Město Bohumín

Úřední deska - archív

Přehled aktuálně platných a archivních záznamů elektronické úřední desky. U archivních záznamů úřední desky nejsou z důvodu ochrany osobních údajů zobrazovány dokumenty.


Vyhledávání

 
 

 
 dle kategorií       chronologicky  

Úřední deska

 - zobrazit celou zprávu 17.1.2022 Opatření obecné povahy

Návrh na Opatření obecné povahy - dopravní značení na parkovišti u DPS Rychvald, ul. Revoluční

Vyvěšeno: 18.1.2022
Bude sňato: 2.2.2022
 - zobrazit celou zprávu 13.1.2022 Řízení

"Kanalizace a chodník Bohumín - Skřečoň, SO 201 Splašková kanalizace,SO 202 Čerpací stanice, SO 102 Manipulační plocha a SO 401 Přípojka NN" - oznámení o zahájení řízení

Vyvěšeno: 14.1.2022
Bude sňato: 3.2.2022
 - zobrazit celou zprávu 13.1.2022 Řízení

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Úprava vnitrobloku ul. Husova v Bohumíně"

Vyvěšeno: 13.1.2022
Bude sňato: 28.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2022 Finance

Dražební vyhláška - Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci

Vyvěšeno: 11.1.2022
Bude sňato: 9.2.2022
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2022 Finance

Dražební vyhláška - Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci

Vyvěšeno: 11.1.2022
Bude sňato: 9.2.2022
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2022 Finance

Dražební vyhláška opakovaná - Jiří a Pavel Vlkovi

Vyvěšeno: 11.1.2022
Bude sňato: 24.2.2022
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2022 Ostatní

"Odkanalizování obce Dolní Lutyně - prodloužení stoky A - 5, doplnění stok A - 5 - 1 a A - 10" - společné povolení

Vyvěšeno: 12.1.2022
Bude sňato: 31.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2022 Finance

Dražební vyhláška - Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci

Vyvěšeno: 11.1.2022
Bude sňato: 9.2.2022
 - zobrazit celou zprávu 10.1.2022 Ostatní

Rozhodnutí - Jan Pipek

Vyvěšeno: 10.1.2022
Bude sňato: 26.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 5.1.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060807484

Vyvěšeno: 5.1.2022
Bude sňato: 26.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 5.1.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060807473

Vyvěšeno: 5.1.2022
Bude sňato: 25.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 4.1.2022 Ostatní

Pronájem vodovodního řadu v ul. Sokolské v Bohumíně - Záblatí

Vyvěšeno: 5.1.2022
Bude sňato: 21.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 3.1.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060807436

Vyvěšeno: 3.1.2022
Bude sňato: 20.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 3.1.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060807451

Vyvěšeno: 3.1.2022
Bude sňato: 21.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 3.1.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060807457

Vyvěšeno: 3.1.2022
Bude sňato: 24.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 3.1.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060807431

Vyvěšeno: 3.1.2022
Bude sňato: 19.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 3.1.2022 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060809986

Vyvěšeno: 3.1.2022
Bude sňato: 20.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 3.1.2022 Ostatní

Existence veřejné účelové komunikace, parc. č. 3086, 3079, 3082/1, 3089/3, 3090/1, 3090/3 v katastrálním území Dolní Lutyně

Vyvěšeno: 4.1.2022
Bude sňato: 19.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 3.1.2022 Ostatní

Informace Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj k dani z nemovitých věcí pro rok 202

Vyvěšeno: 3.1.2022
Bude sňato: 7.2.2022
 - zobrazit celou zprávu 29.12.2021 Ostatní

Stanovení trvalého dopravního značení - parkoviště MěÚ Rychvald

Vyvěšeno: 30.12.2021
Bude sňato: 14.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 28.12.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060807426

Vyvěšeno: 28.12.2021
Bude sňato: 18.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 27.12.2021 Ostatní

Prodloužení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích , kanalizace a vodovod na ulici Úvozní , Skřečoň

Vyvěšeno: 28.12.2021
Bude sňato: 12.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 27.12.2021 Ostatní

OOP - PDZ: Stanovení přechodného dopravního značení, ul. Ostravská, P. Cingra, Starý Bohumín

Vyvěšeno: 28.12.2021
Bude sňato: 13.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 27.12.2021 Finance

Dražební vyhláška - Vincenc Pužo

Vyvěšeno: 27.12.2021
Bude sňato: 9.2.2022
 - zobrazit celou zprávu 27.12.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060807412

