Město Bohumín

Úřední deska - archív

Přehled aktuálně platných a archivních záznamů elektronické úřední desky. U archivních záznamů úřední desky nejsou z důvodu ochrany osobních údajů zobrazovány dokumenty.


Vyhledávání

 
 

 
 dle kategorií       chronologicky  

Úřední deska

 - zobrazit celou zprávu 30.6.2022 Ostatní

Zveřejnění pronájmu částí pozemků p. č. 290, p. č. 291 a p. č. 292 v k.ú. Nový Bohumín

Vyvěšeno: 1.7.2022
Bude sňato: 17.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 29.6.2022 Ostatní

Oznámení - závěrečný účet a přezkum hospodaření SMOOK za rok 2021

Vyvěšeno: 29.6.2022
Bude sňato: 30.6.2023
 - zobrazit celou zprávu 28.6.2022 Ostatní

OOP - TDZ: Stanovení TDZ Rychvald, Jednosměrný provoz Myslivecká, MM

Vyvěšeno: 29.6.2022
Bude sňato: 14.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 28.6.2022 Ostatní

Vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. P. Cingra, Starý Bohumín

Vyvěšeno: 29.6.2022
Bude sňato: 22.8.2022
 - zobrazit celou zprávu 28.6.2022 Ostatní

Zveřejnění záměru prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. Petra Cingra

Vyvěšeno: 29.6.2022
Bude sňato: 15.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 28.6.2022 Ostatní

OOP - TDZ: Vyhrazené parkovací místo pro zaměstnance pošty

Vyvěšeno: 28.6.2022
Bude sňato: 13.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 27.6.2022 Ostatní

Přechodné dopravní značení - Oprava poklopů rev. šachet ul. Panelová, Vrbice nad Odrou

Vyvěšeno: 28.6.2022
Bude sňato: 13.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 27.6.2022 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 85 - 120/2022

Vyvěšeno: 28.6.2022
Bude sňato: 14.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 24.6.2022 Ostatní

Nařízení SVS - mor včelího plodu 18/2022 ukončení

Vyvěšeno: 24.6.2022
Bude sňato: 11.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 24.6.2022 Ostatní

Usnesení o úmrtí - Eva Hlavsová

Vyvěšeno: 24.6.2022
Bude sňato: 25.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 22.6.2022 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Barbora Klempárová

Vyvěšeno: 23.6.2022
Bude sňato: 11.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 20.6.2022 Ostatní

Oznámení o rušení televizního příjmu na ČTÚ

Vyvěšeno: 20.6.2022
Bude sňato: 20.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 20.6.2022 Ostatní

Usnesení o úmrtí - Milan Jokeš

Vyvěšeno: 20.6.2022
Bude sňato: 25.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 16.6.2022 Zastupitelstvo

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 13.06.2022

Vyvěšeno: 16.6.2022
Bude sňato: 4.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 16.6.2022 Finance

Dražební vyhláška - bytový dům, Nový Bohumín čp. 192

Vyvěšeno: 17.6.2022
Bude sňato: 19.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 15.6.2022 Finance

Dražební vyhláška - MI Estate s.r.o.

Vyvěšeno: 16.6.2022
Bude sňato: 13.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 15.6.2022 Ostatní

Sdělení o změně rozpočtu

Vyvěšeno: 16.6.2022
Bude sňato: 31.12.2022
 - zobrazit celou zprávu 15.6.2022 Ostatní

Dodatek č. 1 Programu poskytování dotací a finančně návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumín na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod pro rok 2022

Vyvěšeno: 16.6.2022
Bude sňato: 14.9.2022
 - zobrazit celou zprávu 15.6.2022 Ostatní

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína pro jiné způsoby vytápění mimo plynové zařízení na zemní plyn - rok 2022

Vyvěšeno: 16.6.2022
Bude sňato: 15.9.2022
 - zobrazit celou zprávu 15.6.2022 Ostatní

Oznámení o upuštění od vybírání správního poplatku

Vyvěšeno: 16.6.2022
Bude sňato: 1.4.2023
 - zobrazit celou zprávu 15.6.2022 Ostatní

Seznam obecních úřadů pro podání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí

