Město Bohumín

Změny v odpadovém hospodářství od roku 2022

Na základě novely odpadového zákona musí město Bohumín přistoupit ke změně systému odpadového hospodářství. Zavádí tzv. místní poplatek za svoz směsného komunálního odpadu. Ten má pokrýt náklady na skládkovné, které výrazně zdražilo. Cena za tunu uloženého odpadu stoupla z 500 korun na 800 korun a do roku 2030 se má tato částka vyšplhat až na 1 850 korun. Musíme tedy obecní systém nastavit tak, aby byl motivační z pohledu občanů a dlouhodobě ekonomicky udržitelný z pohledu města. Přicházíme proto s novou kampaní »UŠETŘÍŠ, KDYŽ VYTŘÍDÍŠ«.

  • Všem domkařům umožníme zvolit si, jak velký objem popelnice chtějí využívat a navíc jim nádobu i zdarma dodáme. Pro občany, kteří žijí sami, bude nejvýhodnější objednat si popelnici o objemu 60 litrů s odvozem jednou za měsíc, dvě osoby si objednají stejně velkou nádobu, ale svoz dvakrát měsíčně. Pro tři osoby v domácnosti bude výhodná varianta 80litrové popelnice se svozem dvakrát měsíčně a pro čtyřčlennou rodinu 120litrová nádoba se svozem dvakrát měsíčně. Objednaná kapacita musí být vyšší než 55 litrů na osobu a měsíc. Domkařům nabídneme možnost si objednat popelnice na plasty a papír přímo k domu, a to zcela zdarma. Vývoz bioodpadu bude také zdarma.
  • V městské zástavbě přibudou kontejnery s horním výsypem pro snadnější třídění odpadu. Komunity, které se rozhodnou více třídit, budou moci požádat o snížení četnosti svozů směsného odpadu, aby méně platily. Popřípadě mohou vyměnit kontejnery o objemu 1100 litrů za 660litrové nádoby. Musí ovšem zvýšit úroveň třídění a vchody, které využívají společné sběrné hnízdo, by se měly na případném snížení objemu nádob dohodnout. Budou také moci požádat, aby do svého vnitrobloku dostaly další nádoby na papír, plasty či rostlinný odpad s horním výsypem, aby byla separace snazší.

Kdo bude zodpovědně separovat, bude tím zároveň šetřit své peníze i životní prostředí.

 

Formuláře

  • Ohlášení požadované kapacity soustřeďovacích prostředků na směsný komunální odpad (SKO) a biologický rostlinný odpad (BRO) z nemovité věci a údajů rozhodných pro stanovení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (rodinného domu) od 1. ledna 2022 - pdf (1 MB)

 

Podrobné informace se dozvíte v následujících dokumentech.

Dokumenty


Odpady pro všechny


Starší než měsíc

Bohumín zahajuje masivní průzkum kvůli odpadům, k domkařům míří tři tisíce dopisů 25.6.2021

Bohumín zahajuje masivní průzkum kvůli odpadům, k domkařům míří tři tisíce dopisů

Bohumíňáci budou nově hradit svoz odpadu podle kapacity popelnic - 1 korunu za objednaný litr k svozu. Vyžádaly si to změny v legislativě, kvůli nimž musel úřad zavést místní poplatek. Město však umožní domkařům, aby si zvolili ideální velikost nádoby, která pro ně bude cenově nejvýhodnější.
Domkaři v Bohumíně si vyberou velikost popelnice, na sídlištích přibudou nové třídící kontejnery 7.5.2021

Domkaři v Bohumíně si vyberou velikost popelnice, na sídlištích přibudou nové třídící kontejnery

Bohumín chystá revoluci v odpadovém hospodářství. Všem domkařům od příštího roku umožní zvolit si, jak velký objem popelnice chtějí využívat a navíc jim nádobu i zdarma dodá. V městské zástavbě přibudou kontejnery s horním výsypem pro snadnější třídění odpadu. Kdo bude zodpovědně separovat, ušetří.
V Bohumíně nově přibydou nádoby na separaci olejů a tuků 10.12.2020

V Bohumíně nově přibydou nádoby na separaci olejů a tuků

Týden před Vánoci spustí v Bohumíně pilotní projekt na třídění tuků. Na osmi místech přibydou speciální nádoby, do nichž lidé budou moci v PET lahvích odkládat použité jedlé oleje. Svážet je budou technické služby jednou měsíčně. Až dosud je Bohumíňáci mohli odevzdávat jen ve sběrných dvorech.
Ekologický kalendář 8.12.2020

Ekologický kalendář

Ekologický kalendář s informacemi, jak nakládat s odpady, kam za kulturou a sportem.
Mobilní sběrný dvůr komunálního odpadu 4.12.2020

Mobilní sběrný dvůr komunálního odpadu

Je provozován na stejném principu jako současný sběrný dvůr stacionární, umístěný v areálu BM servisu na ul. Koperníkové. Je to sběrné místo, kde občané mají možnost odevzdávat vytříděné složky komunálního odpadu a kompletní vyřaz. elektrozařízení.
Sběrný dvůr komunálních odpadů 14.5.2019

Sběrný dvůr komunálních odpadů

Je provozován v areálu BM servisu a.s. na ul. Koperníkové. Je to sběrné místo, kde občané mají možnost odevzdávat vytříděné složky komunálního odpadu a kompletní vyřazené elektrozařízení.
Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 23.6.2017

Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

Seznam sběren na území města Bohumína a dalších zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů v Moravskoslezském kraji.
Třídění skla bílého, skla barevného, papírů, plastů a nápojových kartonových obalů 24.2.2017

Třídění skla bílého, skla barevného, papírů, plastů a nápojových kartonových obalů

Ve městě máme pro účely tříděného sběru ve městě rozmístěno 572 sklolaminátových kontejnerů na 130 stálých stanovištích.
Harmonogram svozů sběrných nádob na směsný komunální odpad 9.3.2016

Harmonogram svozů sběrných nádob na směsný komunální odpad

Rozpis pravidelných odvozů nádob 110 litrů (klasické popelnice), 1 100 l (kontejnery).
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 9

    Městský úřad