Město Bohumín

Úřední deska - archív

Přehled aktuálně platných a archivních záznamů elektronické úřední desky. U archivních záznamů úřední desky nejsou z důvodu ochrany osobních údajů zobrazovány dokumenty.


Vyhledávání

 
 

 
 dle kategorií       chronologicky  

Úřední deska

 - zobrazit celou zprávu 1.2.2011

rozhodnutí - schválení kanaliz.řádů - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Vyvěšeno: 1.2.2011
Bude sňato: 16.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 25.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Petr Ošťádal

Vyvěšeno: 26.1.2011
Bude sňato: 11.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 25.1.2011

Územní rozhodnutí - Rodinný dům, vodovodní přípojka, elektrická přípojka, plynovodní atd.

Vyvěšeno: 26.1.2011
Bude sňato: 11.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 25.1.2011

Licitace parkovacích míst - Svat. Čecha

Vyvěšeno: 25.1.2011
Bude sňato: 10.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 25.1.2011

veřejná vyhláška - Hušová Vlasta

Vyvěšeno: 25.1.2011
Bude sňato: 10.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 25.1.2011

věřejná vyhláška - Hušová Vlasta

Vyvěšeno: 25.1.2011
Bude sňato: 10.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 24.1.2011

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Město Bohumín v zast.Ing.J.Ptoškovou

Vyvěšeno: 24.1.2011
Bude sňato: 9.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 21.1.2011

Exekuční příkaz - Jaromír Vyhlídal

Vyvěšeno: 21.1.2011
Bude sňato: 7.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 21.1.2011

Opatření obecné povahy - záplavové území vodního toku Odra

Vyvěšeno: 21.1.2011
Bude sňato: 7.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 21.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Emil Striha

Vyvěšeno: 24.1.2011
Bude sňato: 9.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 20.1.2011

Územní rozhodnutí - Oplocení

Vyvěšeno: 20.1.2011
Bude sňato: 7.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 19.1.2011

Usensení o prohlášení za mrtvého - Bedřich Josef Muller

Vyvěšeno: 20.1.2011
Bude sňato: 20.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 19.1.2011

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku - Řeky rozděluj, řeky spojují - vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši

Vyvěšeno: 19.1.2011
Bude sňato: 24.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 19.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Robert Baláž

Vyvěšeno: 19.1.2011
Bude sňato: 4.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 18.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Alena Kubačáková

Vyvěšeno: 18.1.2011
Bude sňato: 3.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2011

Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - Daniela Kolářová

Vyvěšeno: 17.1.2011
Bude sňato: 21.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Iveta Stylen

Vyvěšeno: 17.1.2011
Bude sňato: 2.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Jaroslav Abšnajdr

Vyvěšeno: 17.1.2011
Bude sňato: 2.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Milan Gombár

Vyvěšeno: 17.1.2011
Bude sňato: 2.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Margita Kynclová

Vyvěšeno: 17.1.2011
Bude sňato: 2.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - František Mirga

Vyvěšeno: 17.1.2011
Bude sňato: 2.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 13.1.2011

Řízení - oznámení veřejného projednání návrhu - Změna územního plánu města č. 10

Vyvěšeno: 13.1.2011
Bude sňato: 2.3.2011
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2011

Vyhlášení popisu věcí

Vyvěšeno: 12.1.2011
Bude sňato: 12.7.2011
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Alena Rotterová

Vyvěšeno: 12.1.2011
Bude sňato: 28.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - František Melišek

Vyvěšeno: 12.1.2011
Bude sňato: 28.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Julius Pollák

Vyvěšeno: 12.1.2011
Bude sňato: 28.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Josefka Zoubková

Vyvěšeno: 12.1.2011
Bude sňato: 28.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Vladislav Rotter

Vyvěšeno: 12.1.2011
Bude sňato: 28.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2011

Vyhlášení termínů zkoušek pro řidiče taxislužby pro získání osvědčení

Vyvěšeno: 12.1.2011
Bude sňato: 28.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Antonín Omarov

Vyvěšeno: 12.1.2011
Bude sňato: 28.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Igor Pompa

Vyvěšeno: 12.1.2011
Bude sňato: 28.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2011

Vyhlášení termínů zkoušek pro získání odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby - taxislužba

Vyvěšeno: 12.1.2011
Bude sňato: 28.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2011

Výzva - doplnění; usnesení - přerušení řízení - Přístavba haly D - haly dokončovacích prací hotových výrobků

Vyvěšeno: 12.1.2011
Bude sňato: 28.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 10.1.2011

Přeplatek - Eva Bocková

Vyvěšeno: 10.1.2011
Bude sňato: 25.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 10.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Petr Ošťádal

Vyvěšeno: 10.1.2011
Bude sňato: 26.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 10.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Roman Vlček

Vyvěšeno: 10.1.2011
Bude sňato: 26.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 10.1.2011

Návrh výroku ÚR - Rodinný dům vč. garáže, vodovodní přípojka, elektrická přípojka atd.

