Město Bohumín

27.7.
2022

Dotazník k velkým investicím v Bohumíně na období 2022-2030 - vyhodnocení

Text dotazníku:                            Dotazník k velkým investicím na období 2022-2030 (pdf)
Období sběru dat:                         1.5.2022 - 30.6.2022  (2 měsíce)
Počet vyplněných dotazníků:      1 523
Celkem uděleno hlasů:                 5 390
Uděleno hlasů na dozatník:         3,54
Průměrný věk respondentů:        40,8

Pohlaví:
- ženy:  60 %
- muži:  40 %

Městská část:

- Nový Bohumín:  56 %
- Starý Bohumín:  5 %
- Skřečoň:  13 %
- Vrbice:  3 %
- Pudlov:  3 %
- Záblatí:  9 %
- Šunychl:  3 %
- jiné město:  7 %

 
 

OtázkaHlasůProcent
1.  Rozvoj služeb Bohumínské městské nemocnice 859 16 %
2.  Rekreace u Kališova a Vrbického jezera 466 9 %
3.  Bezpečnost v dopravě 538 10 %
4.  Atraktivnější veřejná prostranství 305 6 %
5.  Péče o seniory a sociální služby 476 9 %
6.  Podpora volnočasových aktivit 381 7 %
7.  Důstojný vstup do města od nádraží 358 7 %
8.  Nové učebny a technologie ve školách 354 7 %
9.  Více sportu a lepší zázemí v Bosporu 250 5 %
10.  Kvalitní a moderní městské bydlení 405 8 %
11.  Zelenější Bohumín 540 10 %
12.  Proměna areálu na Faji 262 5 %
13.  Kanalizace pro rodinné domy 196 4 %

   
  

Seřazení oblastí do pořadí dle největšího počtu hlasů. Tipy a náměty na další investice vyplnilo 161 občanů (10,57 %). Většina se vztahovala k jednotlivým oblastem.

 1. Rozvoj služeb Bohumínské městské nemocnice (859 hlasů, 16%)
   
  Rozšířený text dotazníku: Zubní klinika se čtyřmi ordinacemi v Nerudově ulici, nový ambulantní trakt s velkým parkovištěm, modernizace lůžkových oddělení, klinika dlouhodobé péče, investice do nejmodernějších přístrojů.
   
  Doplňující náměty: Několikrát zmíněna podpora zubařů a zubní polikliniky, více odborných, praktických a dětských lékařů.
   
 2. Zelenější Bohumín (540, 10%)
   
  Izolační zeleň kolem dálnice, aleje kolem cyklostezek, rozšíření lesoparku Na Panském, biokoridory, likvidace jmelí, revitalizace parku P. Bezruče, založení Ottova parku, výsadba uličních pásů zeleně v městské zástavbě.
   
  Dořešit nové povrchy v parku P. Bezruče, modernizovat park, častěji vyvážet koše. Pozor na kvetoucí pásy vadící alergikům. Více zeleně a květinových záhonů, zkrášlit kruhové objezdy (květiny, trvalky, skalky).
   
 3. Bezpečnost v dopravě (538, 10%)
   
  Spolupráce na přípravě výstavby obchvatu Skřečoně, příprava okružní křižovatky na rychvaldském rozcestí, okružní křižovatky ulic Štefánikova a tř. dr. E. Beneše (»u Vangela«), studie 2 okružních křižovatek ulic Štefánikova a Masarykova (u evangelického kostela) a ulic Šunychelská a Mírová (u Lidlu), výstavba nových chodníků v městských částech, záliv pro autobusy a rozšíření chodníku ke Kauflandu, minimálně tři nové přechody a nasvětlení deseti stávajících přechodů pro chodce.
   
  Několikrát zdůrazněn obchvat Skřečoně, několik hlasů proti okružním křižovatkám, hlas pro okružku Štefánikova - Šunychelská - J. Palacha, okružka na křižovatce Sokolská – Rychvaldská v Záblatí, rozšířit chodník ke Kauflandu (Pozn.: Je v přípravě), cyklostezka k drátovně a Bekaertu, změnit parkování couváním na Bezručově ulici, chodník podle ul. Šunychelské až ke Kališoku (Pozn.: Je v akčním plánu k dopravě), lokální bezpečnostní opatření v obytných zónách, chodník podél Rychvaldské od Blatné po Budovatelskou a dále do Záblatí (Pozn.: Je v akčním plánu k dopravě), cyklostezka na Dolní Lutyni podél „staré“ cesty v bývalé trase tramvaje, radary na měření dodržování rychlosti, MHD v Bohumíně (Pozn.: SP neplánuje, bylo vyhodnoceno s ČSAD jako zavádění neefektivní duplicitní souběžné dopravy), parkovací ostrůvky u gymnázia, oprava ulice Sokolské v Záblatí (Pozn.: Spravuje SS MSK, apelujeme).

 4. Péče o seniory a sociální služby (476, 9%)
   
  Nový domov pro seniory v areálu nemocnice, podpora služeb umožňujících stárnout doma (pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služba apod.), rozvoj dobrovolnictví, vznik chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením v Husově ulici.
   
  Podpora domova pro seniory v areálu nemocnice. Vybudování podobného „senior parku" jako v Rychvaldě.
   
 5. Rekreace u Kališova a Vrbického jezera (466, 9%)
   
  Výstavba mola a sociálního zázemí u Kališova jezera, cyklostezka k jezeru od Ovocné ulice, další rozšíření parkování. Nové sociální zázemí na hřišti ve Vrbici, úprava parkovací plochy u Vrbického jezera, dokončení cyklookruhu kolem jezera a provozování půjčovny lodí v plnohodnotném režimu.
   
  Zainvestovat a vyčistit vodu, udělat z Kališoku hlučínský areál, dokončit okruh kolem Vrbického jezera, zachovat přírodní ráz (Pozn.: SP neplánuje zpoplatnění areálů kolem jezer a preferuje zachování přírodního rázu s doplňováním zázemí a volnočasových prvků).
   
 6. Kvalitní a moderní městské bydlení (405, 8%)
   
  Opravy bytových domů, dokončení zateplování, modernizace uvolněných bytů, udržitelné nájemné + ceny tepla a dalších služeb, úprava dvorů a dětských koutků, oprava přístupových chodníků, rozšiřování parkovišť.
   
  Výstavba nových bytů, někdy kontejnery blízko bytových domů, chystá město nebo developer postavit nový věžák v centru, který by byl navržen lidmi, co mají mozek a přemýšlí nad dispozicemi zásuvek?, výstavba nových věžových domů s vyhlídkou a kavárnou (Pozn.: SP s výstavbou věžových domů nepočítá, SP podporuje výstavbu individuálního a hromadného bydlení),  instalovat elektrovoltaické panely na střechy městských domů (Pozn.: SP počítá s využíváním obnovitelných a nízkoemisních zdrojů energie), kvalitně opravovat také byty, kde nájemníci žijí desítky let a starší domy, měnit bytová jádra, dokončit zateplení bytů v Nerudově ulici u hřbitova (Pozn.: Je v plánu), rekonstrukce bytových domů Mládežnická – Dělnická (Pozn.: Je v plánu), parkovišť není nikdy dost, více parkovišť u panelových domů, nesouhlas s dalšími parkovišti místo zeleně, jedině parkovací domy, parkovací dům (Pozn.: SP parkovací domy neplánuje), dostupné garáže.

 7. Podpora volnočasových aktivit (381, 7%)
   
  Modernizace areálu kuželny v centru města a fotbalového areálu v Záblatí, dokončení cyklookruhu kolem Vrbického jezera, prodloužení cyklostezky Na Panském, finanční podpora bohumínských spolků, kulturních akcí a K3.
   
  Více workoutových hřišť, renovace hřiště ve Skřečoni, prodloužení cyklostezky Na Panském, letní koupaliště, dětské hřiště na ul. Bezručova, procházky kolem záblatského rybníka včetně pročistění a úpravy okolí, multifunkční hřiště  ve Vrbici a beach volejbal, přemístit molo z Vrbice na Kališok, zahrádky, dostupné zahrádky s kvalitním sociálním zázemím,  kemp ve Vrbici nebo stání pro karavany, dětské hřiště a herní prvky v Záblatí, parkovací místa blíže soutoku Odry s Olší, brod nebo lávka do Olzy, lávka pro pěší do Polska (Pozn. Je v SP, ale zájem Gorzyc ochabl), nábřežní dlážděná promenáda s lavičkami na břehu Odry ve Starém Bohumíně. Plocha pro psy s překážkami pro kynologický trénink.
   
 8. Důstojný vstup do města od nádraží (358, 7%)
   
  Úpravy veřejného prostoru a podpora rekonstrukcí hodnotných budov v ulicích vedoucích do centra směrem od nádraží, eliminace tzv. vyloučených lokalit, program na podporu oprav fasád soukromých domů, případná dostavba proluky na pěší zóně.
   
  Zlepšit kvalitu bydlení v okolí nádraží, kulturní místnost na nádraží, parčík před nádražím, několikrát zmíněn stav bývalé Astorky, parkovací dům u nádraží, renovace a důstojné využití hotelu Grand. Výměna dlažby před bývalým Gospošem a doplnění stromů.
   
 9. Nové učebny a technologie ve školách (354, 7%)
   
  Nové odborné učebny jazyků, přírodních věd, polytechniky a digitálních technologií. Nové vybavení a zázemí školních družin a jídelen. Výkonnější a dostupnější internetové připojení. Modernizace sociálního zařízení a školních zahrad. Investice do úspor energií ve školách a do větrání a čištění vzduchu ve třídách (rekuperační jednotky).
   
  Peníze na provoz, nové učebnice a platy učitelů, investice do mladých a motivovaných učitelů, školu pro děti s kombinovaným postižením, odborné učebny. Ve spolupráci s krajem a VŠB podporovat moderní technické obory v učňovském školství.
   
 10. Atraktivnější veřejná prostranství (305, 6%)
   
  Modernizace plochy u lávky pro pěší u nádraží, dále parčíku naproti hlavní pošty, vnitrobloku za elektro Palka, parčíku u evangelického kostela a parkoviště u smuteční síně ve Starém Bohumíně. Obnova autobusových zastávek do jednotného vzhledu, LED veřejné osvětlení ve všech městských částech.
   
  Více odpadkových košů, čistota u popelnic a postih těch, co nerecyklují a vyhrabávají popelnice, LED osvětlení fajn, ale nesmí škodit, LED osvětlení Šunychlu a Kopytova, zatraktivňovat veřejná prostranství nápaditěji, udržovat vzhled dlažby v centru, pěší zóna - katastrofa po všech stránkách. Novou kašnu, nové prvky v parku. Zrušit v Rafineráku altánek, místo něj cvičební prvky pro důchodce. Hodiny u pošty, klasické vodotrysky. Zvelebit prostranství naproti Kauflandu. Informační dotyková tabule u nádraží (Pozn. SP plánuje u nádraží a ve Starém Bohumíně). Chybí centrální meeting point ve Skřečoni. Parkoviště u skřečoňského hřbitova.
   
 11. Proměna areálu na Faji (262, 5%)
   
  Rekonstrukce tělocvičny, zázemí pro judo, crossfit, vzpírání a taneční soubor Radost & Impuls, modernizace a přestavba ubytoven na hotelové bydlení, využití potenciálu celého areálu s fungujícím skate parkem, bikrosovou dráhou a workoutovým hřištěm.
   
  Zachovat pravou bouchárnu, kde smrdí pot, krev a magnézium, spolky ať vytvoří společnou správu tělocvičny.

 12. Více sportu a lepší zázemí v Bosporu (250, 5%)
   
  Přístavba šaten a nová tribuna zimního stadionu, výstavba kryté tenisové haly, dostavba zázemí u zrekonstruovaných venkovních tenisových kurtů v parku P. Bezruče. Obnova a údržba celého areálu.
   
  Rozšířit služby aquacentra,  několikrát podpora přístavby šaten, tribuny a zázemí zimního stadionu, chybí fotbalové hřiště s umělou trávou, nepodporovat individuální stavby jako např. výstavbu kryté tenisové haly.
   
