close google translator menu
Dnes je Středa 23.9., svátek má Berta.
Berta - jméno germánského původu. Znamená zářící, skvělá.

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Doornbos (*1981) - Nizozemský pilot Formule 1
 • Bruce Springsteen (*1949) - Americký zpěvák
 • Romy Schneider (*1938, +29.5.1982) - Německá herečka
 • Ray Charles (*1930, +10.6.2004) - Americký hudebník, zpěváka skladatel
 • František Filipovský (*1907, +26.10.1993) - Český herec
 • Jarmila Novotná (*1907, +9.2.1994) - Česká operní pěvkyně a herečka
 • Jaroslav Seifert (*1901, +10.1.1986) - Český básník
 • František Kupka (*1871, +24.6.1957) - Český malíř, zakladatel abstraktního umění
 • Emmuska Orczy (*1865, +12.11.1947) - Anglická spisovatelka
 • Robert Bosch (*1861, +12.3.1942) - Německý vynálezce
 • Michael Lohr (*1591, +17.2.1654) - Německý skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Základní škola Benešova (Beník)

Základní škola Benešova (Beník)

Adresa:
tř. Dr. E. Beneše 456
Bohumín
735 81

Ředitelka:  Mgr. Bolcarovičová Barbora
Telefon: sekretariát: 596 013 104, ředitelna: 596 016 665
Web:  www.zsbenesovka.cz
E-mail:  skola@zsbenese.eu

 

Odloučená pracoviště ZŠ

 • MŠ Fitškolka - telefon 596 013 613
 • MŠ Rafinérský lesík - telefon 596 012 873
 • odloučené pracoviště na Masarykově ulici č. 362 (bývalá polská škola) - telefon 596 013 311
 • Školní družina na ulici Okružní - telefon 596 013 232

 

Zdravá škola – škola podporující zdraví

Cílem projektu je výchova harmonicky rozvinuté osobnosti se schopností všestranně se vzdělávat pro další profesi a zařazení do praxe v každodenním životě.

Projekt sleduje tyto důležité oblasti:

1) Pohoda prostředí
Naše škola prošla několikanásobnou rekonstrukcí. Pohoda prostředí není ovšem dána prostorami samými, ale pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Chceme, aby se zkvalitnila komunikace mezi lidmi, jejich kooperace, aby práci vhodně doplňovaly relaxační aktivity. Chceme,aby prostor školy byl pro všechny příjemným, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy:

 • pracovní prostředí, prostředí stimulující osobní rozvoj
 • soustavné vytváření příjemného prostředí tříd, školy, okolí
 • pomocí schránek důvěry a rozhovorů rozšiřujeme komunikaci související s chodem školy i se soukromými problémy dětí
 • přihlížíme k požadavkům zdravé životosprávy žáků i učitelů

2) Zdravé učení Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně-vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do učení, možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení. Provázanost mezipředmětových vztahů a kooperace učitelů má vytvořit výrazně lepší podmínky pro zdravé učení. Pro tento úkol chceme ve škole vytvořit evaluační nástroje. Velký úkol nás čeká i v oblasti hodnocení práce žáků.

 • smysluplnost (propojení učiva se skutečným životem a zavádění do praxe)
 • možnost výběru a přiměřenost
 • využíváme netradiční způsoby výuky (skupinové vyučování, komunikace, využití zpětné vazby, projektové vyučování)
 • zvyšování fyzické zdatnosti

3) Otevřené partnerství

 • vzájemné ovlivňování meziosobních a skupinových vztahů a jejich změna
 • rozšiřujeme schopnosti při utváření komunity školy (dny otevřených dveří, akademie, informování rodičovské veřejnosti o práci školy)
 • výchova k demokracii a povědomí o listině lidských práv a svobod
 • účast na mimoškolních aktivitách (možnost různých kroužků)

 

Ekologické zaměření školy – škola se pyšní titulem:

 • Škola udržitelného rozvoje
 • Škola pro udržitelný život
 • Ekologická škola MSK

 

Dvanáct důvodů, proč si vybrat naši školu:

 • Jsme jediná škola v Bohumíně začleněná do sítě tzv. škol podporujících zdraví = „Zdravá škola“ (www.program-spz.cz.). Naši žáci mají možnost pravidelně odebírat školní dotované mléko (http://www.laktea.cz/) a v rámci projektu „Ovoce do škol“ také ovoce a zeleninu zdarma www.ovocedoskol.eu
 • Naše škola je jako jediná v Bohumíně nositelem titulů „Škola pro udržitelný život“ (http://www.nadacepartnerstvi.cz/skola) a „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ (www.kev.ecn.cz).
 • Naše škola je zapojena do výzvy EU – „Peníze školám“ (http://www.eupenizeskolam.cz/).
 • Učíme moderními metodami. Jsme jediná škola v Bohumíně, v níž je výuka doplněna o zcela nové metody a formy práce na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti RWCT (www.kritickemysleni.cz/kdojsme_strucne.php.).
 • Aktivně spolupracujeme se základní školou v polském Zabelkově.
 • Výuka anglického jazyka u nás probíhá již od 1. ročníku.
 • Již od 1. ročníku u nás probíhá také výuka na interaktivní tabuli a na počítačích.
 • Za příznivého počasí máme možnost výuky a relaxace o přestávkách na školní zahradě.
 • V rámci aktivního využití volného času si mohou žáci vybrat z široké nabídky zájmových kroužků, např. aerobik, sportovní hry, vystřihovánky z papíru, literární, zdravotnický, klub volného času, keramický, vaření, šikovná ručka.
 • Součástí tělesné výchovy v 1. – 3. ročníku je výuka plavání. Již od 1. ročníku se žáci mohou účastnit lyžařských výcvikových kurzů. Žáci 1. stupně a 6. ročníku jezdí na dotované adaptační pobyty a školy v přírodě. Žáci 1. ročníku chodí zdarma relaxovat do solné jeskyně.
 • V průběhu školního roku se žáci zapojují do školních projektů, které rozvíjejí jejich všestranné znalosti a dovednosti, jsou to např. Vánoční strom pro zvířátka, Dny zdraví, Naše město, Den zvířat, Den stromů a další.
 • Výuka 1. a 2. tříd probíhá na elokovaném pracovišti = „škola rodinného typu“, v níž je snazší adaptace dětí na školní prostředí, nižší počet žáků ve škole, klidné a vstřícné prostředí, možnost užší spolupráce učitele, žáka a rodiče.

 

Vybavenost školy

Hlavní budova

 • kmenové třídy
 • jídelna
 • interaktivní chemicko – fyzikální učebna s připojením na internet
 • jazyková multifunkční učebna (včetně interaktivní tabule, videa, dataprojektoru, napojení na internet, …)
 • přírodovědná multifunkční učebna s interaktivním systémem s internetem
 • 2 počítačové učebny s připojením  na internet
 • žákovská knihovna sloužící také jako učebna pro nápravu specifických poruch učení (s připojením na internet)
 • tělocvična, posilovna
 • učebna hudební výchova
 • učebna výtvarné výchovy
 • školní dvůr

Školní družina

 • herny
 • počítačový koutek
 • jídelna
 • tělocvična
 • zahrada, sportoviště

Elokované pracoviště (bývalá polská škola)

 • kmenové třídy
 • tělocvična
 • cvičná kuchyňka s jídelnou
 • klub Beník (keramická pec)

Učebna s interaktivní tabulí

 • zahrada, sportoviště

 Základní škola Benešova

Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
Základní škola Benešova - zvětšit fotografii
  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 25.4.2017
Počet zhlédnutí: 19 051
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund