Město Bohumín

Dotace města pro jednotlivce i organizace

Město Bohumín vyhlašuje každoročně různé dotační programy, kterými podporuje jednotlivce i neziskové organizace či spolky. Cílem je umožnit fungování a rozvoj specifických služeb, dále činnost zájmových sdružení formou finančních příspěvků na jejich aktivity, v případě jednotlivců pak usnadnit pořízení ekologického druhu vytápění či kanalizace. Níže najdete podrobnější informace a požadavky k poskytnutí dotace včetně potřebných formulářů. 

 

Dotační programy města

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína pro jiné způsoby vytápění mimo plynové zařízení na zemní plyn - rok 2022 27.6.2022

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína pro jiné způsoby vytápění mimo plynové zařízení na zemní plyn - rok 2022

Město reaguje na současnou situaci v souvislosti s růstem cen energií, inflací, s aktuálním mezinárodním děním a úvahami o snižování závislosti na zemním plynu.
Program poskytování dotací neziskovým zájmovým a církevním organizacím na rok 2022 7.2.2022

Program poskytování dotací neziskovým zájmovým a církevním organizacím na rok 2022

Zastupitelstvo města Bohumína schválilo na svém zasedání podmínky dotačního programu na podporu a rozvoj amatérské sportovní, kulturní a ostatní zájmové činnosti, pořádání akcí, na opravy.
Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění na zemní plyn ve prospěch nového plynového kotle  s vyšší energetickou účinností pro rok 2022 22.12.2021

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění na zemní plyn ve prospěch nového plynového kotle s vyšší energetickou účinností pro rok 2022

Od roku 2019 město Bohumín podporuje výměnu starých plynových kotlů na zemní plyn za nové s vyšší energetickou účinností, nabízí dotaci občanům Bohumína ve výši 15.000 Kč a současně možnost bezúročné zápůjčky až do výše 50.000 Kč.
Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod na rok 2022 20.12.2021

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod na rok 2022

Zastupitelstvo města Bohumína schválilo podmínky dotačního programu na výstavbu nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod.
Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2022 15.12.2021

Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2022

Zastupitelstvo města Bohumína schválilo na svém zasedání dne 13.12.2021 podmínky dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb. Účelem realizace tohoto dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb.
Dotace v oblasti přeshraniční spolupráce 9.12.2021

Dotace v oblasti přeshraniční spolupráce

Město Bohumín poskytuje individuální dotace na podporu a rozvoj ostatní zájmové činnosti v oblasti přeshraniční spolupráce organizacím a spolkům provozujícím svou činnost na území města Bohumína.
Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci na rekonstrukci plynového vytápění na zemní plyn ve prospěch nového plynového kotle s vyšší energetickou účinností pro rok 2021 27.1.2021

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci na rekonstrukci plynového vytápění na zemní plyn ve prospěch nového plynového kotle s vyšší energetickou účinností pro rok 2021

Město dlouhodobě podporuje tzv. „kotlíkové dotace“, kdy dochází k výměně starých neekologických kotlů na pevná paliva za ekologické zdroje vytápění. Kromě přímých dotací město podporuje tyto výměny bezúročnou zápůjčkou a finančním příspěvkem.
Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdroje s vyšší energetickou účinností – výměna původního plynového kotle na rok 2020 20.1.2020

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdroje s vyšší energetickou účinností – výměna původního plynového kotle na rok 2020

Zastupitelstvo města Bohumína schválilo na svém zasedání dne 9.12.2019 podmínky dotačního programu na výměnu původních plynových kotlů za nové.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 8

    Městský úřad