 13. Kanalizace pro rodinné domy (196, 4%)
   
  Dokončení kanalizace ve Skřečoni v ulici 1. máje, příprava tlakové kanalizace pro Pudlov a v Hraniční ulici v Záblatí, finanční podpora individuálního řešení a domácích ČOV. Nn
   
  Zamakat na kanalizacích v městských částech, několikrát kanalizace v Šunychlu a Kopytově (blízkost čističky), v ulicích Mlýnská, V Chalupkách, včetně posílení vodovodního řadu za ulicí Mlýnskou, kanalizace pro Vrbici a několikrát kanalizace v Nové Vsi
   
 14. Ostatní náměty
   
  Výstavba technologické komunikace z překladiště Pudlov – Louny. Podpora rozvoje výstavby optických sítí v oblastech, které nejsou v plánech operátorů, jejich motivování ke stavbě. Spolupráce se soukromými majiteli zanedbaných nemovitostí. Několikrát požadavek řešit problematiku nepřizpůsobivých občanů. Supermarket ve Starém Bohumíně. Prodloužení linek DPO autobusy a trolejbusy. Zřízení podzemních odpadních kontejnerů po vzoru Lovosic. Vlastní monitoring ovzduší a úniku havarijních látek. Komunitní zahrada pro lidi z panelových domů a ostatní zájemce o pěstování.


Všechny připomínky

 • Zamakat na kanalizaci v městských částech.
 • Výstavba technologické komunikace z překladiště Pudlov - Louny, aby už konečně bylo zamezeno průjezdu nákladních vozidel po ul. Lounské mezi rodinnými domy.
 • Podpora rozvoje výstavby optických sítí do míst jenž nejsou v plánech výstavby jednotlivých firem, jejich motivování ke stavbě.
 • kanalizace v Šunychlu, posílení vodovodního řádu
 • kanalizace v Šunychlu, posílení vodovodního řádu
 • - Spolupráce se soukromými majiteli některých zanedbaných nemovitostí (tlak na ně ze strany města, event. možnost návratných půjček) při jejich zkulturnění - např. Astorka, KD ŽDB, některé bytové domy, dvorky apod. - Hledání možností zvýšení bezpečnosti chodců (dětí) v lokalitách měst. částí se zvýšenou výstavbou - např. Úvozní ul. ve Skřečoni. Nelze-li vybudovat regulérní chodník, alespoň srovnat okraje vozovky na maximální šířku (příkopy, plochy zabrané soukromníky jako předzahrádky nebo pro chaotické parkování).
 • přihlásit se do soutěže Historické město roku
 • Uvítal bych, kdyby školy měly peníze na provoz, nové učebnice, platy učitelů atp. Řeší se nové učebny, rekuperace atp. Ale když chybí základní věci, tak je to opravdu smutné. Průměry a fotky v novinách či jiných médiích jsou daleko od reality. Porovnáváte s jinými městy a kraji? (pokud nezaškrtnu vámi nabízenou možnost, formulář nejde odeslat)
 • Zubaři to je to důležité. Lidi odešli do Vítkovic ale tam je to hrůza. Mění termíny nabrali hodně lidí a nestíhají nic. Opravdu je zubař tady hodně důležitý.
 • Myslím že všeho je tak akorát i Kališovo jezero je více zaopatřené než Vrbické. Třeba zainvestovat a vyčistit vodu to by bylo super, udělat s toho něco jako je Hlučín to by se nám moc líbilo.
 • Bohumín je plný nepřizpůsobivých občanů. Proč je ubytovávat přímo na náměstí? Dělají si z toho vlastní hřiště. Lavičky pořád obsazené, chodí tam bez triček, řvou,dělají bordel, nechovají se slušně, dělají bordel. Můj návrh je tedy vyčištění Bohumína (nejlépe celého, nebo alespoň centrum města. Už mají osadu u garáží, proč tam nenastěhovat všechny?) Prosím udělejte s tím něco člověk aby se styděl, že bydlí v tomhle městě
 • Hlavne meně rodinkováni !!!
 • Dobrý den, doufám, že se nebudou realizovat kruhové objezdy. Nesouhlasím s tím. Křižovatky jsou v pohodě, přehledné, jasné. Byly by to zbytečně vyhozené peníze. Kruhový objezd více bezpečnosti nepřinese. Jediný smysl má kruhový objezd v Rychvaldu. Děkuji
 • Dobrý den myslím že nejdůležitější je zubař je jich málo je těžké ho sehnat aby byl na pojistku takže dávám hlas zubařům
 • I když je důležitá investice do nových učeben a technologií ve školách, za důležitější pokládám investici do mladých a motivovaných učitelů, kteří opravdu dokážou posunout výuku někde jinde (nové přístupy atd) a žáky více zaujmou. Například pan Pohanka a pan Škoda ze ZUŠ. Poskytnout pro takové učitele atraktvinější platy či podmínky, protože vzdělání je k nezaplacení (zejména ve Moravskoslezském kraji).
 • výstavba nových bytů
 • Co takhle investovat do odsunu "neprizpusobivych" a zabývat se otázkou romského etnika, který nejen že docela zásadně ovlivňuje bezpečnost města například nádražní ulice člověk se tam bojí jít kolem za bílého dne nedejbože ve večerních hodinách Romové nejen že velmi rádi vyvolávají záměrně konflikty ale taky nabízí drogy všem věkovým kategoriím nemluvě o tzv. El paso( loupežna přepadení) tímto prosím vedení města aby s tím začaly něco dělat protože to už dávno není město ve kterém stojí za to žít. Děkuji.
 • Přípojka kanalizace v Šunychlu na ulici V Chalupkách. Víc bezpečnostních hlídek po městě, zvlášť v noci.
 • kanalizace v šunychlu
 • Více workoutovych hřišť. To stávající je věčně plně obsazené.
 • kanalizace
 • rozšírit služby aquacentra,vybudovat novu kašnu-,vybudovat nove prvky do parku P.Bezruče,víc zelene a kvetinovych záhonou v meste,skrášlit kruhove objezdy(kvetiny,trvalky,skalky).
 • Skřečoň - renovace hřiště.
 • Dobrý den.A co nehezká Astorka a dům hrůzy blízko Hudební školy?Děkuji za Vaši práci.Rumpelová
 • Ráda bych uvítala bankomat v městské části skrecon ale to si myslím že nejsem sama
 • Přehledné křižovatky,alespoň osazeny zrcadly pro bezpečný výjezd vozidla.
 • Apelovat na emisní limity v polském pohraničí, abychom se nám v Bohumíně dýchalo v zimě dobře.
 • Obchvat Skřečoně
 • Supermarket ve Starém Bohumíně:)
 • zaškrtl jsem č. 1, pro mě je to naprostá priorita, Milan Zapletal
 • Zubní poliklinika
 • Více odpadkových košů, lepší sběr prohozených odpadků a čistější místa u popelnic.I za cenu postihu těch co nerecyklují.A zaměřit se na osoby, které v kontejnerech ,,hrabou,,Oni totiž převážně ten binec dělají.A dále mi vadí neustále obtěžující člověk s vousem,který žebrá o peníze.
 • Dobrý den, uvažované kruhové objezdy považuji za zcela zbytečné protože hustota provozu není zase tak strašná. Spíše bych bral větší tlak na urychlení výstavby obchvatu ve spolupráci s DL a Dětmarovicemi.
 • 14. Soupis nevyužívaných, chátrajících objektů, vytipování historicky cenných a dlouhodobý program řešení (demolice, opravy, rekonstrukce a nové využití, nová zástavba, přeměna na zóny pro malé podnikání aj.) 15. Renovace a důstojné využití hotelu Grand
 • nastěhovali jste do pudlovské časti romové a armadu spásy a co ostatní obyvalelé ani taky chtějí žít v pěkným prostředí.V bohumíně se starají o zeleň,opravujou se byty,mají obchod a co v pudlově nic.
 • Výstavbu valu proti povodni v pudlově!!!!!
 • 7- kulturní místnost na vlakovém nádraží,parčík před vlak.nádražím 10 - řešení odpadkových kontejneru, některé příliš blízko obytných domů 11 - vodu pro zelen,lavičky,odpadkové koše.
