close google translator menu
Dnes je Pondělí 22.1., svátek má Slavomír.
Dnes má svátek Slavomír. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Greg Oden (*1988) - Americký basketbalista
 • Astrid Jacobsen (*1987) - Norská lyžařka
 • Raica Oliveira (*1984) - Brazilská modelka
 • Fabricio Coloccini (*1982) - Argentinský fotbalista
 • Ben Moody (*1981) - Americký kytarista a skladatel
 • Jonathan Woodgate (*1980) - Anglický fotbalista
 • Hidetoshi Nakata (*1977) - Japonský fotbalista
 • David Výborný (*1975) - Český hokejista
 • Rogério Ceni (*1973) - Brazilský fotbalový brankář
 • Abraham Olano (*1970) - Španělský cyklista
 • Frank Leboeuf (*1968) - Francouzský fotbalista
 • Diane Lane (*1965) - Americká herečka
 • Steven Adler (*1965) - Americký bubeník (Guns N´Roses)
 • Michael Hutchence (*1960, +22.11.1997) - Australský zpěvák (INXS)
 • Linda Blair (*1959) - Americká herečka
 • Ladislav Vízek (*1955) - Český fotbalista
 • Jim Jarmusch (*1953) - Americký režisér
 • Ondrej Nepela (*1951, +2.2.1989) - Slovenský krasobruslař
 • Petr Eben (*1929, +24.10.2007) - Český hudební skladatel
 • Ota Hemele (*1926, +3.6.2001) - Český fotbalista
 • Bruno Kreisky (*1911, +29.7.1990) - Rakouský právník a politik
 • Robert E. Howard (*1906, +19.6.1936) - Americký spisovatel
 • Edvard Valenta (*1901, +21.8.1978) - Český spisovatel
 • Jaroslav Vlček (*1860, +21.1.1930) - Český a slovenský literární historik
 • George Gordon Byron (*1788, +19.4.1824) - Anglický spisovatel
 • Gotthold Ephraim Lessing (*1729, +15.2.1781) - Německý básník, kritik, spisovatel a filozof
 • Francis Bacon (*1561, +9.4.1626) - Anglický filozof, vědec a státník
 • Ivan III. (*1440, +27.10.1505) - Velkokníže moskevský a vší Rusi
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Komunitní plánování

Co je komunitní plánování

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni města a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem komunitního plánování je důraz kladený na:

 • zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká
 • dialog a vyjednávání
 • dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků

Realizace a popis akce

Zastupitelstvo města Bohumína schválilo na svém zasedání dne 14.12.2005 záměr zpracování komunitního plánu sociálních služeb města Bohumína. Komunitní plánování sociálních služeb bude navazovat na systém sociálních služeb, který byl schválen radou města v roce 2001. Tento projekt je spolufinancován EU v rámci Společného regionálního operačního programu a Moravskoslezského kraje.

Komunitní plánování je rozděleno do tří fází – přípravná, realizační a provozní. V rámci přípravné fáze byla vytvořena organizační struktura s vymezením kompetencí a odpovědností.

Realizační fáze bude probíhat v průběhu ledna 2006 až února 2007 a zahrnuje tyto činnosti:

 • zmapování současné nabídky sociálních služeb,
 • sociálně-demografická analýza – zjištění podrobností o občanech v jednotlivých cílových skupinách,
 • první veřejné projednávání – seznámení veřejnosti se záměrem vytvořit komunitní plán sociálních služeb města, vysvětlení metodiky komunitního plánování, seznámení s časovým harmonogramem a finančním plánem,
 • dotazníkové šetření mezi uživateli a poskytovateli sociálních služeb,
 • školení vedoucích pracovních skupin a partnerů projektu,
 • provedení SWOT analýzy sociální oblasti města Bohumína,
 • stanovení cílů a opatření k jejich naplnění,
 • předložení materiálu k připomínkování odborné veřejnosti, radě města,
 • druhé veřejné projednávání – možnost připomínek z řad široké veřejnosti,
 • schválení písemného znění Komunitního plánu sociálních služeb města zastupitelstvem,
 • vytištění 50 ks barevné publikace Komunitního plánu sociálních služeb města Bohumína a 500 ks publikace Katalogu sociálních služeb města.Na komunitním plánování se budou podílet zástupci tzv. triády - zadavatele, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.

Zadavatel
Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám – v našem případě se jedná o obec nebo kraj.

Poskytovatel
Poskytovatel sociálních služeb může být: fyzická osoba, nestátní zisková organizace, organizace zřízená obcí, krajem, státem. Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení.

Uživatel
Uživatel sociálních služeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny.

Veřejnost
Veřejnost musí být průběžně seznamována se záměry, výsledky a cíli komunitního plánu. Je žádoucí, aby se veřejnost procesu KP účastnila od samého počátku.

Další organizace
Při přípravě KP jsou osloveny a vyzvány ke spolupráci místní organizace i zájmové skupiny, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká (např. veřejné instituce, nemocnice, úřad práce, školy, policie), ale také občanské iniciativy, etnické skupiny včetně skupin, se kterými je obtížná komunikace.

Aktéři budou pracovat v jednotlivých pracovních skupinách, které se budou zabývat konkrétní oblastí cílové skupiny. Tyto skupiny budou jednat 1xměsíčně nebo dle potřeby. Jednání svolává a organizuje vedoucí pracovní skupiny.

Vedoucí skupin jsou také zastoupeni v koordinační skupině, která s projektovým manažerem a metodikem tvoří management projektu. Jednání koordinační skupiny svolává dle potřeby projektový manažer.

V rámci projektu bude osloven co největší počet občanů a organizací a budou vytvořena nová partnerství – nejdůležitější aspekt komunitního plánování.

V provozní fázi budou zaváděny výsledky komunitního plánování do praxe. Tímto samozřejmě komunitní plánování nekončí, protože se jedná o nepřetržitý proces zjišťování přání a potřeb občanů, které je nutné dát do souladu s opatřeními prováděnými městem.

Výsledkem by měl být systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.


Projekt je spolufinancován EU v rámci Společného regionálního operačního programu a Moravskoslezským krajem.


Dokumenty:

 

  

  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 4.6.2014
Počet zhlédnutí: 26 039

 
Naposledy aktualizované
Vygenerováno za 0.49 sekund