Město Bohumín

Úřední deska - archív

Přehled aktuálně platných a archivních záznamů elektronické úřední desky. U archivních záznamů úřední desky nejsou z důvodu ochrany osobních údajů zobrazovány dokumenty.


Vyhledávání

 
 

 
 dle kategorií       chronologicky  

Úřední deska

 - zobrazit celou zprávu 26.1.2021 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 27.1.2021
Bude sňato: 11.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 26.1.2021 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 27.1.2021
Bude sňato: 11.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 25.1.2021 Finance

Dražební vyhláška - Kaňovi Vladimír a Jana

Vyvěšeno: 25.1.2021
Bude sňato: 24.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 22.1.2021 Ostatní

Rozhodnutí hejtmana kraje - určené školy

Vyvěšeno: 22.1.2021
Bude sňato: 15.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 21.1.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1304/2 a 1304/5 v k.ú. Záblatí u Bohumína

Vyvěšeno: 21.1.2021
Bude sňato: 5.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 21.1.2021 Pozemky, nemovitosti, nebytové prostory

Zveřejnění záměru směny pozemků

Vyvěšeno: 21.1.2021
Bude sňato: 5.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 21.1.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 461/3 v k. ú. Nový Bohumín

Vyvěšeno: 22.1.2021
Bude sňato: 8.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 21.1.2021 Ostatní

Rozhodnutí o umístění stavby: "REKO MS Bohumín - Bezručova + 6"

Vyvěšeno: 21.1.2021
Bude sňato: 8.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 15.1.2021 Ostatní

Nařízení č. 1/2021

Vyvěšeno: 18.1.2021
Bude sňato: 3.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 14.1.2021 Ostatní

Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: "Výstavba nové sítě elektronických komunikací INSCZ_71402 Bohumín"

Vyvěšeno: 15.1.2021
Bude sňato: 26.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 14.1.2021 Ostatní

Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: "Výstavba nové sítě elektronických komunikací INSCZ_71402 Bohumín"

Vyvěšeno: 15.1.2021
Bude sňato: 26.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 14.1.2021 Ostatní

Záměr prodeje domovních čerpacích stanic a tlakových kanalizačních přípojek v ul. Rybničné

Vyvěšeno: 15.1.2021
Bude sňato: 1.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2021 Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - vydání rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace

Vyvěšeno: 13.1.2021
Bude sňato: 29.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2021 Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Vyvěšeno: 13.1.2021
Bude sňato: 29.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 7/301 nám. Svobody

Vyvěšeno: 13.1.2021
Bude sňato: 1.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 1019/303 Osvoboditelů

Vyvěšeno: 13.1.2021
Bude sňato: 1.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - G 982/410 Čáslavská

Vyvěšeno: 13.1.2021
Bude sňato: 1.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - G 1048/403 ČSA

Vyvěšeno: 13.1.2021
Bude sňato: 1.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - G 7/415 nám. Svobody

Vyvěšeno: 13.1.2021
Bude sňato: 1.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - G 7/418 nám. Svobody

Vyvěšeno: 13.1.2021
Bude sňato: 1.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 209/301

Vyvěšeno: 13.1.2021
Bude sňato: 1.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 109/305 Tř. Dr. E. Beneše

Vyvěšeno: 13.1.2021
Bude sňato: 1.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2021 Ostatní

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi 51 kusů akcií společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Vyvěšeno: 11.1.2021
Bude sňato: 5.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2021 Ostatní

Usnesení - Tomáš Gabčo

Vyvěšeno: 11.1.2021
Bude sňato: 15.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2021 Ostatní

Rozhodnutí hejtmana kraje - určené školy

Vyvěšeno: 11.1.2021
Bude sňato: 22.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.1.2021 Řízení

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce "Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027" - Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027

Vyvěšeno: 11.1.2021
Bude sňato: 27.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 7.1.2021 Ostatní

Oznámení o rozpočtu na rok 2021 SMOOK

Vyvěšeno: 7.1.2021
Bude sňato: 31.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 30.12.2020 Veřejná vyhláška

Odeslaná pošta - OZV 3/2020

Vyvěšeno: 31.12.2020
Bude sňato: 14.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 28.12.2020 Ztráty a nálezy

Nález 176/2020

Vyvěšeno: 28.12.2020
Bude sňato: 13.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 28.12.2020 Finance

Dražební vyhláška - MILNEA státní podnik v likvidaci

Vyvěšeno: 28.12.2020
Bude sňato: 28.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 21.12.2020 Rozpočet

Sdělení o změně rozpočtu

Vyvěšeno: 22.12.2020
Bude sňato: 31.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 21.12.2020 Rozpočet

Schválený rozpočet města pro rok 2021

Vyvěšeno: 22.12.2020
Bude sňato: 31.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 21.12.2020 Územní a stavební řízení

Stavební povolení - Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín - Pudlov, stavba č. 5047

Vyvěšeno: 21.12.2020
Bude sňato: 8.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 18.12.2020 Rozpočet