Vyvěšeno: 10.1.2011
Bude sňato: 26.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 7.1.2011

Územní rozhodnutí - Modernizace školního dvora ZŠ Skřečoň SO 01 Zpevněné ploc

Vyvěšeno: 7.1.2011
Bude sňato: 24.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 6.1.2011

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - Stavební úpravy, přístavba, zateplení obálky objektu č.p. 7

Vyvěšeno: 6.1.2011
Bude sňato: 24.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 5.1.2011

Výzva Řeky rozděluj, řeky spojují - vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši

Vyvěšeno: 5.1.2011
Bude sňato: 24.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 4.1.2011

Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 4.1.2011
Bude sňato: 20.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 3.1.2011

Oznámení o místě uložení písemností - Michal Rechberg

Vyvěšeno: 4.1.2011
Bude sňato: 20.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 3.1.2011

Oznámení o výběrovém řízení čís. OFM/076/2010/1 a jeho podmínkách

Vyvěšeno: 4.1.2011
Bude sňato: 25.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 30.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Milan Finda

Vyvěšeno: 30.12.2010
Bude sňato: 17.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 29.12.2010

Usnesení - Libor Wolný

Vyvěšeno: 29.12.2010
Bude sňato: 24.2.2011
 - zobrazit celou zprávu 29.12.2010

Oznámení o místě uložení písemnosti - Michal Kadlec

Vyvěšeno: 29.12.2010
Bude sňato: 14.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 27.12.2010

Projekt - veřejně prospěšné práce

Vyvěšeno: 27.12.2010
Bude sňato: 14.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 27.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - David Gabčo

Vyvěšeno: 27.12.2010
Bude sňato: 14.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 27.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Marek Smilovský

Vyvěšeno: 27.12.2010
Bude sňato: 15.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 27.12.2010

Veřejná vyhláška - Pavel Hutníček

Vyvěšeno: 27.12.2010
Bude sňato: 14.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 27.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Ladislav Frater

Vyvěšeno: 27.12.2010
Bude sňato: 14.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 22.12.2010

Oznámení územního řízení - Parkoviště pro MŠ a ŠD Skřečoň

Vyvěšeno: 23.12.2010
Bude sňato: 10.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 22.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Alena Kubačáková

Vyvěšeno: 23.12.2010
Bude sňato: 10.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 20.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Pohledávky správní - pokuta MP - Birčák Radek

Vyvěšeno: 21.12.2010
Bude sňato: 7.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 20.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Pohledávky správní - pokuta - příkaz právní - Janečko Kazimír

Vyvěšeno: 21.12.2010
Bude sňato: 6.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 20.12.2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Vyvěšeno: 21.12.2010
Bude sňato: 10.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 20.12.2010

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Barbora Salapatková

Vyvěšeno: 20.12.2010
Bude sňato: 5.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 20.12.2010

Usnesení z 2.ZM 2010 - 12 - 13

Vyvěšeno: 20.12.2010
Bude sňato: 5.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 17.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Murin

Vyvěšeno: 17.12.2010
Bude sňato: 3.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 17.12.2010

Exekuční příkaz - Ivana Sittková

Vyvěšeno: 17.12.2010
Bude sňato: 3.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 17.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Roman Vlček

Vyvěšeno: 17.12.2010
Bude sňato: 3.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 16.12.2010

Veřejná vyhláška - Ladislav Frater

Vyvěšeno: 16.12.2010
Bude sňato: 3.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 16.12.2010

Metodický pokyn ministerstva zemědělství a příkaz ministra zemědělství vydané v souvislosti s transformací Zemědělské vodohospodářské správy

Vyvěšeno: 16.12.2010
Bude sňato: 3.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 16.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Roman Ťapal

Vyvěšeno: 16.12.2010
Bude sňato: 3.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2010

Veřejná vyhláška - Jan Jakubík

Vyvěšeno: 15.12.2010
Bude sňato: 29.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2010

Obecně závazná vyhláška

Vyvěšeno: 15.12.2010
Bude sňato: 31.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyvěšeno: 15.12.2010
Bude sňato: 31.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno: 15.12.2010
Bude sňato: 31.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2010

Obecně závazná vyhláška za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního

Vyvěšeno: 15.12.2010
Bude sňato: 31.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2010

Řízení - Návrh na vydání Územního plánu - změna č. 9

Vyvěšeno: 15.12.2010
Bude sňato: 31.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 14.12.2010

Veřejná vyhláška - Neznámá osoba

Vyvěšeno: 14.12.2010
Bude sňato: 29.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 14.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Top Electonic Systems s.r.o.

