Město Bohumín

18.4.
2024

Možnost zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému nakládání s komunálním odpadem v Bohumíně

Město upravilo obecně závaznou vyhláškou OZV č.1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, pravidla pro nakládání s komunálním odpadem ve městě.

Dle čl. 7 této vyhlášky mohou právnické a podnikající fyzické osoby na základě uzavřené smlouvy s městem předávat vytříděné složky komunálního odpadu do sběrných nádob (papír, sklo, plasty, plechovky a kovy od potravin, nápojové kartony) rozmístěných po městě nebo je odložit po předložení smlouvy ve sběrném dvoře.

Podnikatelé mají také možnost zažádat si o 1100 litrové nádoby na plast a papír, které město přistaví na jimi určené místo.

Rozhodnutím rady města je výše úhrady v současné době stanovena na 396 Kč bez DPH.

Po uzavření smlouvy je vystavena městem faktura. Úhrada se vybírá jednorázově převodem na účet města.


DokumentyPočet zhlédnutí: 11 605

Zpět

    Městský úřad