Sdělení o změně rozpočtu

Vyvěšeno: 21.12.2020
Bude sňato: 31.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 17.12.2020 Finance

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění na zemní plyn ve prospěch nového plynového kotle s vyšší energetickou účinností pro rok 2021

Vyvěšeno: 21.12.2020
Bude sňato: 28.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 17.12.2020 Finance

Oznámení výše úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína na rok 2021

Vyvěšeno: 18.12.2020
Bude sňato: 4.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 17.12.2020 Finance

Program poskytování dotací a finančně návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod pro rok 2021

Vyvěšeno: 21.12.2020
Bude sňato: 28.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 17.12.2020 Zastupitelstvo

Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 14.12.2020

Vyvěšeno: 17.12.2020
Bude sňato: 4.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.12.2020 Finance

Program na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021

Vyvěšeno: 17.12.2020
Bude sňato: 26.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 10.12.2020 Řízení

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "REKO MS Bohumín - Bezručova + 6"

Vyvěšeno: 11.12.2020
Bude sňato: 28.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 9.12.2020 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 10.12.2020
Bude sňato: 28.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 9.12.2020 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 10.12.2020
Bude sňato: 28.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 4.12.2020 Uložení písemnosti

Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost - Michał Marcin KŁOS (1977)

Vyvěšeno: 7.12.2020
Bude sňato: 28.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 3.12.2020 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 154 - 175/2020

Vyvěšeno: 4.12.2020
Bude sňato: 21.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 3.12.2020 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 4.12.2020
Bude sňato: 21.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 3.12.2020 Veřejná vyhláška

Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 14.12.2020

Vyvěšeno: 3.12.2020
Bude sňato: 15.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 2.12.2020 Řízení

"Kanalizace ul. Rychvaldská lokalita mezi RD čp. 254 a 205, Záblatí" - oznámení o zahájení řízení

Vyvěšeno: 3.12.2020
Bude sňato: 22.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 2.12.2020 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 3.12.2020
Bude sňato: 21.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 2.12.2020 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 3.12.2020
Bude sňato: 21.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 2.12.2020 Finance

Dražební vyhláška - Radomír Pastucha

Vyvěšeno: 2.12.2020
Bude sňato: 6.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 2.12.2020 Ostatní

Mimořádné opatření č. 30/2020

Vyvěšeno: 2.12.2020
Bude sňato: 18.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 2.12.2020 Finance

Dražební vyhláška - Václav Bukovský a Věra Pomališová

Vyvěšeno: 2.12.2020
Bude sňato: 12.1.2021
 - zobrazit celou zprávu 2.12.2020 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 3.12.2020
Bude sňato: 21.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 1.12.2020 Veřejná vyhláška

Oznámení - výběrové řízení referent odboru rozvoje a investic

Vyvěšeno: 1.12.2020
Bude sňato: 17.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 1.12.2020 Finance

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021

Vyvěšeno: 2.12.2020
Bude sňato: 21.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 30.11.2020 Ostatní

Oznámení o možnosti převzít písemnost_Jan Gábor (r. 1973)

Vyvěšeno: 1.12.2020
Bude sňato: 17.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 30.11.2020 Řízení

Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění _Jan Gábor (r. 1973)

Vyvěšeno: 1.12.2020
Bude sňato: 17.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 26.11.2020 Rozpočet

Návrh rozpočtu města pro rok 2020

Vyvěšeno: 27.11.2020
Bude sňato: 15.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 26.11.2020 Ostatní

Seznámení s podklady rozhodnutí § 36: "Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald - Bohumín - Záblatí, II. etapa"

Vyvěšeno: 27.11.2020
Bude sňato: 14.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 20.11.2020 Rozpočet

Sdělení o změně rozpočtu

Vyvěšeno: 23.11.2020
Bude sňato: 31.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 19.11.2020 Územní a stavební řízení

Stavební povolení "Odkanalizování města Rychvald IV. stavba - kanalizace Husitská"

Vyvěšeno: 20.11.2020
Bude sňato: 8.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 19.11.2020 Pozemky, nemovitosti, nebytové prostory

Zveřejnění záměru darování nemovitých věcí

Vyvěšeno: 20.11.2020
Bude sňato: 7.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 18.11.2020 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 152 - 153/2020

Vyvěšeno: 19.11.2020
Bude sňato: 7.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 18.11.2020 Rozpočet

Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2021

Vyvěšeno: 18.11.2020
Bude sňato: 30.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 13.11.2020 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 13.11.2020
Bude sňato: 30.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 13.11.2020 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 13.11.2020
Bude sňato: 30.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 12.11.2020 Zastupitelstvo

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 09.11.2020

Vyvěšeno: 12.11.2020
Bude sňato: 30.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 11.11.2020 Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - primární radiolokátor

Vyvěšeno: 23.11.2020
Bude sňato: 8.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 11.11.2020 Rozpočet

Rozpočtová úprava č. 1 pro rok 2020 - SMOOK

Vyvěšeno: 12.11.2020
Bude sňato: 31.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 11.11.2020 Finance

Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2021

Vyvěšeno: 16.11.2020
Bude sňato: 18.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 10.11.2020 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 109 tř.Dr.E.Beneše

Vyvěšeno: 11.11.2020
Bude sňato: 30.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 10.11.2020 Nabídka práce

Oznámení - výběrové řízení - copywriter

Vyvěšeno: 10.11.2020
Bude sňato: 30.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 6.11.2020 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 149 - 151

Vyvěšeno: 9.11.2020
Bude sňato: 25.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 6.11.2020 Finance

Dražební vyhláška - Tomáš Gabčo

Vyvěšeno: 6.11.2020
Bude sňato: 25.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 5.11.2020 Ostatní

Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Dolní

Vyvěšeno: 5.11.2020
Bude sňato: 23.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 3.11.2020 Ostatní

Rozhodnutí hejtmana kraje

Vyvěšeno: 3.11.2020
Bude sňato: 20.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 2.11.2020 Ostatní

Usnesení - Ema Lysková

Vyvěšeno: 2.11.2020
Bude sňato: 2.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 2.11.2020 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 3.11.2020
Bude sňato: 19.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 29.10.2020 Ostatní

Rozhodnutí o zařazení komunikací do kategorie místních komunikací - chodník Ostravská

Vyvěšeno: 29.10.2020
Bude sňato: 12.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 27.10.2020 Veřejná vyhláška

Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 09.11.2020

Vyvěšeno: 29.10.2020
Bude sňato: 10.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 22.10.2020 Ostatní

Oznámení o odtahu vozidla

Vyvěšeno: 26.10.2020
Bude sňato: 25.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 22.10.2020 Ostatní

Rozhodnutí o umístění stavby: "Osvětlení komunikace mezi ul. Budovatelskou a ul. Tovární"

Vyvěšeno: 22.10.2020
Bude sňato: 9.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 21.10.2020 Ostatní

Mimořádné opatření č. 29/2020

Vyvěšeno: 21.10.2020
Bude sňato: 9.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 20.10.2020 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 21.10.2020
Bude sňato: 6.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 20.10.2020 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 21.10.2020
Bude sňato: 6.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 20.10.2020 Ostatní

Oznámení o možnosti převzít písemnost_Jan Gábor (r. 1973)

Vyvěšeno: 21.10.2020
Bude sňato: 6.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 20.10.2020 Řízení

Oznámení o zahájení řízení - jednání: "Výstavba nové sítě elektronických komunikací INSCZ_71402 Bohumín"

Vyvěšeno: 20.10.2020
Bude sňato: 5.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 20.10.2020 Řízení

Oznámení o zahájení řízení - jednání: "Výstavba nové sítě elektronických komunikací INSCZ_71402 Bohumín"

Vyvěšeno: 20.10.2020
Bude sňato: 5.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 14.10.2020 Ostatní

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonání péče o děti a mládež

Vyvěšeno: 14.10.2020
Bude sňato: 3.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 13.10.2020

Rozhodnutí - stavební povolení: "Ochranná hráz na Odře a Orlovské stružce, Bohumín - Pudlov, stavba č. 5047" - SO 01.02 Křížení s místní komunikkací - přejezd, SO 01.03 Křížení s místní komunikací - cyklostezka, SO 02.03 Rekonstrukce mostu v km 1,791 - ul

Vyvěšeno: 13.10.2020
Bude sňato: 29.10.2020
 - zobrazit celou zprávu 12.10.2020 Řízení

Oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací

Vyvěšeno: 13.10.2020
Bude sňato: 27.10.2020
 - zobrazit celou zprávu 12.10.2020 Ostatní

Mimořádné opatření č. 28/2020

Vyvěšeno: 12.10.2020
Bude sňato: 26.10.2020
 - zobrazit celou zprávu 9.10.2020 Ostatní

Oznámení o omezení provozu Městského úřadu

Vyvěšeno: 9.10.2020
Bude sňato: 27.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 8.10.2020 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 124 - 148/2020

Vyvěšeno: 9.10.2020
Bude sňato: 26.10.2020
 - zobrazit celou zprávu 7.10.2020 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Marie Dittrichová

Vyvěšeno: 8.10.2020
Bude sňato: 27.10.2020
 - zobrazit celou zprávu 7.10.2020 Ostatní

Usnesení - Petr Lysek

Vyvěšeno: 7.10.2020
Bude sňato: 15.11.2020
 - zobrazit celou zprávu 7.10.2020 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Josef Kunz

Vyvěšeno: 8.10.2020
Bude sňato: 27.10.2020
 - zobrazit celou zprávu 5.10.2020 Rozpočet

Sdělení o změně rozpočtu

Vyvěšeno: 6.10.2020
Bude sňato: 31.12.2020
 - zobrazit celou zprávu 5.10.2020 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 6.10.2020
Bude sňato: 22.10.2020
 - zobrazit celou zprávu 5.10.2020 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 6.10.2020
Bude sňato: 22.10.2020
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Počet nalezených záznamů: 10 179

V dané rubrice nenalezen žádný záznam

Radnice

    Městský úřad