Vyvěšeno: 15.6.2022
Bude sňato: 1.8.2022
 - zobrazit celou zprávu 15.6.2022 Ostatní

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města Bohumína pro volební období 2022 - 2026

Vyvěšeno: 15.6.2022
Bude sňato: 26.9.2022
 - zobrazit celou zprávu 14.6.2022 Ostatní

Usnesení o určení opatrovníka ve věci přestupku - Mirosław LEDNIOWSKI (1976)

Vyvěšeno: 15.6.2022
Bude sňato: 11.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 13.6.2022 Ostatní

OOP - TDZ: Žádost o stanovení TDZ

Vyvěšeno: 14.6.2022
Bude sňato: 29.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 10.6.2022 Ostatní

Oznámení o veřejném projednání změny č. 3 Územního plánu Bohumín

Vyvěšeno: 13.6.2022
Bude sňato: 21.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 10.6.2022 Ostatní

Oznámení veřejného projednání změny č. 4 Územního plánu Bohumína

Vyvěšeno: 13.6.2022
Bude sňato: 21.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 10.6.2022 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti, rozhodnutí - Kateřina Merfortová

Vyvěšeno: 13.6.2022
Bude sňato: 29.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 10.6.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060808065

Vyvěšeno: 10.6.2022
Bude sňato: 30.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 10.6.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060827772

Vyvěšeno: 10.6.2022
Bude sňato: 28.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 9.6.2022 Ostatní

Návrh OOP - TDZ: LIDL Bohumín_umístění vodorovného značení V12a na parkovišti

Vyvěšeno: 10.6.2022
Bude sňato: 27.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 8.6.2022 Ostatní

OOP - PDZ: Blokové čistění města, obnova VDZ - přechodné dopravní značení

Vyvěšeno: 9.6.2022
Bude sňato: 24.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 6.6.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060833293

Vyvěšeno: 7.6.2022
Bude sňato: 27.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 6.6.2022 Ostatní

Usnesení - Josef Tvrdý

Vyvěšeno: 7.6.2022
Bude sňato: 7.7.2022
 - zobrazit celou zprávu 6.6.2022 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 1156/343

Vyvěšeno: 7.6.2022
Bude sňato: 24.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 3.6.2022 Ostatní

OOP - PDZ: Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci

Vyvěšeno: 6.6.2022
Bude sňato: 21.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 3.6.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060833267

Vyvěšeno: 3.6.2022
Bude sňato: 24.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 3.6.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060827758

Vyvěšeno: 3.6.2022
Bude sňato: 22.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 2.6.2022 Ztráty a nálezy

Veřejná dražba nalezených věcí

Vyvěšeno: 3.6.2022
Bude sňato: 22.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 2.6.2022 Veřejná vyhláška

Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 13.06.2022

Vyvěšeno: 2.6.2022
Bude sňato: 14.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 1.6.2022 Ostatní

OOP - TDZ: Nové dopravní značení B11 s dodat. tabulkou "mimo dopravní obsluhu" na ul. K Vypařovačce v k.ú. Pudlov

Vyvěšeno: 2.6.2022
Bude sňato: 17.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 30.5.2022 Ostatní

OOP - TDZ: Místní úprava provozu " Prodloužení cyklostezky ul. Šunychelská, Bohumín"

Vyvěšeno: 31.5.2022
Bude sňato: 15.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 30.5.2022 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Kateřina Merfortová

Vyvěšeno: 31.5.2022
Bude sňato: 16.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 30.5.2022 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 78 - 84/2022

Vyvěšeno: 31.5.2022
Bude sňato: 16.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 30.5.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060833262

Vyvěšeno: 31.5.2022
Bude sňato: 17.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 30.5.2022 Ostatní

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2021

Vyvěšeno: 31.5.2022
Bude sňato: 28.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 27.5.2022 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Barbora Klempárová

Vyvěšeno: 30.5.2022
Bude sňato: 15.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 26.5.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060833254

Vyvěšeno: 27.5.2022
Bude sňato: 16.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 26.5.2022 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Štefan Gábor

Vyvěšeno: 27.5.2022
Bude sňato: 13.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 25.5.2022 Ostatní

Návrh OOP - TDZ: Vyhrazené parkovací místo pro zaměstnance pošty

Vyvěšeno: 26.5.2022
Bude sňato: 10.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 25.5.2022 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Patrik Gábor