Vyvěšeno: 14.12.2010
Bude sňato: 29.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 14.12.2010

Záměr prodeje plynových kotlů

Vyvěšeno: 14.12.2010
Bude sňato: 31.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 14.12.2010

Závěr zjišťovacího řízení

Vyvěšeno: 14.12.2010
Bude sňato: 30.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 13.12.2010

Veřejná vyhláška - Zdeněk Mirga

Vyvěšeno: 13.12.2010
Bude sňato: 29.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 10.12.2010

Zveřejnění pronájmu NP - Čáslavská 1067

Vyvěšeno: 10.12.2010
Bude sňato: 5.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 10.12.2010

Zveřejnění pronájmu NP - Nerudova 1157

Vyvěšeno: 10.12.2010
Bude sňato: 5.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 10.12.2010

Řízení - oznámení veřejného projednání návrhu - Změna č. 3 územního plánu obce Rychvald

Vyvěšeno: 10.12.2010
Bude sňato: 26.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 10.12.2010

Zveřejnění pronájmu NP - Studentská 1233

Vyvěšeno: 10.12.2010
Bude sňato: 5.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 10.12.2010

Zveřejnění pronájmu NP - Nerudova 1156

Vyvěšeno: 10.12.2010
Bude sňato: 5.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 10.12.2010

Usnesení o oznámení dražebního roku - Petr Coufal

Vyvěšeno: 10.12.2010
Bude sňato: 17.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 10.12.2010

Usnesení o oznámení dražebního roku - David Marášek

Vyvěšeno: 10.12.2010
Bude sňato: 17.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 10.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Petr Černický

Vyvěšeno: 10.12.2010
Bude sňato: 27.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 10.12.2010

Veřejná vyhláška - Roman Ťapal

Vyvěšeno: 10.12.2010
Bude sňato: 27.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 10.12.2010

Usnesení o oznámení dražebního roku - Michal Pavelka

Vyvěšeno: 10.12.2010
Bude sňato: 17.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 9.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Terezie Mirgová

Vyvěšeno: 9.12.2010
Bude sňato: 27.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 9.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Vladimír Mirga

Vyvěšeno: 9.12.2010
Bude sňato: 27.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 7.12.2010

IPRM - ukončení výzvy č.02 - aktivita 5.2b)

Vyvěšeno: 7.12.2010
Bude sňato: 7.1.2011
 - zobrazit celou zprávu 7.12.2010

Usnesení - Romana Pawliková

Vyvěšeno: 7.12.2010
Bude sňato: 23.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 7.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Věra Kuchejdová

Vyvěšeno: 7.12.2010
Bude sňato: 23.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 7.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Lukáš Mlynárik

Vyvěšeno: 7.12.2010
Bude sňato: 23.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 7.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Květoslava Horváthová

Vyvěšeno: 7.12.2010
Bude sňato: 23.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 7.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Emil Goroš

Vyvěšeno: 7.12.2010
Bude sňato: 23.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 7.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Bedřich Kuchař

Vyvěšeno: 7.12.2010
Bude sňato: 23.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 7.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Kateřina Hurdesová

Vyvěšeno: 7.12.2010
Bude sňato: 23.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 7.12.2010

Veřejná vyhláška - Michal Vavruša

Vyvěšeno: 7.12.2010
Bude sňato: 23.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 7.12.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Martin Koltun

Vyvěšeno: 7.12.2010
Bude sňato: 23.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 6.12.2010

Rozhodnutí - prodl.platnosti stav.povolení

Vyvěšeno: 6.12.2010
Bude sňato: 21.12.2010
 - zobrazit celou zprávu 6.12.2010

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2011

Vyvěšeno: 6.12.2010
Bude sňato: 22.12.2010
Podnájem nebytového prostoru - klubovny s občerstvením, ve II. N.P. přístavby Zimního stadionu na ul. Koperníkově 3.12.2010

Podnájem nebytového prostoru - klubovny s občerstvením, ve II. N.P. přístavby Zimního stadionu na ul. Koperníkově

Licitační řízení na podnájem klubovny s občerstvením ve II. N.P. přístavby ZS Bohumín, ul. Koperníkova. Informace BOSPOR, s.r.o., p. Lakomý, 777707782.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Počet nalezených záznamů: 10 293

V dané rubrice nenalezen žádný záznam

Radnice

    Městský úřad