Město Bohumín

Voda

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod 27.12.2022

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem.
Koncepce Národní plán povodí Odry 9.10.2015

Koncepce Národní plán povodí Odry

Ministerstvo životního prostředí předložilo návrh koncepce „Národní plán povodí Odry“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
Koncepce Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry 24.9.2015

Koncepce Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry

Ministerstvo životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán předložilo návrh koncepce Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
Hladiny vod 8.8.2015

Hladiny vod

Výška hladiny vody v cm a průtok v m3/s.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 4

    Městský úřad