Město Bohumín

11.7.
2018

Pomník padlým 1914 - 1918, dodatečně doplněno 1938 - 1945

  • monumentální pomník o výšce cca 4 m byl odhalen v roce 1925 a náleží do skupiny rozměrných figurálních kamenicko-sochařských architektonicky pojatých monumentů věnovaných ve 20. letech 20. století padlým v 1. světové válce
  • na jedné straně předstupuje před základní hranol mělký podstavec zakončený římsou s vysekaným letopočtem 1914 - 1918, na něm ve vysokém reliéfu socha umírajícího vojáka
  • na protější straně subtilní bronzový reliéf s výjevem z bitvy
  • následuje deska s nápisem VĚNOVÁNO PADLÝM SYNŮM NAŠEHO MĚSTA s výčtem jmen padlých uvedeným v 36 řádcích a dvou sloupcích
  • dodatečně byla doplněna deska z černého leštěného mramoru s letopočtem 1938 - 1945 a jmény 13 padlých ve 2. světové válce

 

Opravy

  • v letech 2005 - 2006 byla provedena komplexní oprava - čištění, zpevnění, spárování, zrestaurování bronzového reliéfu a sochy bojovníka, oprava betonového základu, hydrofobizace a iantigraffiti impregnace, polychromie a zlacení písma
  • o velkých prázdninách v roce 2021 proběhly na pomníku opravy: tlakové čištění, spárování, konzervace, antigrafiti nátěr, pozlacení písma

 

Lokalita

  • Nový Bohumín - v parku Petra Bezruče - na levé straně chodníku vedoucího středem parku z ulice Jana Palacha směrem k Domu dětí a mládeže BohumínPočet zhlédnutí: 1 700

Zpět

    Městský úřad