Město Bohumín

Projekty IPRM

Revitalizace vnitrobloku Čs. armády - Jateční 1. a 2. etapa 23.12.2015

Revitalizace vnitrobloku Čs. armády - Jateční 1. a 2. etapa

Cílem projektu je revitalizace plochy o vel. 22 600 m2 v lokalitě hromadného bydlení na sídlišti na ul.Čs. armády, Jateční a Okružní v Novém Bohumíně. Projekt řeší organizované parkování, rekonstrukci komunikací vč. Chodníků, estetizaci kontejnerových stání.
Stavební úpravy bytového domu Nerudova 1157 12.6.2015

Stavební úpravy bytového domu Nerudova 1157

Obsahem rekonstrukce a regenerace objektu je zateplení fasády, výměna zbývajících výplní (tj.mimo byty a sklepy), celková výměna lodžiových sestav, rekonstrukce vstupních schodišť, tzn.estetizace hlavního vstupu a změna materiálového řešení schodišť.
Revitalizace bytového domu Štefánikova 959 a 960 29.9.2014 Ukaž na letecké mapě

Revitalizace bytového domu Štefánikova 959 a 960

Projekt řeší zejména zateplení doposud nezateplených částí domu, dále budou provedeny stavební úpravy balkónů, zatepleny stropy suterénů, vyměněny sklepní okna a rekonstruována elektroinstalace společných prostor.
Modernizace výtahů - Okružní 1125 a 1126 18.9.2014 Ukaž na letecké mapě

Modernizace výtahů - Okružní 1125 a 1126

Projekt řeší modernizaci výtahů typového panelového domu. Jedná se zejména o tyto práce: výměně opláštění šachty, výměna klece výtahu, výměna vybavení strojovny výtahu, kompletní výměna elektroinstalace aj.
Revitalizace veřejného prostranství Mírová - Nerudova 5. -  6. etapa 28.7.2014

Revitalizace veřejného prostranství Mírová - Nerudova 5. - 6. etapa

Cílem projektu je rekonstrukce stávajících betonových ploch sloužících jako hřiště pro míčové aj.hry a vyznačení hřišť pro malou kopanou, tenis, odbíjenou, streetball a badminton. Toto víceúčelové hřiště bude oplocené a bude na noc uzamykáno v souladu s provozním řádem.
Revitalizace veřejného prostranství Mírová - Nerudova 1. -  4. etapa 28.7.2014

Revitalizace veřejného prostranství Mírová - Nerudova 1. - 4. etapa

Cílem projektu je revitalizace plochy o vel. 5 510 m2 v lokalitě sídliště na ul.Nerudova a Mírová. 1.etapa řeší stavební úpravy stávající stezky pro chodce v blízkosti polikliniky tak, aby vyhovovala i cyklistům s povrchem ze zámkové dlažby.
Revitalizace bytového domu Čs. armády 139 a 140 5.11.2013

Revitalizace bytového domu Čs. armády 139 a 140

Obsahem projektu je komplexní revitalizace objektu, a to zejména zateplení fasády, výměna otvorových výplní, rekonstrukce střechy, provedení hydroizolace, estetizace hlavního vstupu a společných prostor.
Revitalizace lokality OSVĚTA 22.10.2013 Ukaž na letecké mapě

Revitalizace lokality OSVĚTA

Cílem projektu je revitalizace plochy o vel. 4.055 m2 v lokalitě mezi ulicemi Čs.armády, Sv.Čecha, 9.května a navazující relaxačně-oddechovou zonou Rafinérský lesík v Novém Bohumíně, jen na pozemcích ve vlastnictví města Bohumína.
Revitalizace veřejného prostranství - Šunychelská 976 - 981 22.10.2013 Ukaž na letecké mapě

Revitalizace veřejného prostranství - Šunychelská 976 - 981

Cílem projektu je revitalizace plochy o velikosti 1515 m2. Předmětem revitalizace je výstavba nových parkovacích stání vč.rekonstrukce příjezdové komunikace k obytnému bloku, rekonstrukce částí chodníků, výstavba dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.
Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Nerudova u hřbitova 22.10.2013 Ukaž na letecké mapě

Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Nerudova u hřbitova

Cílem projektu je revitalizace plochy v lokalitě vnitrobloku mezi ulicemi Nerudova (u hřbitova), Mírová a Šunychelská na pozemcích ve vlastnictví města Bohumína.
Revitalizace vnitrobloku ul. Poděbradova - tř. Dr. E. Beneše 9.10.2013 Ukaž na letecké mapě

