporuje tzv. „kotlíkové dotace“, kdy dochází k výměně starých neekologických kotlů na pevná paliva za ekologické zdroje vytápění.
Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch nového plynového kotle s vyšší energetickou účinností pro rok 2023 23.1.2023

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch nového plynového kotle s vyšší energetickou účinností pro rok 2023

Od roku 2019 město Bohumín podporuje výměnu starých plynových kotlů na zemní plyn za nové s vyšší energetickou účinností, nabízí dotaci občanům Bohumína ve výši 15.000 Kč a současně možnost bezúročné zápůjčky až do výše 50.000 Kč.
Program poskytování dotací neziskovým zájmovým a církevním organizacím na rok 2023 5.10.2022

Program poskytování dotací neziskovým zájmovým a církevním organizacím na rok 2023

Zastupitelstvo města Bohumína schválilo na svém zasedání podmínky dotačního programu na podporu a rozvoj amatérské sportovní, kulturní a ostatní zájmové činnosti, pořádání akcí, na opravy.
Dotace v oblasti přeshraniční spolupráce 9.12.2021

Dotace v oblasti přeshraniční spolupráce

Město Bohumín poskytuje individuální dotace na podporu a rozvoj ostatní zájmové činnosti v oblasti přeshraniční spolupráce organizacím a spolkům provozujícím svou činnost na území města Bohumína.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 8

    Městský úřad