Město Bohumín

20.1.
2020

Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2020

Zastupitelstvo města Bohumína schválilo na svém zasedání dne 9.12.2019 podmínky dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb. Účelem realizace tohoto dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb.

Jedná se o podporu vybraných sociálních služeb, které jsou na území města Bohumína podporovány dlouhodobě a jejichž potřeba byla v minulosti vyjádřena orgány obce. V rámci tohoto programu lze požádat o dotace na tyto služby: domov pro seniory, noclehárna, odborné sociální poradenství, odlehčovací služba, nízkoprahové denní centrum (poskytovatel Charita Bohumín), raná péče, sociálně-aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením, terénní program, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi (poskytovatel Slezská diakonie), terénní program (poskytovatel Renarkon, o. p. s.), terénní program (poskytovatel Armáda spásy v České republice, z. s.), nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (poskytovatel Bunkr, o. p. s.), domov pro seniory (poskytovatel Domov Jistoty, p. o.).

 

Základní informace 

  • vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČO 00297569, zastoupené starostou města
  • podacím místem pro příjem žádostí je Městský úřad Bohumín, odbor sociální
  • lhůta pro podání žádostí: od 20. 1. 2020 do 7. 2. 2020
  • výše vyčleněných finančních prostředků: 2 960 000 Kč
  • kontaktní osoby pro podávání informací:
    - Bc. Eva Janoszowská, ekonom odboru sociálního, telefon 596 092 210, e-mail janoszowska.eva@mubo.cz
    - Bc. Daniel Ucháč, vedoucí odboru sociálního, telefon 596 092 217, e-mail uchac.daniel@mubo.cz

DokumentyPočet zhlédnutí: 3 260

Zpět

    Městský úřad