Vyvěšeno: 26.5.2022
Bude sňato: 13.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 25.5.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060833144

Vyvěšeno: 25.5.2022
Bude sňato: 14.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 25.5.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060833160

Vyvěšeno: 25.5.2022
Bude sňato: 15.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 24.5.2022 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Dušan Gábor

Vyvěšeno: 25.5.2022
Bude sňato: 10.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 24.5.2022 Pozemky, nemovitosti, nebytové prostory

Záměr směny pozemků

Vyvěšeno: 25.5.2022
Bude sňato: 10.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 23.5.2022 Ostatní

Zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích

Vyvěšeno: 24.5.2022
Bude sňato: 9.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 23.5.2022 Ostatní

Návrh OOP - TDZ: Stanovení TDZ Rychvald, Jednosměrný provoz Myslivecká, MM

Vyvěšeno: 24.5.2022
Bude sňato: 8.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 23.5.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060833137

Vyvěšeno: 24.5.2022
Bude sňato: 13.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 19.5.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060833124

Vyvěšeno: 19.5.2022
Bude sňato: 9.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 17.5.2022 Ostatní

Stanovení místní úpravy provozu: Změna dopravního značení, parkoviště ZŠ Masarykova

Vyvěšeno: 18.5.2022
Bude sňato: 3.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 16.5.2022 Ostatní

Oznámení o počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022

Vyvěšeno: 16.5.2022
Bude sňato: 26.9.2022
 - zobrazit celou zprávu 16.5.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060830103

Vyvěšeno: 16.5.2022
Bude sňato: 6.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 14.5.2022 Finance

Dražební vyhláška - Rostislav Franek

Vyvěšeno: 16.5.2022
Bude sňato: 17.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 14.5.2022 Ostatní

Nařízení SVS - mor včelího plodu 12/2022 KVST Ostrava

Vyvěšeno: 16.5.2022
Bude sňato: 1.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 13.5.2022 Ostatní

Návrh stanovení trvalého dopravního značení v Obci Dolní Lutyně

Vyvěšeno: 16.5.2022
Bude sňato: 31.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 13.5.2022 Ostatní

Návrh OOP - TDZ: Nové dopravní značení B11 s dodat. tabulkou "mimo dopravní obsluhu" na ul. K Vypařovačce v k.ú. Pudlov

Vyvěšeno: 16.5.2022
Bude sňato: 31.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 13.5.2022 Ostatní

Zveřejnění návrhu koncepce "Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027"

Vyvěšeno: 13.5.2022
Bude sňato: 1.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 11.5.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060834472

Vyvěšeno: 11.5.2022
Bude sňato: 1.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 11.5.2022 Ostatní

Záměr prodeje domovních čerpacích stanic a tlakových kanalizačních přípojek v ul. Úvozní

Vyvěšeno: 12.5.2022
Bude sňato: 27.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 10.5.2022 Nabídka práce

Oznámení - výběrové řízení referent odboru stavebního

Vyvěšeno: 10.5.2022
Bude sňato: 31.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 10.5.2022 Nabídka práce

Oznámení - výběrové řízení referent odboru správy domů

Vyvěšeno: 10.5.2022
Bude sňato: 31.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 4.5.2022 Ostatní

Vyrozumění o odvolání: "Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín - Pudlov, stavba č. 5047, SO 08 Zavázání hráze do železničního náspu"

Vyvěšeno: 4.5.2022
Bude sňato: 19.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 3.5.2022 Pozemky, nemovitosti, nebytové prostory

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 2067/1 v k. ú. Nový Bohumín.

