Město Bohumín

Děti, mládež, rodina

V dnešní uspěchané době rodina nabývá na svém významu. Rodina by měla být místem, kde se bude zdravě vyvíjet dítě a všichni její členové zde naleznou podporu, pomoc a pocit bezpečí. Rodinám, dětem a mládeži je poskytována široká škála služeb. Cílem služeb může být například posilování podnětného výchovného prostředí, řešení partnerských potíží či obtíží při výchově dětí, podpora ekonomické funkce rodiny, prevence sociálního vyloučení dětí volnočasovými a vzdělávacími aktivitami a mnoho dalších, které směřují k podpoře nepostradatelné funkce rodiny ve společnosti. V této sekci naleznete nejen užitečné informace k řešení nelehkých situací v rodině, ale především aktuální výčet sociálních a návazných služeb pro rodiny s dětmi. 

 

Hledáte pomoc? Zde naleznete výčet sociálních a návazných služeb zaměřených na děti, mládež a rodinu.

 

Potřebujete poradit?

Zajímá Vás oblast náhradní rodinné péče? Máte problémy s výchovou dítěte, nebo dochází k ukončení Vašeho partnerského vztahu a řešíte, jak budete dál o dítě pečovat? V těchto, ale i v dalších otázkách (viz přiložený leták), Vám mohou pomoci pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí na městském úřadě.

Užitečné informace pro pečující osoby, které mohou pomoci zvládnout těžkosti při výchově dětí (např. ADHD, AUTISMUS, Poruchy příjmu potravy aj.), naleznete na stránkách Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Edukačně terapeutickém centru VFN v Praze.

 

Nacházíte se Vy a Vaše rodina v tíživé finanční situaci, kdy nemáte dostatečné finanční prostředky pro zabezpečení základních životních potřeb?

Můžete se obrátit na kontaktní pracoviště Úřadu práce v Bohumíně a podat žádosti o dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě,  rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení) a dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc). Tyto dávky mohou dopomoci ke zmírnění současné tíživé situace a předejít sociálnímu vyloučení. Tiskopisy jednotlivých žádostí a bližší informace Vám poskytnou pracovnice krajských poboček Úřadu práce České republiky dle Vašeho trvalého pobytu nebo sociální pracovnice na městském úřadě, které Vám také mohou pomoci s vyplněním tiskopisu jednotlivých žádostí.

 

Děti, mládež, rodina

Poradenství

Poradenství

Rodina jako celek, ale také samotní její členové se v životě mohou dostat do svízelné situace, se kterou si neví rady, ať již vlivem živelných událostí, smrtí blízké osoby, rozpadem rodiny, domácím násilím, nevhodným projevem chování dětí, omezováním či ohrožováním práv ze strany druhých osob.
Služby sociální prevence

Služby sociální prevence

Služby napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy svými životními návyky, způsobem života, krizovou situací nebo sociálně znevýhodněným prostředím.
Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Ne každé dítě má to štěstí vyrůstat se svými rodiči. Pak je nezbytné pro toto dítě najít novou rodinu, která má zájem dítěti pomoci a pečovat o něj po celou dobu, kdy jeho rodiče nemohou.
Rodinná centra, volnočasové aktivity a další

Rodinná centra, volnočasové aktivity a další

Vhodně směrovaná činnost dětí a mládeže odvádí mladé od společensky nežádoucích aktivit. Děti zároveň získávají nové vědomosti a dovednosti, které významně rozvíjejí jejich osobnost.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 4

    Městský úřad