Město Bohumín

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

V dnešní rychle se vyvíjející době se řada lidí ocitá v situacích, které nejsou schopni svépomocí řešit a potřebují podat pomocnou ruku. Důležité je mít dostatek informací, které budou směřovat ke zvládání nebo zmírnění dopadů jejich nepříznivé životní situace. V této sekci naleznete nejen tyto užitečné informace, ale také aktuální výčet sociálních a návazných služeb.

 

Hledáte pomoc? Zde naleznete výčet sociálních a návazných služeb zaměřených na prevenci a zmírnění dopadů sociálního vyloučení. 

 

Potřebujete poradit?

Hrozí Vám ztráta bydlení, nebo jste již o bydlení přišli? Řešíte problémy s úhradou nájmu? Nevíte, jak se dostat z obtížné situace, ve které se nacházíte? V těchto, ale i v dalších nepříznivých situacích, Vám poskytnou komplexní poradenství sociální pracovnice odboru sociálního na městském úřadě.

 

Potřebujete poradit?

Máte problémy s výchovou nezletilého dítěte? Nerespektuje Vás? Experimentuje s návykovými látkami, utíká z domu? Je Vaše rodina ohrožena? Nemůžete o své dítě řádně pečovat? V těchto, ale i v dalších otázkách (viz přiložený leták), Vám mohou pomoci pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí na městském úřadě.

 

Potřebujete poradit?

Potýkáte se s probíhajícím trestním řízením nebo tento problém řeší někdo z Vašich blízkých a potřebujete radu? Máte nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, případně si někdo z Vašich blízkých výkon trestu odpykává a nevíte si rady s touto situací? Odborné poradenství Vám může poskytnout kurátor pro dospělé na městském úřadě.

 

Nacházíte se Vy nebo Vaše rodina v tíživé finanční situaci, kdy nemáte dostatečné finanční prostředky pro zabezpečení základních životních potřeb?

Můžete se obrátit na kontaktní pracoviště Úřadu práce v Bohumíně a podat žádosti o dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě,  rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení) a dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc). Tyto dávky mohou dopomoci ke zmírnění současné tíživé situace a předejít sociálnímu vyloučení. Tiskopisy jednotlivých žádostí a bližší informace Vám poskytnou pracovnice krajských poboček Úřadu práce České republiky dle Vašeho trvalého pobytu nebo sociální pracovnice na městském úřadě, které Vám také mohou pomoci s vyplněním tiskopisu jednotlivých žádostí.

 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Pomoc osobám v nepříznivé životní situaci

Pomoc osobám v nepříznivé životní situaci

Lidé se v životě mohou dostat do svízelné situace, ať již v důsledku živelných událostí, smrtí blízké osoby, domácího násilí, omezováním či ohrožováním práv ze strany druhých osob, nedůsledným finančním plánováním nebo nevhodně uzavřeným právním vztahem.
Pomoc osobám ohroženým závislostí a nepříznivým vývojem chování

Pomoc osobám ohroženým závislostí a nepříznivým vývojem chování

Pokud Vy nebo Vaši blízcí řešíte problém s užíváním návykových látek nebo jinou závislostí, případně pozorujete u svého dítěte nebo mladého dospělého nevhodné projevy chování, pak zde naleznete výčet služeb, které Vám mohou být nápomocny.
Pomoc osobám bez přístřeší

Pomoc osobám bez přístřeší

Lidé, kteří přišli o bydlení, mohou využít nabídky pomoci níže uvedených služeb.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 3

    Městský úřad