Město Bohumín

21.1.
2021

Dotace v sociální oblasti

Město Bohumín poskytuje individuální dotace, kterými podporuje naplňovat jeden z úkolů obce v samostatné působnosti, kterým je péče o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi. Žádosti posuzuje komise sociální, která pak navrhuje příslušným orgánům obce poskytnutí/neposkytnutí dotací.

 

Dotace se poskytují na

  • celoroční činnost zejména místních spolků, působících v sociální a zdravotní oblasti
  • poskytování registrovaných sociálních služeb (které nemohou být podpořeny z vyhlášeného Programu) občanům města Bohumína

    

   Základní informace

   • poskytovatelem dotace je město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, 735 81, IČO 00297569, zastoupené starostou města
   • podacím místem pro příjem žádostí je Městský úřad Bohumín, odbor sociální
   • lhůta pro podání žádosti o dotaci: od 02.01.2021 do 31.10.2021
   • kontaktní osoby pro podávání informací:
    -  Bc. Eva Janoszowská, ekonom odboru sociálního, telefin 596 092 210, e-mail janoszowska.eva@mubo.cz
    -  Bc. Daniel Ucháč, vedoucí odboru sociálního, telefon 596 092 217, e-mail uchac.daniel@mubo.cz

   Dokumenty   Počet zhlédnutí: 3 711

   Zpět

       Městský úřad