Vyvěšeno: 4.5.2022
Bude sňato: 20.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 3.5.2022 Ostatní

Rozhodnutí o umístění stavby: "11010 - 103444 RVDSL1712_M_T_BHMN36 - BHMN1HR_OK"

Vyvěšeno: 4.5.2022
Bude sňato: 19.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 29.4.2022 Ostatní

Přechodné dopravního značení - "Prodloužení cyklostezky ul. Šunychelská, Bohumín

Vyvěšeno: 2.5.2022
Bude sňato: 18.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 29.4.2022 Nabídka práce

Oznámení - výběrové řízení referent odboru dopravy

Vyvěšeno: 29.4.2022
Bude sňato: 18.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 29.4.2022 Ostatní

Přechodné dopravního značení - "Prodloužení cyklostezky ul. Šunychelská, Bohumín"

Vyvěšeno: 2.5.2022
Bude sňato: 18.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2022 Ostatní

Rozhodnutí zařazení komunikace: Zařazení komunikace - Studentská

Vyvěšeno: 29.4.2022
Bude sňato: 16.6.2022
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2022 Řízení

Oznámení o zahájení řízení a výzva - Štefan Gábor

Vyvěšeno: 29.4.2022
Bude sňato: 16.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2022 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 58 - 77/2022

Vyvěšeno: 29.4.2022
Bude sňato: 16.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2022 Řízení

Oznámení o zahájení řízení a výzva - Patrik Gábor

Vyvěšeno: 29.4.2022
Bude sňato: 16.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2022 Ostatní

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Vyvěšeno: 29.4.2022
Bude sňato: 30.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2022 Řízení

Oznámení o zahájení řízení a výzva - Dušan Gábor

Vyvěšeno: 29.4.2022
Bude sňato: 16.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2022 Ostatní

Porovnání všech položek výpočtu cen vodné a stočné za rok 2021

Vyvěšeno: 29.4.2022
Bude sňato: 30.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 27.4.2022 Ostatní

Monitorovací kalendář 2022

Vyvěšeno: 27.4.2022
Bude sňato: 13.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 26.4.2022 Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Územního plánu Bohumína 07/2018 - 04/2022

Vyvěšeno: 27.4.2022
Bude sňato: 28.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 25.4.2022 Ostatní

OOP - TDZ: TDZ - Zóna zákazu stání Slezská

Vyvěšeno: 26.4.2022
Bude sňato: 11.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 25.4.2022 Ostatní

Návrh OOP - TDZ: Místní úprava provozu " Prodloužení cyklostezky ul. Šunychelská, Bohumín"

Vyvěšeno: 26.4.2022
Bude sňato: 11.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 25.4.2022 Ostatní

Daň z nemovitých věcí na rok 2022

Vyvěšeno: 26.4.2022
Bude sňato: 26.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 21.4.2022 Ostatní

22. ročník sportovní akce "Běh májovým Bohumínem"

Vyvěšeno: 22.4.2022
Bude sňato: 9.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 21.4.2022 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 84/305 Ostravská

Vyvěšeno: 22.4.2022
Bude sňato: 9.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 20.4.2022 Ostatní

Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: "Změna stavby RD č.p. 830 - Stavební úpravy, nový stánek s občerstvením a reklamní plachta"

Vyvěšeno: 21.4.2022
Bude sňato: 6.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 20.4.2022 Nabídka práce

Oznámení - výběrové řízení referent odboru sociálního

Vyvěšeno: 20.4.2022
Bude sňato: 9.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 19.4.2022 Ostatní

Vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. P. Cingra, Starý Bohumín

Vyvěšeno: 20.4.2022
Bude sňato: 22.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 14.4.2022 Zastupitelstvo

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 11.04.2022

Vyvěšeno: 14.4.2022
Bude sňato: 2.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 13.4.2022 Ostatní

OOP - PDZ: FTTH Bohumín - Stanovení přechodného dopravního značení ul. Okružní

Vyvěšeno: 14.4.2022
Bude sňato: 3.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 13.4.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060831431

Vyvěšeno: 13.4.2022
Bude sňato: 4.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 13.4.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060827659

Vyvěšeno: 13.4.2022
Bude sňato: 4.5.2022
 - zobrazit celou zprávu 13.4.2022 Ostatní

Sdělení o závěrečném účtu města 2021

Vyvěšeno: 14.4.2022
Bude sňato: 30.4.2023
 - zobrazit celou zprávu 13.4.2022 Ostatní

Sdělení o změně rozpočtu

Vyvěšeno: 14.4.2022
Bude sňato: 31.12.2022
 - zobrazit celou zprávu 13.4.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060827645

Vyvěšeno: 13.4.2022
Bude sňato: 3.5.2022
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Počet nalezených záznamů: 10 126

V dané rubrice nenalezen žádný záznam

Radnice

    Městský úřad