Město Bohumín

27.11.
2009

Datová schránka

Od 1. listopadu 2009 nabývá účinnosti zákon 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů jehož jedním z důsledků je, že všem úřadům (orgánům veřejné moci - OVM) vykonávajícím státní správu (přibližně 7 000) a všem právnickým subjektům v obchodním rejstříku (přibližne 350 000 firem) nařizuje pro komunikaci ve veřejné správě využívat tzv. elektronickou datovou schránku.

Jedná se o virtuální poštovní schránku, sloužící k doručování, uložení a odesílání datových zpráv. Představou ministerstva vnitra je, že datové schránky nahradí postupně listinnou a osobní komunikaci hlavně ve státní správě. Česká republika je v současné době jediným státem na světě, kde je tato komunikace pro vybrané subjekty povinná. Datové schránky jsou součástí informačního systému datových schránek (ISDS), který provozuje Česká pošta, a.s. jako držitel poštovní licence v ČR.

Město Bohumín má datovou schránku aktivovánu od 12. října 2009 a od tohoto data přijímá, zpracovává a odesílá zprávy vůči jiným úřadům - orgánům věřejné moci (OVM) a právnickým subjektům uvedených v obchodním rejstříku. Dále také vyřizujeme žádosti, dokumenty a sdělení formou datové schránky se subjekty, které mají datovou schránku zřízenu dobrovolně. Mezi ně patří fyzické osoby (občané) a podnikající osoby, které nejsou uvedeny v obchodním rejstříku. Dokumenty a žádosti, které již nyní vyřizujeme komunikací skrze datové schránky, jsou uvedeny níže a jejich seznam se bude dále rozšiřovat podle potřeb právnický a fyzických subjektů.

 

Základní údaje o datové schránce

Datovou schránku městského úřadu Bohumín lze nalézt v ISDS pod názvem Město Bohumín (IDDS: u3kbfuf)

Základním formátem příloh datových zpráv je dokument PDFPDF/A, avšak dokumenty jsou přijímány i v dalších formátech jako je například DOC, XLS, PPT, JPEG, PNG, TIF, MPEG, WAV atd.

Obsluha datové schránky města Bohumín je zajištěna v pracovních dnech v době od 7:00 do 17:00

Zřízení datové schránky pro občany a podnikající subjekty mimo obchodní rejstřík

V případě, že má občan či podnikatel zájem si dobrovolně zřídit datovou schránku a komunikovat s naším úřadem, tak lze navštívit pracoviště Czech POINT, kde může zdarma podat žádost o zřízení datové schránky. Dle zákona mu do tří dnů od podání žádosti doručí Česká pošta na jeho adresu trvalého pobytu přístupové údaje pro jeho datovou schránku. Od této chvíle lze začít komunikovat s úřady elektronickou formou. Na pracovištích Czech POINT lze také požádat o znovuzaslání či zneplatnění přístupových údajů, popřípadě požádat o zrušení datové schránky.

 

Dokumenty, které již nyní přijímá a vyřizuje Město Bohumín skrze svoji datovou schránku

Odbor organizační

  • dokumenty od jiných úřadů (OVM) na úřední desku - veřejné vyhlášky

Odbor stavební

  • vyjádření pro územní a stavební řízení

Odbor sociální

  • dožádání z různých institucí (soudy, policie, exekutoři, ...)

Seznam dokumentů bude průběžně doplňován a rozšiřován podle potřeb úřadů, občanů, podnikatelů a právnických subjektů. Datová schránka je určena pro komunikaci se státní správou.

 

Poskytování informací ohledně datových schránek a jejich používání

Městský úřad Bohumín není kompetentní v poskytování informací, zaškolování a řešení problémů s datovými schránkami jiných subjektů. Pro tyto účely zřídilo Ministerstvo vnitra České republiky internetové stránky, kde je možné si celou problematiku nastudovat a případně zjistit další požadované informace. Tyto stránky naleznete na internetové adrese www.datoveschranky.info

Také byla ministerstvem zřízena infolinka na telefonním čísle 270 005 200, kde získáte odpověď na vaše dotazy.

 


Počet zhlédnutí: 29 923

Zpět

Radnice

    Městský úřad