Vyvěšeno: 27.12.2021
Bude sňato: 17.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 27.12.2021 Finance

Dražební vyhláška - Radim Kancner

Vyvěšeno: 27.12.2021
Bude sňato: 31.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 22.12.2021 Ostatní

Sdělení o změně rozpočtu

Vyvěšeno: 23.12.2021
Bude sňato: 31.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 22.12.2021 Ostatní

Omezení silničního provozu při pracích Správy silnic Moravskoslezského kraje pro rok 2022

Vyvěšeno: 23.12.2021
Bude sňato: 7.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 22.12.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 243 v k. ú. Starý Bohumín

Vyvěšeno: 22.12.2021
Bude sňato: 7.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 21.12.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1741 v k. ú. Skřečoň.

Vyvěšeno: 22.12.2021
Bude sňato: 7.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 21.12.2021 Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 3 Územního plánu Dolní Lutyně

Vyvěšeno: 21.12.2021
Bude sňato: 6.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 20.12.2021

Odkanalizování obce Dolní Lutyně, část I.A - stavební povolení

Vyvěšeno: 21.12.2021
Bude sňato: 7.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 20.12.2021 Ostatní

Oznamení o změně ceny stočného od 1.1.2022

Vyvěšeno: 21.12.2021
Bude sňato: 6.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 20.12.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1831 v k. ú. Nový Bohumín.

Vyvěšeno: 21.12.2021
Bude sňato: 6.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 17.12.2021 Ostatní

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění na zemní plyn ve prospěch nového plynového kotle s vyšší energetickou účinností pro rok 2022

Vyvěšeno: 20.12.2021
Bude sňato: 21.3.2022
 - zobrazit celou zprávu 17.12.2021 Ostatní

Program poskytování dotací a finančně návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod pro rok 2022

Vyvěšeno: 20.12.2021
Bude sňato: 21.3.2022
 - zobrazit celou zprávu 16.12.2021 Ostatní

Rozhodnutí zařazení komunikace: Žádost o stanovisko - veřejně přístupná komunikace

Vyvěšeno: 17.12.2021
Bude sňato: 3.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2021 Ostatní

Licitace motorového vozidla - Škoda Fabie

Vyvěšeno: 16.12.2021
Bude sňato: 3.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2021 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 259 - 268/2021

Vyvěšeno: 15.12.2021
Bude sňato: 31.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2021 Zastupitelstvo

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 13.12.2021

Vyvěšeno: 15.12.2021
Bude sňato: 31.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 14.12.2021 Ostatní

Sdělení o změně rozpočtu

Vyvěšeno: 15.12.2021
Bude sňato: 31.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 14.12.2021 Ostatní

Program na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022

Vyvěšeno: 14.12.2021
Bude sňato: 21.3.2022
 - zobrazit celou zprávu 14.12.2021 Ostatní

Vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. P. Cingra, Starý Bohumín

Vyvěšeno: 15.12.2021
Bude sňato: 15.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 14.12.2021 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 210 - 258/2021

Vyvěšeno: 14.12.2021
Bude sňato: 30.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.12.2021 Ostatní

Opatření obecné povahy - TDZ: žádost o stanovení TDZ

Vyvěšeno: 9.12.2021
Bude sňato: 27.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 7.12.2021 Ostatní

Stanovení TDZ - ul. Boční, Rychvald

Vyvěšeno: 8.12.2021
Bude sňato: 27.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 6.12.2021 Ostatní

Oznámení SMOOK o rozpočtu pro rok 2023 - 2026

Vyvěšeno: 7.12.2021
Bude sňato: 31.12.2026
 - zobrazit celou zprávu 6.12.2021 Ostatní

Oznámení SMOOK o rozpočtu pro rok 2022

Vyvěšeno: 7.12.2021
Bude sňato: 31.12.2022
 - zobrazit celou zprávu 3.12.2021 Ostatní

Stanovení TDZ - parkoviště u MěÚ Rychvald

Vyvěšeno: 6.12.2021
Bude sňato: 22.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 2.12.2021 Veřejná vyhláška

Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 13.12.2021

Vyvěšeno: 2.12.2021
Bude sňato: 14.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.12.2021 Ostatní

Existence veřejné účelové komunikace, parc. č. 3086, 3079, 3082/1, 3089/3, 3090/1, 3090/3 v katastrálním území Dolní Lutyně

Vyvěšeno: 2.12.2021
Bude sňato: 17.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.12.2021 Ostatní