 • Jsem rodák z centra města Nového Bohumína. Žijí v Bohumíně už 71 let. Sleduji pozorně rozvoj města Bohumína včetně všech městských části Bohumína. Nynější vedení města, velmi dobře pracuje na rozvoji města Bohumína. Za mne, velmi chválím nynější vedení města, zvláště našeho starostu. Vybral si do svého kolektivu velmi schopné odborníky. Vše je výborné po stránce rozvoje města, výstavby a infrastruktury města. --Dle mého, ale je třeba něco do budoucnosti udělat i z druhé strany. Něco udělat s lokalitami před vlakovým nádražím. Věřím, že je to pro vás těžký úkol. Můj dojem a dojem mých známých, kteří po prvé přijíždějí do Bohumína, do repre centra města. Tak hlavně v dopoledních hodinách se pohybuje v centru města veliké procento Romů. Nejsem rasista. Ale jejich jižní mentalita, velká hlasitost, znenadání pokřikování, shromažďování většího počtu mladé mužské populace, mě jako staršího člověka zneklidňuje, proto chodím v těchto místech, zvláště ve večerních hodinách, při sobě s pepřovým sprejem. Jde o lokality před bývalým hotelem Grand a vlevo od vlakového nádraží, ta velká kolonie bývalých bytů železničářů. Sleduji, že každým rokem, jejich populace v těchto místech, částech pro mne, znepokojivě velmi roste. Tento pocit a z toho vliv na občany, nepřidá k celkovému obrazu našeho města do budoucna, spokojenosti naších a cizích ve městě občanů. Je to dlouhodobý, ale reálný úkol pro naše vedení města. Stačí postupovat každým rokem, krok za krokem. Mít za cíl, tuto jmenovanou populaci v centru města zmenšovat. --Mým přáním je, zařadit do výhledu města, kruhový objezd v městské části Záblatí, křižovatku ulic Sokolská a Rychvaldská. Je tam nově postaveno a staví se tam nové rodinné domky v počtu cca 35 domů v okruhu cca 300 m u této křižovatky. Mám tam v blízkosti zahradu. Velmi tam nyní stoupla dopravní hustota. Hrozí tam nyní velká pravděpodobnost dopravních kolizí. --Realizace plánované přístavby středního odborného učiliště v Bohumíně. Nové bohumínské investice do roku 2030 dle mých priorit: Ad 1. Zubní klinika se 4 ordinacemi. (dojíždím za zubařem až do Havířova). Ad 2. Dokončení cyklo okruhu kolem vrbického jezera. Ad 3. Rozšíření chodníku ke Kauflandu. Ad 4. Obnova autobusových zastávek do jednotného vzhledu. Ad 5. Nový domov pro seniory v areálu nemocnice. Ad 6. Prodloužení cyklostezky Na Panském. Ad 7. Eliminace tzv. vyloučených lokalit. Ad 8. Nové odborné učebny jazyků, přírodních věd, polytechniky a digitálních technologií. Ad 9. Ad a. Přístavba šaten a nová tribuna zimního stadionu. Ad b. Výstavba kryté tenisové haly, dostavba zázemí u zrekonstruovaných venkovních tenisových kurtů v parku P. Bezruče. Ad 10. Opravy bytových domů. (Bydlím už v jednom vašem městském bytě už 63 let. Jsem důchodce. Mám ještě původní podlahy a původní všechny dveře. Jsou v hrozném stavu. Na pořízení nových podlah a dveří nemám jako důchodce peníze.) Ad 11. Výsadba uličních pásů zeleně v městské zástavbě. Ad 12. Proměna areálu na Faji. Ad 13. Finanční podpora individuálního řešení a domácích ČOV.
 • v rámci dopravy by byl prospěšný i kruhový objezd Palachova / Štefánikova. Jsou tam určitě horší rozhledové poměry a rychlost aut než např. u křižovatky Masarykova / Štefánikova
 • jen mám otázku zda se město nebo nějaký developer v nejbližších pěti letech nechystá postavit v širším centru nový věžák který by byl navržen lidmi co mají mozek a přemýšlí trochu nad dispozicemi ,rozmístěním zásuvek apod.. děkuji že to zmíníte případně na TIK.
 • Prosím dořešit nové povrchy v hlavním parku. Něco je nové, něco staré. A taky častější odvážení odpadkových košů, často to přetéká a padá na zem.
 • Propojení Bohumína s Ostravou více spoji Dopravního podniku Ostrava, př. autobusové či trolejbusové spojení. Nebo například prodloužení autobusové linky 23 z Hranečníku aspoň k nádraží Bohumín. Určitě levnější verze než stávající nešťastné řešení ve formě ČSAD. Aktuální stav dopravy mi nevyhovuje, osobně bych byl s DPO spokojenější.
 • Cyklostezka od kauflandu k průmyslovým podnikum- Drátovna a Bekaert
 • Zvýšení kapacity vodovodního potrubí v městské části Šunychl.
 • Příjde mi důležité a potřebné vše!
 • Zadost o posileni vodovodniho rafu v sunyvhlu a jeho prodlouzeni k ulici Mlynska.
 • Prosím tímto o posílení vodovodního řádu v Šunychlu a jeho prodloužení na ulici Mlýnská. Děkuji
 • posílení vodovodního řádu v Šunychlu a jeho prodloužení na ul. Mlýnská
 • posílení a prodloužení vodovodního řádu na ul, Mlýnská v Šunychlu
 • posílení vodovodního řádu a jeho prodloužení v Šunychlu na ul. Mlýnské
 • Vybudování jednoduché "nábřežní promenády" s dlážděním a lavičkami na břehu Odry ve Starém Bohumíně.
 • Připojím pár poznámek a názorů na různé body. 3) okružní křižovatky jsou dle mě zbytečné. Upravil bych parkování u Kůlturního domu, couvání na frekventované cestě se opravdu neosvědčilo... 4) LED veřejné osvětlení - by bylo fajn. Nutno, ale dobře promyslet ať led světlo naopak neškodí. Prodiskutovat s expertem Hynkem Medřickým. 9) Krytá tenisová hala je dle mě drahý luxus pro pár lidí. Uvítal bych rozšíření Wellness centra. 10) Prakovišť v moderních městech není bohužel nikdy dost. Jedna z velkých výhod Bohumína 12 ) Mezi areálem a rybníkem bych určitě udělal nakou protihlukovou "zeď". Hluk z areálu je obrovský. - Investoval bych do zřízení podzemních odpadních kontejnerů. Po vzoru Lovosic. Vypadají hezky a zvýší se o hodně kapacita. Obzvlášť, když teď tak moc řešíte odpady :)
 • chodníky ulice Šunychelská až po Kališovo jezero včetně cyklostezky- v létě ohrožené děti i cyklisté kanalizace Šunychl-ne všude je možné využít ČOV z důvodu vysoké spodní vody lepší osvětlení okrajových částí města -Šunychl, Kopytov-úsporné LED osvětlení
 • Posílení a prodloužení vodovodní sítě na Mlýnské ulici v Šunychlu.
 • Přístavba šaten a nová tribuna zimního stadiónu.
 • Nemyslím, že okružní křižovatka ulic Štefánikova a Masarykova (u evangelického kostela) je bezpečný návrh, a určitě by se tvořili kolony když budou takhle za sebou 3 kruhové objezdy
 • Šatny!!!! Zázemí zimního stadionu!!!
 • Šatny!!!! Zázemí zimního stadionu!!!
 • Jednoznačně podpora pro chod a zázemí HC Bohumín
 • oprava chodníků poblíž bývalé Astorie a prodejny textilu a dál směrem ke kruhovému objezdu. Vyřešení problému domů hrůzy - Astorie, budova naproti ZUŠ, stará radnice ve Starém Bohumíně. To vše prostě hýzdí město. Páky lze nalézt i na soukromé vlastníky, pokud se chce.
 • - Kromě velkých dopravních staveb bych uvítal i menší lokální opatření směřující k bezpečnější dopravě zejména v obytných zónách. Tak, aby se ulice opět staly místem k setkávání sousedů, hraní si dětí, případně sportu. Lidé jsou z veřejných prostranství, která patří chodcům, vytlačováni bezohledností řidičů. Chybí jakákoliv opatření ke zpomalení a bezpečnější dopravě. - Podpora sociálních projektů, které by sblížily různé sociální, etnické a národností skupiny. Nejde jen o Romy a naše nové ukrajinské spoluobčany. Např. úplně chybí jakékoliv kulturní, vzdělávací, sportovní nebo turistické akce s okolními polskými obcemi. Bohužel na naše sousedy stále hodně lidí pohlíží jako na cizince nebo trhovce. - Taky bych navrhoval, aby se město pokusilo ovládnout FB skupinu Bohumín Bohumíňáků, která šíří nenávist a dezinformace ve městě. Skupina, kterou sleduje 15 a půl tisíce účtu, přispívá k šíření pomluv a špatné nálady. Nehledě k tomu, že tlačí veřejné mínění k extremismu.
 • Zahrádky
 • Uvital bych zlepseni kvality bydleni v okoli nadrazi. Jedna se o omezeni pohybu osob, kteri se v teto lolalite shlukuji, provadeji zvlastni obchody, vysedavaji po nocich a delaji hluk.
 • Dcera tančí v Radosti.
 • řešení kanalizace v Šunychlu a Kopytově ...blízkost čističky
 • řešení kanalizace v Šunychlu a Kopytově ...blízkost čističky
 • kanalizace v Šunychlu
 • kanalizace v Šunychlu
 • Dětské hřiště + volnočasové vyžití pro děti na ulici Bezručova.
 • Odvodnění a kanalizace v městské části Skřečoň Nová ves
 • Péče o seniory a sociální služby
 • Výstavba nových vežových domů s vyhlídkou a kavárnou na nádherné město Bohumín . Vznik trolejbusových linek s elektrickým vedením, které bohužel ve městě chybí nebo tramvajových linek se už tu ve městě nedočkáme. Jinak je město Bohumín nádherné
 • Nesouhlasím s budováním dalších parkovišť mimo parkovací domy. Zbytečné zabírání městské zeleně. Raději postavte parkovací dům nebo dva. Zakázal bych po vzoru Ostravy Poruby parkování vozidel nad 2.5 tuny na sídlištích. Dodávky by měli parkovat na firemním parkovišti.
 • Kynologické rozšíření výběhu pro psy (skokové překážky 1m, "áčko")
 • Nejhlavnější je mít zubaře pro dospělé a hlavně pro děti!!!
 • 1. Razantní lobbying za obchvat Skřečoně 2. Lávka přes Olši do Polska
 • Zubní klinika
 • Odkoupení bývalého kulturáku železáren. Stále chátrá, bývalá dominanta Bohumína.
 • Úklid i okrajových částí Bohumína. Zejména cyklotras o okolí řeky Odry.
 • Kanalizace v Šunychlu. Modernizace a rozšíření vodovodního řádu v Šunychlu.
 • Rekonstrukce a smysluplné využití objektu ubytovny na ulici Mládežnické ve Skřečoni( vedle prodejny potravin) , nikoliv jako ubytování pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé občany.
 • Buďte tak laskaví a nechte nám aspoň ten kousek přírody co v Šunychlu máme !!!!!! Vybetonujte si váš park. Děkuji Kitova
 • Letní koupaliště
 • Výměna bytových jader
 • Sečeni trávy před RD na pozemcích, které patří městu na ul. Ostravská.
 • Bezpečí pro občany i ve večerních hodinách. Zpřísnění sociálních příspěvků. Boj proti drogám.
 • V Bohumíně chybí fotbalové hřiště s umělou trávou, které by se využilo jak pro bohumínské kluby ,tak okolní kluby .Myslím si ,že fotbal má v Bohumíně tradici a je to kolektivní sport s velkou základnou mládežnických družstev. Jsem překvapený, že jsou víc podporované individuální sporty a dokonce se uvažuje o výstavbě kryté tenisové haly, přitom už jedna multifunkční hala v Bohumíně funguje.
 • kanalizace pro šunychl!!!
 • Dobrý den . Nenapadla vás třeba myšlenka opravit i starší domy v Bohumíně ? Stále jen novější. Třeba například Masarykova 418 . Dlouhodobě si stěžujeme na střechu kterou protéká voda když prší. Neustále nové skrvny na stropě . Paráda neustále opravovat. Stížnosti a prosby nikam nevedou. Dům zateplený pouze na stranu parkoviště která jde vidět? Ze zadu cihla. Při stěhování do tohoto domu byla bytovou techničkou slíbená plánovaná oprava a zateplení domu. Topení, které skoro celou zimu nejelo a stížnosti opět zbytečné. Pánové z BM servisu arogantní když se přišli podívat pouze nikoliv něco opravit ! Zkuste se i trochu zaměřit na starší domy a ne jenom paneláky a modernější domy. Děkuji. S pozdravem a přáním krásného dne Vendula Školníková
 • Kanalizace pro Vrbici.
 • 1,10 a 11.
 • Vyvést cigany z centra města je to mega ostuda centrum černé domy zničené hnus
 • Rekonstrukce bytových domů ul. Mládežnická, Dělnická Skřečoň (zateplení fasád, opravy zastřešení, balkónů, úprava vchodových dveří a hromosvodů, schránek, osvětlení apod.).
 • Dobrý den, Určitě budeme velmi rádi když bude důstojný vstup do města od nádraží. Ale bylo by krásnější kdyby tam lidi který tam tráví volný čas se chovali slušně jak majetku města tak i kolem jdoucím. Já osobně pokud možno přes hlavní třídu nerada chodím. I přesto že mám na hlavní třídě banku. Vím že stím moc neudělat nejde,ale myslím si že Bohumín je krásné město,jestli máte snahu o jeho zvelebení tak příslušní občané tohoto města si to neváží a neumí se chovat. S pozdravem
 • Hlavně nedělejte z Faji žádné moderní přetechnizované barbínkovské fitness centrum Najít v dnešní době pravou boucharnu kde smrdí pot, krev a magnézium je v dnešní době zázrak. Faja je perla mezi posilovnami v Bohumíně. Faja je pro vzpěrače, powerliftery a kulturisty. Crosfit, jumping, areobic a další moderní nesmysly tam netáhejte. Rekonstrukce, zateplení ano. Ostatní nechte v režii dlouholetých spolků, které jsou tam činné. Hezké by bylo nabidnout prostory Rawsbery powelifting, případně boxerům pokud tady ještě fungují. A nechat spolky ať vytvoří společnou správu budovy.
 • Jen aby pediatři a zubaři si neúčtovali nekřesťanské peníze. Děkuji za Vaši práci pro město. Je moc krásné a určitě bude nadále vzkvétat.
 • Mám pocit, že body 4 a 7 spolu úzce souvisí. Podpora turismu (kemp ve Vrbici nebo stání pro karavany) s využitím potenciálu v blízkosti Ostravy, Beskyd a polských hranic (konkurence Olešné nebo Hlučínské štěrkovny). Parkovací dům v blízkosti centra města (u nádraží) pro úsporu plochy parkovišť. Příprava pozemku(ů) pro investici do průmyslu (s vyšší přidanou hodnotou) a to pokud možno v blízkosti dálnice nebo železnice. Ve spolupráci s krajem a VŠB TU Ostrava podporovat učňovské školství (moderní technické obory s vyšším potenciálem a uplatněním na trhu práce).
 • Zvýšit hráze u Záblatského rybníka, ať máme kde chodit na procházky. Pokud je to v gesci rybářství tak jej o to požádat
