Město Bohumín

19.4.
2021

Prodej nemovitostí

Nemovitosti neprodáváme prostřednictvím realitních kanceláří.

 

1. Prodej budov

Město Bohumín nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši 47/48 k celku u těchto nemovitostí (foto viz níže):

 • parc. č. 86 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 245 m2, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 754
 • parc. č. 85 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 319 m2, vše zapsané na LV č. 33 v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín

Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený dům se třemi bytovými jednotkami a s oplocenou zahradou za domem. Dům je situován v řadové zástavbě v centru města s dosahem veškeré občanské vybavenosti a dostupnosti veřejné dopravy. Je napojen na inženýrské sítě - voda, elektro, kanalizace. Jsou zde rozvody studené a teplé vody, bez rozvodu zemního plynu. Použito lokální vytápění.

Prodej proběhne formou licitace a bude vycházet ze „Zásad pro prodej nemovitostí“ a doplňujících podmínek prodeje schválených zastupitelstvem města.

Podmínkou prodeje bude, aby bytový dům byl zrekonstruován opět na objekt k bydlení nebo pro bydlení a podnikání a to nejdéle do pěti let od rozhodnutí ZM o prodeji bytového domu.

Vyvolávací kupní cena bude stanovena z ceny obvyklé dle znaleckého posudku.

Zájemci musí při licitaci předložit reálný záměr rekonstrukce

Další informace obdržíte na majetkovém odboru, MěÚ Bohumín, budova B, č. dveří B103, telefon: 596 092 266, e-mail: sotkova.lucie@mubo.cz.

 

2. Prodej pozemků

Město Bohumín nabízí pozemky pro výstavbu rodinných domků. Všechny pozemky jsou přístupné z místních komunikací. Inženýrské sítě jsou v dosahu, dle umístění jednotlivých ploch. Pozemky pro výstavbu rodinných domků se prodávají formou licitačního řízení.

 

 • Pudlov: Pozemek parc. č.  82 o výměře 722 m2 v  kat. území Pudlov, obec Bohumín. Pozemek se nachází v městské části Pudlov v ulici Partyzánské. V okolí se nachází škola, pobočka České pošty, autobusová doprava, obchod i restaurace. Z této městské části je výborná dostupnost do centra Bohumína i Ostravy. Pozemek je možno napojit na veřejný vodovodní řad. Napojení na kanalizaci města je možno pouze s předčištěním přes domovní ČOV.
   
 • Pudlov: Pozemek parc. č.  21/2 o výměře 864 m2 v  kat. území Pudlov, obec Bohumín. Pozemek se nachází v městské části Pudlov v ulici Drátovenské. V okolí se nachází škola, pobočka České pošty, autobusová doprava, obchod  i restaurace. Z této městské části je výborná dostupnost do centra Bohumína i Ostravy. Pozemek je možno napojit na veřejný vodovodní řad. Napojení na kanalizaci města je možno pouze s předčištěním přes domovní ČOV.

Podmínky prodeje pozemků dle Zásad

   • uhrazení licitační jistiny před konáním licitace
   • úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
   • možnost zřízení předkupního práva pro město Bohumín

     Bližší  informace obdržíte na odboru majetkovém, v budově B - č. p. 225, číslo dveří B103. Kontaktní osoba p. Jana Holeszová, tel. 596 092 228, e-mail: holeszova.jana@mubo.cz. Prodej probíhá dle zásad města.cz

        


       Počet zhlédnutí: 150 251

       Zpět

           Městský úřad