Revitalizace vnitrobloku ul. Poděbradova - tř. Dr. E. Beneše

Revitalizace vnitrobloku Poděbradova-Beneše zahrnuje novostavbu a rekonstrukci chodníků a vozovky, úpravy odvodnění, bezbariérové úpravy zpevněných ploch, vč.zřízení slepecké reliéfní dlažby.
Revitalizace veřejného prostranství vnitroblok Grand, Bohumín 23.7.2013 Ukaž na letecké mapě

Revitalizace veřejného prostranství vnitroblok Grand, Bohumín

Cílem projektu je úprava veřejných ploch pro pohyb chodců, jízdu a parkování automobilů. V rámci projektu vzniknou plochy pro kontejnery a nové veřejné osvětlení.
Stavební úpravy bytového domu č.p. 973 na ul.Nerudova v Bohumíně 4.4.2012 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu č.p. 973 na ul.Nerudova v Bohumíně

Předmětem projektu je rekonstrukce bytového věžového domu (61 byt. jednotek) s cílem dosáhnout úspory energie 44%.
Stavební úpravy bytového domu č.p. 1093 na ul. Sv. Čecha 4.4.2012

Stavební úpravy bytového domu č.p. 1093 na ul. Sv. Čecha

Cílem projektu je rekonstrukce bytového věžového domu (72 byt.jednotek) a dosáhnout úspory energie 36%. V rámci projektu dojde zejména k zateplení fasády, k výměně otvorových výplní a k rekonstrukci balkónů.
Regenerace bytového domu na ul. Čs. armády č.p. 122, 123 4.4.2012

Regenerace bytového domu na ul. Čs. armády č.p. 122, 123

Cílem projektu je regenerovat bytový dům o 18 byt.jednotkách a dosáhnout úspory energie 38,88 %. Realizace projektu zahrnuje zateplení fasády, střechy a obvodových konstrukcí a výměnu oken.
Stavební úpravy bytových domů čp. 1015 a 1016 ul. Mírová 4.4.2012

Stavební úpravy bytových domů čp. 1015 a 1016 ul. Mírová

Cílem projektu je regenerovat 2 bytové domy (108 byt.jednotek) a dosáhnout úspory energie 26%. Realizace projektu zahrnuje zateplení fasády, výměnu meziokenních vložek a otvorových výplní, vybudování nových zábradlí balkónů a okapového chodníku.
Sanace panelového bytového domu na ul. Čáslavská 971 4.4.2012

Sanace panelového bytového domu na ul. Čáslavská 971

Cílem projektu je regenerovat bytový dům o 50 byt.jednotkách a dosáhnout úspory energie 26,33 %. Realizace projektu zahrnuje zateplení fasády, střechy, stavební úpravy vstupu a balkónů, rekonstrukce vzduchotechniky a el. rozvodů a instalace nových výtahů
Regenerace panelového sídliště ul. Mírová 4.4.2012

Regenerace panelového sídliště ul. Mírová

Cílem projektu je revitalizovat zpevněné plochy, tj.komunikace, chodníky, parkoviště a chodníky, dále rekonstruovat veřejné osvětlení a upravit zeleň.
RPS lokalita Budoucnost - korzo + nároží 4.4.2012

RPS lokalita Budoucnost - korzo + nároží

Cílem projektu je revitalizovat část stávajícího panelového sídliště. Stávající nevyhovující asfaltový povrch chodníků bude nahrazen zámkovou dlažbou s bezbariérovou úpravou.
Revitalizace veřejného prostranství ul. Čáslavská u polikliniky, Bohumín 4.4.2012

Revitalizace veřejného prostranství ul. Čáslavská u polikliniky, Bohumín

Cílem projektu je vyřešit parkování zejména v blízkosti polikliniky, základní a mateřské školy a zlepšit tak dostupnost a pohodlí pacientů. Součástí projektu je vybudování nových parkovacích míst, chodníku, dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, veřejnéh
Revitalizace panelového bytového domu, Tyršova 622, Bohumín 4.4.2012

Revitalizace panelového bytového domu, Tyršova 622, Bohumín

Cílem projektu je regenerovat bytový dům o 12 byt. jednotkách. Realizace projektu zahrnuje zateplení fasády a střechy, stavební úpravy vstupu a balkónů, rekonstrukci elektrorozvodů (domofony) a výměnu zbylé části oken.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 21

    Městský úřad