OOP - TDZ: Stanovení místní úpravy provozu

Vyvěšeno: 2.12.2021
Bude sňato: 17.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.12.2021 Ostatní

OOP - TDZ: Žádost o stanovení místní úpravy Dolní Lutyně

Vyvěšeno: 2.12.2021
Bude sňato: 16.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 26.11.2021 Ostatní

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022

Vyvěšeno: 26.11.2021
Bude sňato: 27.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 26.11.2021 Ostatní

Vyhlášení nouzového stavu

Vyvěšeno: 26.11.2021
Bude sňato: 27.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 26.11.2021 Finance

Dražební vyhláška - Michaela Šudová

Vyvěšeno: 29.11.2021
Bude sňato: 4.1.2022
 - zobrazit celou zprávu 26.11.2021 Ostatní

OOP - TDZ: žádost o stanovení TDZ "Vyhrazená parkovací místa".

Vyvěšeno: 29.11.2021
Bude sňato: 14.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 25.11.2021 Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č.2 Územního plánu Rychvaldu

Vyvěšeno: 26.11.2021
Bude sňato: 12.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 23.11.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. Petra Cingra

Vyvěšeno: 24.11.2021
Bude sňato: 10.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 22.11.2021 Ostatní

Rozhodnutí o zrušení konání dražby

Vyvěšeno: 23.11.2021
Bude sňato: 9.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 22.11.2021 Ostatní

"existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. č. 1726/2,1726/1, 1725, 1720, 1719, 1746/17, 1736/2, 1737, 1735, 1734/1, 1734/2, 1897, 1858/4, 1896/3, 1896/2, 1896/1, 1895 vše v k.ú. Dolní Lutyně"

Vyvěšeno: 23.11.2021
Bude sňato: 9.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 22.11.2021 Ostatní

OOP - TDZ: žádost o stanovení TDZ " Vyhrazená parkovací místa" .

Vyvěšeno: 23.11.2021
Bude sňato: 9.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.11.2021 Ostatní

Návrh OOP - TDZ: žádost o stanovení TDZ

Vyvěšeno: 22.11.2021
Bude sňato: 7.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.11.2021 Ostatní

OOP - TDZ: Stanovení místní úpravy provozu, most 46812 - 5, přes potok Lutyňku, silnice III/46812, Neradská.

Vyvěšeno: 22.11.2021
Bude sňato: 7.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 18.11.2021 Ostatní

OOP - PDZ: Žádost o stanovení přechodného dopr. značení - Záblatí ul. Bezručova, Na Úvoze

Vyvěšeno: 19.11.2021
Bude sňato: 6.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 18.11.2021 Ostatní

Oznámení o zahájení správního řízení - výjimka dle § 56 ZOPK, souhlas s vypouštěním čmeláků

Vyvěšeno: 19.11.2021
Bude sňato: 6.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 15.11.2021 Ostatní

Návrh OOP - TDZ: Stanovení místní úpravy provozu

Vyvěšeno: 16.11.2021
Bude sňato: 1.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 15.11.2021 Ostatní

Aktualizace kanalizačního řádu města Bohumín

Vyvěšeno: 15.11.2021
Bude sňato: 3.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 15.11.2021 Ostatní

Návrh OOP - TDZ: Žádost o stanovení místní úpravy na MěÚ Bohumín

Vyvěšeno: 16.11.2021
Bude sňato: 1.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 15.11.2021 Ostatní

OOP - PDZ: REKO MS Bohumín - Bezručova 6 2. část

Vyvěšeno: 16.11.2021
Bude sňato: 1.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 15.11.2021 Zastupitelstvo

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 08.11.2021

Vyvěšeno: 15.11.2021
Bude sňato: 1.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 11.11.2021 Ostatní

OOP - TDZ: Stanovení místní úpravy provozu most ev.č.4711 - 1 , ul. Čs. armády

Vyvěšeno: 12.11.2021
Bude sňato: 29.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 10.11.2021 Ostatní

Schválený rozpočet města pro rok 2022

Vyvěšeno: 11.11.2021
Bude sňato: 31.12.2022
 - zobrazit celou zprávu 10.11.2021 Ostatní

Sdělení o změně rozpočtu

Vyvěšeno: 11.11.2021
Bude sňato: 31.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 10.11.2021 Finance

Dražební vyhláška - Sabina Turczynová

Vyvěšeno: 10.11.2021
Bude sňato: 8.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 10.11.2021 Ostatní

