Město Bohumín

Symboly města

Bohumín získal oprávnění užívat svůj historický znak města v letech 1967-1970. Pokud město chce doplnit své symboly o vlajku, není podle současné právní úpravy nutno žádat o udělení či potvrzení znaku města, nýbrž pouze o schválení a udělení nové vlajky města. Vlajka doplní historický znak a vytvoří spolu s ním standardní dvojici městských symbolů dle platného znění zákona o obcích. Mgr. Janem Tejkalem bylo v lednu r. 2007 vytvořeno pět návrhů vlajky města a na zasedání zastupitelstva města Bohumíně dne 11. 4. 2007 byla vybrána i s ohledem na většinový názor veřejnosti po proběhlých anketách varianta č. 1, která představuje doslovné opakování znaku města, když list vlajky přejímá všechny znakové figury pouze v mírně upravených proporcích daných odlišným tvarem symbolu. Na základě žádosti starosty města Bohumína ze dne 25. 4. 2007 projednal a schválil návrh vlajky dne 12. 9. 2007 Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. K slavnostnímu předání udělovacího dekretu k vlajce Bohumína došlo z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka do rukou starosty města Petra Víchy dne 18.12. 2007.

Rada města Bohumína na svém zasedání dne 10. 12. 2007 usnesením č. 302/20 schválila na základě ustanovení §34a zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, oznámení města o znaku a vlajce, barvách a razítku města Bohumína a zásadách jejich užívání.

Dokumenty


Symboly města

Logo a logotyp města Bohumína 12.12.2013

Logo a logotyp města Bohumína

Dne 12.3.2013 byla vyhlášena soutěž o jednotný vizuální styl města Bohumína. Autorem vítězného návrhu loga a logotypu města Bohumína je pan Karel Černý.
 - zobrazit celou zprávu 20.12.2007

Udělení vlajky

Roční úsilí o doplnění symbolů města o vlajku završeno 18. 12. 2007
Popis vlajky města 22.10.2007

Popis vlajky města

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii při PS Parlamentu ČR doporučil udělení vlajky Bohumínu
Znak města Bohumína 22.10.2007

Znak města Bohumína

Město Bohumín disponuje „historickým“ městským znakem. Historickým v uvozovkách proto, že se sice v intencích zákona o obcích, který obcím a městům umožňuje od roku 1990 navrhnout, schválit a udělit nový znak a novou vlajku, jedná o znak, jenž je platný p
Vlajka města - projednávání a schvalování 25.5.2007

Vlajka města - projednávání a schvalování

Podobu nové městské vlajky schválili bohumínští zastupitelé 11. dubna 2007 odpoledne. Z pěti grafických variant vybrali tu, která se ve vyhlášené anketě líbila bohumínským občanům nejvíce.
Vlajka města - návrh variant ke schválení 30.1.2007

Vlajka města - návrh variant ke schválení

Při tvorbě obecní či městské vlajky platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou znaku.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 6

    Městský úřad