Město Bohumín

Odpady pro všechny


Starší než měsíc

V Bohumíně nově přibydou nádoby na separaci olejů a tuků 10.12.2020

V Bohumíně nově přibydou nádoby na separaci olejů a tuků

Týden před Vánoci spustí v Bohumíně pilotní projekt na třídění tuků. Na osmi místech přibydou speciální nádoby, do nichž lidé budou moci v PET lahvích odkládat použité jedlé oleje. Svážet je budou technické služby jednou měsíčně. Až dosud je Bohumíňáci mohli odevzdávat jen ve sběrných dvorech.
Ekologický kalendář 8.12.2020

Ekologický kalendář

Ekologický kalendář s informacemi, jak nakládat s odpady, kam za kulturou a sportem.
Mobilní sběrný dvůr komunálního odpadu 4.12.2020

Mobilní sběrný dvůr komunálního odpadu

Je provozován na stejném principu jako současný sběrný dvůr stacionární, umístěný v areálu BM servisu na ul. Koperníkové. Je to sběrné místo, kde občané mají možnost odevzdávat vytříděné složky komunálního odpadu a kompletní vyřaz. elektrozařízení.
Sběrný dvůr komunálních odpadů 14.5.2019

Sběrný dvůr komunálních odpadů

Je provozován v areálu BM servisu a.s. na ul. Koperníkové. Je to sběrné místo, kde občané mají možnost odevzdávat vytříděné složky komunálního odpadu a kompletní vyřazené elektrozařízení.
Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 23.6.2017

Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

Seznam sběren na území města Bohumína a dalších zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů v Moravskoslezském kraji.
Třídění skla bílého, skla barevného, papírů, plastů a nápojových kartonových obalů 24.2.2017

Třídění skla bílého, skla barevného, papírů, plastů a nápojových kartonových obalů

Ve městě máme pro účely tříděného sběru ve městě rozmístěno 572 sklolaminátových kontejnerů na 130 stálých stanovištích.
Harmonogram svozů sběrných nádob na směsný komunální odpad 9.3.2016

Harmonogram svozů sběrných nádob na směsný komunální odpad

Rozpis pravidelných odvozů nádob 110 litrů (klasické popelnice), 1 100 l (kontejnery).
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 7