Město Bohumín

Odpady pro zapojené podnikatele

Metodika evidence odpadu v případě zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem města Bohumína 14.1.2019

Metodika evidence odpadu v případě zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem města Bohumína

Ve městě Bohumíně se jedná o zapojení do systému nakládání s odpady ve dvou variantách.
Ohlášení odpadů právnických osob a fyzických osob oprávněných  k podnikání 6.2.2018

Ohlášení odpadů právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání

Ohlašovací povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů lze plnit pouze elektronicky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 2

    Městský úřad