Město Bohumín

28.11.
2020

Pomoc osobám bez přístřeší

Lidé, kteří přišli o bydlení, mohou využít nabídky pomoci níže uvedených služeb.

 

Noclehárna

Noclehárna je určena dospělým osobám bez přístřeší, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny ji řešit vlastními silami či za pomoci rodiny, blízkých a přátel. Služba klientům nabízí možnost využít nocleh, vyprat a vysušit si své oblečení, umýt se, najíst se. Mohou se s pracovníky také poradit o věcech, se kterými si nevědí rady, nebo se kterými potřebují pomoci, aby došlo ke změně jejich životní situace. V Bohumíně noclehárnu provozuje Charita Bohumín a je určena osobám, které žijí na území města a blízkém okolí. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

Sociální služba je určena dospělým osobám, které nemají bydlení v bytě, domě, ubytovně, zdravotnickém zařízení a momentálně přebývají v nebytových prostorách, stanu, venku apod. Služba klientům nabízí podmínky potřebné pro zajištění osobní hygieny, případně pomoc při osobní hygieně, možnost vyprání a vysušení prádla, poskytnutí sociálně-právního poradenství, možnost využít zázemí k odpočinku, k přípravě stravy a poskytuje základní stravu. Denní centrum v Bohumíně provozuje Charita Bohumín a je určena osobám, které žijí na území města a blízkém okolí. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.


Počet zhlédnutí: 3 298

Zpět

    Městský úřad