 • Zejména chodník mezi ulici Blatnou ve Skřečoni a ulici Budovatelskou popř. dále až do Záblatí. Chodí zde obrovské množství lidí na procházky, zejména dětí a matky s kočárky. To by ale měli někteří zástupci MěÚ vědět když tady bydlí a nebo to vidět nechtějí.
 • Město by se nemělo bát zatraktivňovat veřejná prostranství nápaditěji, než tak, jak bylo předvedeno v případě přednádražního prostoru - ten opravdu nedopadl. Nejen budovat, ale i udržovat (nejen za vzhled dlažby v centru bychom se měli začít stydět). Také je nutné zamyslet se nad zjednodušením systému odpadového hospodářství, tj. 1 osoba = jednotný roční paušál (jako je tomu v jiných městech). V Bohumíně je to neuvěřitelně nespravedlivé a překombinované. Nejen v rodinných, ale i v bytových domech lidé třídí (a hodně), jen nemají šanci s nastaveným systémem už z principu pohnout. Nebo myslíte, že je normální platit ročně za rodinu částku kolem 4 tisíc korun za odpad, nemít garantováno svých 20 litrů komunálního odpadu týdně v popelnici a ještě k tomu se dívat na tu spoušť z okna?
 • Více odborných, praktických a dětských lékařů.
 • Parkovací Dům. Umístění před nádraží, resp. vedlejší parkoviště místo tenisových kurtů. Kvalitní architektonický návrh, dá se spojit i obchodními prostory v přízemí. Zapadá mi to konceptu terminálu. Ubíráme si více a více zeleně nutné řešit tuto situaci v centru města. Adam Górak
 • Všechny uvedené investice mají svůj smysl do budoucna. Držím palce zastupitelům aby se vše realizovalo. Máme tak krásné město..... jen jednu velkou chybu tady máme....a to jsou občané "Rómové" kteří jsou rozprostření do celého města. Snad se nám to podaří někdy změnit....
 • Práce s dětmi z nízkoprříjmovych rodin,ano hlavně romských.Tyto děti jsou nadané zejména na hudbu, zpěv a tanec, proč tedy nezaložit velký hudebně taneční oddíl,kde by tyto děti našly vyžití a uplatnění svého talentu.Vím je to těžký úkol,ale myslím že by to byla dobrá prevence.
 • Úprava a pročištění okolí rybníka v Záblatí. Bylo by to hezké místo pro trávení času, bohužel je lesík zpustošený a kolem rybníka jsou odpadky. Za obyvatelé Záblatí si myslím, že by se právě tohle mohlo u nás vylepšit.
 • Náměty nebo připomínky: - pásy zeleně: alergikům, kterých stále přibývá dělají problém kvetoucí pásy keřů, je to strašně nepříjemné, procházet kolem nich. Buď vysadit nějaké, které nekvetou, ale jsou zelené anebo namísto takových keřů raději vysadit nějaké mini stromky, - za hodně starých časů zdobily buď budovy nebo byly na sloupech - hodiny. Zrušení hodin naproti pošty postrádám nejen já. Na druhé straně jsou krásné, ale když někdo spěchá na vlak/autobus z hlavní třídy, tak když viděl na hodinách před poštou, že třeba přidat do kroku... hodně lidí stihlo dojít/doutíkat. Na tomto místě hodiny chybějí, - vodotrysk - pamatuji 4 vodotrysky (v parku, u kina, před nádražím a u ždb). Proč nemáme aspoň jeden normální vodotrysk klasický? To malé před kinem je často až černé, že se člověk tomu místu raději vyhne... - prostranství naproti Kauflandu + celý chodník od bývalých tankovacích stojanů Benziny. Je to v podstatě vjezd do města od žel. přejezdu a na první pohled vypadá otřesně. Cihlový dům, který by mohl zářit po opískování je v podstatě zarostlý náletovými keři, chodník je děs a hrůza. Toto prostranství by si zasloužilo nějaké vylepšení... - dotyková tabule, která je před Městským úřadem Bohumín by se také dobře vyjímala u budovy vlakového nádraží. Pokud už došlo k tak velkému vylepšení přednádražního prostoru, buďme pokrokoví i v tomto a osaďme touto dotykovou tabulí i přednádražní prostor. Návštěvníci města by to určitě přivítali... - dlažba před bývalým Gospošem... proč končí nová dlažba přednádražního prostoru před bývalou prodejnou Gospoš (tehdy potraviny, poté drogerie, nyní prázdno), pak pokračuje pár metrů zámkové dlažby, aby pak zase začala lepší dlažba? Proč nejsou před domem nějaké stromy? Místo působí hodně prázdně.
 • Výstavba cyklostezky směr Dolní Lutyně ul. 1.máje - Stará cesta, v místě kde jezdila tramvaj
 • Zubní klinika.
 • Instalace elektrovoltaických panelů na střechy městských domů.
 • Kvalitní a moderní městské bydlení
 • Všechny jsou důležité
 • 1. Ignorace Skrecone. Rozdeleny silnici I67. Roste pocet neprizpusobivych ( navic s hrozbou prodeje ubytovny Stavarov) . Chybi vyrazny, centralni meeting point pro obcany jako napr. revitalizovane namesti s hotelem Pod Zelenym ve Starem Bohumine. Skrecon tak funguje jen jako satelit ci nocleharna, coz je skoda.
 • především kvalita oprav městských bytů - nejen externích, ale i interních. Kvalitní práce vypadá jinak. Investice do bytů, kde bydlí senioři řadu let, platí nájemné řadu let a na rekonstrukci bytu se řadu let nesáhlo. Senioři si ani malé opravy sami neudělají.
 • Hřiště ve Vrbici, multifunkční hřiště , beach volejbal.
 • Řešení nadměrného hluku z dálnice. Vybudování nových protihlukových bariér, protože stávající jsou naprosto nedostačující a v porovnání jen s "vysokorychlostními úseky" v okolí jsou naprosto neadekvátní.
 • Vlastní monitoring ovzduší, monitoring a včasná signalizace (čidla) havarijních úniků největších znečišťovatelů (např. Rockwool).
 • Více parkoviště u panelových domů
 • Komunitní zahrada pro lidi žijící v panelových domech či všechny ostatní se zájmem o pěstování. Pěstovat se zde mohou ovocné stromy, bylinky či květiny - vše organické / BIO, zkrátka bez chemie. Mohlo by se zde i kompostovat. Obyvatelé Bohumína by se mohli zapojit do společného pěstování, seznámit se mezi sebou či si předávat rady a zkušenosti. Mohly by se tu pořádat i zeleninové či farmářské trhy.
 • Pěší zóna - katastrofa po všech stránkách :-( . Jinak by nebylo od věci rozmístit po méstě několik radarů kvůli dodržováni rychlosti, např.: ulice Čsa po celé své délce
 • Supplying the garden and housing community with compost, mulching and other ecological material for motivating gardeners to be more self sufficient and organic
 • Supplying the garden and housing community with compost, mulching and other ecological material for motivating gardeners to be more self sufficient and organic
 • Dětské hřiště, herní prvky v části Zablatí
