Město Bohumín

Licitace nebytových prostor

  • v této rubrice se zobrazují licitace nebytových prostor, pokud jsou aktuálně nějaké licitace vyhlášeny
  • chcete být informováni o vyhlašovaných licitacích nebytových prostor a garáží, zaregistrujte se do bezplatné služby E-info

22.9.
2021

Pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 1067/314, Čáslavská, Bohumín

Prostor v I NP domu o celkové rozloze: 53,03 m2
Prostory v přízemí bývalého Domu služeb na ul. Čáslavské s výlohou. Bezbariérový přístup. Bývalé sklenářství, vstup z ul. Čáslavské.
Cenová zóna: A-1200 Kč/m2/rok
Licitace se koná dne: 4.10.2021 v 13:30 hod. v budově MěÚ v Bohumíně, č.dveří B101
Vyvolávací cena je pouze čisté nájemné bez služeb
Plátcům DPH bude konečná cena nájmu zvýšena o příslušnou sazbu DPH.

Licitace se mohou zúčastnit zájemci, kteří:

  • uhradí licitační jistinu ve výši 15.909,- Kč na účet č.1721640379/0800, VS 1011067314, o čemž předloží před zahájením licitačního řízení doklad
  • při licitačním řízení předloží platný průkaz totožnosti (OP, pas) a doklad opravňující k podnikatelské činnosti (ŽL, výpis z OR)
  • v zalepené obálce předloží úvodní nabídku ceny za pronájem, vyjádřenou v Kč/m2/rok.

V případě zastupování předloží zájemce úředně ověřenou plnou moc k jednání.
Licitační řízení probíhá tak, že po zahájení licitace jsou licitátorem otevřeny obálky s úvodními nabídkami, nejvyšší nabídka je vyhlášena jako základní a ostatní účastníci mají možnost své nabídky zvyšovat. Po ukončení licitace je vyhotoven protokol podepsaný všemi účastníky a o pronájmu rozhoduje na svém zasedání rada města.
Bližší informace získáte na č.dv. B-107 nebo telefonicky: 596 092 212., e-mail: sobaniec.marek@mubo.cz


Čáslavská 1067


Čáslavská 1067 - zvětšit fotografii
Čáslavská 1067 - zvětšit fotografii
Čáslavská 1067 - zvětšit fotografii
Čáslavská 1067 - zvětšit fotografii
Počet zhlédnutí: 119

Zpět

    Městský úřad