Město Bohumín

22.9.
2020

Program poskytování dotací neziskovým zájmovým a církevním organizacím na rok 2021

Zastupitelstvo města Bohumína schválilo na svém zasedání dne 14.9.2020 podmínky dotačního programu na podporu a rozvoj amatérské sportovní, kulturní a ostatní zájmové činnosti, pořádání akcí, na opravy, případně investiční akce týkající se majetku ve vlastnictví těchto organizací, a dotace církevním organizacím na opravy církevních objektů a památek nacházejících se na území města Bohumína.

 

Dotace se poskytují

 • na činnost - sportovním, kulturním a ostatním zájmovým organizacím
 • na akce - sportovní, kulturní a ostatních zájmové
 • na opravy a investivce - týká se majetku ve vlastnictví sportovních, kulturních, ostatních zájmových a církevních organizací

 

Základní informace

 • vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, 735 81, IČO 00297569, zastoupené starostou města
 • podacím místem pro příjem žádostí je Městský úřad Bohumín, odbor školství, kultury a sportu
 • lhůta pro podání žádosti o dotaci na činnost: od 26.10.2020 do 18.12.2020
 • lhůta pro podání žádostí o dotace na akce se podávají 2x ročně:
  - primární termín je od 26.10.2020 do 18.12.2020
  - dodatečný termín do 31.5.2021
 • lhůta pro podání žádosti o dotaci na opravy a investice: od 26.10.2020 do 18.12.2020
 • po tomto termínu je možno žádost podat i v průběhu roku 2021, avšak pouze v případech nenadálých okolností, které nebylo možné předvídat, např. havárie nebo získání dotace z jiného zdroje a nutnost zabezpečení finanční spoluúčasti, získání úvěru za velmi zvýhodněných podmínek apod.
 • výše vyčleněných finančních prostředků: 7 300 000 Kč
 • kontaktní osoby pro podávání informací:
  - Irena Šlachtová, telefon 596 092 245, e-mail slachtova.irena@mubo.cz
  - Mgr. Pavla Skokanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, telefon 596 092 246, skokanova.pavla@mubo.cz

DokumentyPočet zhlédnutí: 3 923

Zpět

    Městský úřad