 • - projekt řešení městské hromadné dopravy v Bohumíně (město by konečně mělo pamatovat i na své obyvatele, především v městských částech, kteří všichni nejezdí "povinně" jen na kole a taky se potřebují dopravit do centra kromě lékaře nebo úřadu.... - citelně chybí jakékoliv projekty pro zvelebení prostředí městských částí a jejich dopravní obslužnosti ( kromě kanalizace nebo zastávek) na úkor investic pouze do centra města, sportovních objektů nebo parků )
 • Parkovací ostrůvky u Gymnázia
 • Parkovací místa blíž k soutoku Odry a Olše. Také nějaký způsob lávky nebo brodu s možností dostat se nedaleko soutoku do Olzy (turistický přechod pro pěší a cyklisty).
 • Je těžké vybrat jenom 5. Vybrala bych nejraději všechny.
 • Převezení mola z vrbice na kališok, vzhledem k velkému množství racku to bude mnohem lepší. Rozvoj cyklostezek ...
 • 12
 • Modernizace dětského koutku v ulici Sv. Čecha. Retardéry na ulici Sv. Čecha. Více laviček k odpočinku ve městě. Oblast Kauflandu nového nákupního centra. Zlepšit údržbu hřbitova ve St. Bohumíně. Vybudovat parkoviště u hřbitova ve Skřečoni. Doplnit větší popelnice na sídlištích.
 • Modernizaci městké části Pudlova na to pořád zapomináte ,jenom dávate bydlet nepřizpusobylím občanům ,kteří všechno ničí a nedá se tady klidně žít.
 • Školu pro děti s kombinovaným postižením
 • Dobrý den, chybí mi dostupnost dopravy pro nemocné. Zdravotní středisko a úřad je pro imobilní občany daleko od autobusové zastávky. Uvítala bych možnost senior taxi využít i pro osoby které jsou mladší 65 let a jsou nemocní, tak že mají potíže s chůzí. (dočasné z důvodu zranění nohou, chodí do nemocnice na převazy a nemají jak)
 • Oprava a rozsireni komunikace Bohumin - Zablati - Rychvald, komunikace je v otresnem technickem stavu...
 • Nejdůležitější je zlepšit životní prostředí !
 • Oploceni mist pro kontejnery, aby vsude neletaly odpadky, ktere nasi mensinovi spoluobyvatele, neumi ani separovat :-( zijeme v odpadcich a deti si hraji v odpadcich na hristich! Investovat do kamer na hristich - odpadky zustanou, obsilka na vinika -> 2x odsilka a zruseni najemni smlouvy!
 • plocha pro psy s překážkami pro volnočasový kynologický trénink
 • Kanalizace Bohumín Nová Ves
 • Kanalizace Bohumín Skřečoň Nová Ves
 • plocha pro psy s překážkami pro volnočasový kynologický trénink
 • plocha pro psy s překážkami pro volnočasový kynologický trénink
 • Dobrý den, jen takový návrh, kdyby autobusová linka č. 23 vyjížděla a končila na zastávce Záblatí střed. Myslím si, že i občané Záblatí včetně dětí a studentů,kteří denně dojíždějí, by tuto změnu uvítali.
 • Krásnější výzdobu na Vánoce
 • Úprava městského bytu i pro lidi kteří mají byt vylicitovaný před 10 ti-20lety.Nájemné se zvyšuje...ale nemodernizace bytu tomu neodpovidá ☹️
 • Modernizace velkého parku
 • Kanalizace v Sunychlu
 • Pro Bohumín je nejdůležitější znepříjemnit život nepřizpůsobivým. Ti tady, ostatně jako i jinde, namjí co dělat. Oprostit naše město a jeho vývoj od těchto lidí a bohužel jevů s nimi spjatých. Toto vidím jako jediný problém Bohumína... Všechny tyhle investiční akce jsou fajn... ale tohle je jediný vážný problém.
 • Osobně si nemyslím, že se jedná o konkrétní plány, například o chodníku ke Kauflandu a zřízení autobusových zálivů se již hovoří, proto nerozumím, proč jsou tyto body ve strategickém plánu na další roky. Strategický plán si představuji na větší investice, nikoliv například chodník u Kauflandu (to je z mého pohledu vzhledem k výši městského rozpočtu o malou část). Dále jsou některé body dost propojené a opakující se (rozvoj Vrbického jezera a vytvoření okruhu kolem něj, chodníky...). Vůbec zde necítím zaměření na mladé rodiny (nežijí ve městět pouze senioři, ale chápu snahu získat voliče na blížící se komunální volby), snaha vybudovat kvalitní pracovní místa (aby mladí lidé neodcházeli do jiných měst a tím nenastal odliv mozků), snaha zřídit i jiné volnočasové aktivity než pouze sport v BOSPOR. Docela jsem se těšil na tento dotazník, ale upřímně jsem hluboce zklamán.
 • Kanalizace v Nové vsi.
 • Scházejí výrazné Investice pro zlepšení života - hluk a prašnost ( např. Prefa, ŽDB).
 • Dokončení zateplení domů v Nerudova u hřbitova. Více popelnic na komunální odpad. Levnější doprava autobusy do Ostravy. Častější spoje kolem Mírové .
 • Kanalizace pro rodinné domy v Šunychlu
 • Zrušit v rafineráku altánek. Sedí tam jen feťáci a bezdomovci,dělají nepořádek a kravál do ranních hodin .Místo něho tam dát cvičební stroje pro důchodce, jaké mají v Karviné. https://m.youtube.com/watch?v=uUfhKbH_z6o
 • Zachovat přírodní ráz koupání u Kališoku a nestavět tam praktikábly jako ve Vrbici. Na papíře vypadala tamní konstrukce zajímavě, ale v reálu nefunguje. Plovoucí plovárna zabila volný přístup k vodě, v létě si ji uzurpuje hrstka oprsklíků, které je třeba překračovat, mimo sezonu na ni serou ptáci nebo je ostudně zaházená pneumatikami.
 • 1) rozšíření parkovacích ploch, 2) podpora podnikání
 • Velká pochvala - město jede poslední roky bomby. Stále se něco vylepšuje, modernizuje. Líbí se mi záměr předělávání chodníků na chodníky s travnatým pásem.
 • Řešení energetiky v podmínkách města, reakce na současný vývoj (plyn, elektřina, pohonné hmoty, uhlí )
 • Velmi by se mi líbilo vybudování podobného "Senior parku", jako mají v Rychvaldě. Důstojně trávit stáří v pěkném prostředí s případnou pomocí z řad personálu. Spousta bohumínských seniorů by toto určitě uvítala.
 • Vybudování a lepší dostupnost garáží a hlavně zahrádek s kvalitním sociálním zázemím. Garáže a zahrádky je to, po čem je v Bohumíně největší hlad v současnosti mezi všemi generacemi. Bylo by fajn mít zahrádku, když člověk bydlí v městském bytě, které by byly dostupné pro všechny generace.
 • Jsem zaměstnanec MěÚ, také mi zaleží na tom, jak to ve městě vypadá.
 • Připojení odloučených lokalit Jeremenkové a Trnkové zpět k městu a jejich oživení dřív, než-li bude úplně pozdě!!!!! Jinými slovy nenechme zdechnout jednu z nejstarších částí města. To je podle mě zcela zásadní problém, který se přehlíží. Jedná se o úkol tak na 10 let a je třeba s ním začít.
 • Prosím nestavějte mola na Kališoku, zničíte poslední přírodní koupání ve městě!!!

DokumentyPočet zhlédnutí: 2 979

Zpět

Radnice

    Městský úřad