Program na poskytování dotací dětem a mládeži pro rok 2022

Vyvěšeno: 12.11.2021
Bude sňato: 18.2.2022
 - zobrazit celou zprávu 10.11.2021 Ostatní

Určení data úmrtí Miloslav Turek

Vyvěšeno: 10.11.2021
Bude sňato: 30.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 9.11.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060799119

Vyvěšeno: 10.11.2021
Bude sňato: 30.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.11.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - TRAFIKA - nám. A. Mickiewicze

Vyvěšeno: 9.11.2021
Bude sňato: 29.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.11.2021 Ostatní

OOP - PDZ: Žádost o stanovení přechodného dopr. značení - Bohumín Vánoční trhy

Vyvěšeno: 9.11.2021
Bude sňato: 25.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.11.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 7/301 nám. Svobody

Vyvěšeno: 9.11.2021
Bude sňato: 29.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.11.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 26/302 Slezská

Vyvěšeno: 9.11.2021
Bude sňato: 29.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 2.11.2021 Ostatní

Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu

Vyvěšeno: 2.11.2021
Bude sňato: 31.12.2022
 - zobrazit celou zprávu 2.11.2021 Ostatní

Oznámení o rozpočtové úpravě č. 3

Vyvěšeno: 2.11.2021
Bude sňato: 31.12.2022
 - zobrazit celou zprávu 1.11.2021 Ostatní

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích " překop komunikace pro provedení napojení RD na vodovod na ulici Na Výsluní ,Rychvald"

Vyvěšeno: 2.11.2021
Bude sňato: 18.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 27.10.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 896/3 v k. ú. Záblatí u Bohumína

Vyvěšeno: 1.11.2021
Bude sňato: 18.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 27.10.2021 Ostatní

Návrh OOP - existence veřejně přístupné komunikace: Re: Žádost o sdělení k příjezdové ploše pro parcelu č. 1756/

Vyvěšeno: 29.10.2021
Bude sňato: 15.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 27.10.2021 Veřejná vyhláška

Pozvánka na 19. zastupitelstva města Bohumína dne 08.11.2021

Vyvěšeno: 27.10.2021
Bude sňato: 9.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 26.10.2021 Ostatní

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení provozu zařízení k nakládání s odpady - MS UTILITIES & SERVICES a.s.

Vyvěšeno: 27.10.2021
Bude sňato: 26.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 22.10.2021 Ostatní

Konání opakovaného veřejného projednání A2 a ZÚR MSK

Vyvěšeno: 22.10.2021
Bude sňato: 8.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 21.10.2021 Ostatní

Návrh rozpočtu města Bohumína pro rok 2022

Vyvěšeno: 22.10.2021
Bude sňato: 8.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 21.10.2021 Nabídka práce

Oznámení - výběrové řízení referent odboru správy domů - agenda bytů

Vyvěšeno: 21.10.2021
Bude sňato: 8.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 20.10.2021 Finance

Dražební vyhláška - rodinný dům, k. ú. Skřečoň

Vyvěšeno: 20.10.2021
Bude sňato: 25.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 20.10.2021 Ostatní

OOP - PDZ: Žádost o stanovení PDZ "Dopravní terminál v Bohumíně - přednádražní prostor"

Vyvěšeno: 21.10.2021
Bude sňato: 8.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 20.10.2021 Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - "Odkanalizování obce Dolní Lutyně - prodloužení stoky A - 5, doplnění stok 1 - 5 - 1 a A - 10" - oznámení o zahájení řízení

Vyvěšeno: 21.10.2021
Bude sňato: 8.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 20.10.2021 Ostatní

OOP - PDZ: Žádost o stanovení přechodného dopr. značení - Bohumín

Vyvěšeno: 20.10.2021
Bude sňato: 5.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.10.2021 Řízení

Oznámení o zahájení řízení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace.

Vyvěšeno: 20.10.2021
Bude sňato: 5.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.10.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 461/3 v k. ú. Nový Bohumín

Vyvěšeno: 20.10.2021
Bude sňato: 5.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.10.2021 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 184 - 209/2021

Vyvěšeno: 20.10.2021
Bude sňato: 5.11.2021
 - zobrazit celou zprávu 18.10.2021 Ostatní

Návrh OOP - TDZ: žádost o stanovení TDZ "Vyhrazená parkovací místa".

Vyvěšeno: 19.10.2021
Bude sňato: 11.11.2021
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Počet nalezených záznamů: 10 128

V dané rubrice nenalezen žádný záznam

Radnice

    Městský úřad