Město Bohumín

3.6.
2024

Termíny pro konání svatebních obřadů a obřadů vstupu do registrovaného partnerství

Termíny pro konání svatebních obřadů a obřadů vstupu do registrovaného partnerství na rok 2024 

  • 8. červen 2024
  • 22. červen 2024
  • 13. červenec 2024
  • 27. červenec 2024
  • 10. srpen 2024
  • 24. srpen 2024
  • 7. září 2024
  • 21. září 2024
  • 5. říjen 2024
  • 19. říjen 2024
  • 9. listopad 2024
  • 23. listopad 2024
  • 7. prosinec 2024
  • 14. prosinec 2024

                          

                         Schválené termíny pro konání sňatečných obřadů na rok 2025

                         • 11. leden 2025
                         • 25. leden 2025
                         • 8. únor 2025
                         • 22. únor 2025
                         • 15. březen 2025
                         • 29. březen 2025
                         • 12. duben 2025
                         • 26. duben 2025
                         • 17. květen 2025
                         • 31. květen 2025
                         • 14. červen 2025
                         • 28. červen 2025
                         • 12. červenec 2025
                         • 26. červenec 2025
                         • 9. srpen 2025
                         • 23. srpen 2025
                         • 6. září 2025
                         • 20. září 2025
                         • 11. říjen 2025
                         • 25. říjen 2025
                         • 8. listopad 2025
                         • 22. listopad 2025
                         • 6. prosinec 2025
                         • 13. prosinec 2025

                          

                         Svatební obřady a obřady vstupu do registrovaného partnerství se v Bohumíně konají ve schválených sobotních termínech, v obřadní síni městského úřadu, v době od 9:00 do 14:00 v 30minutových intervalech. Matriční úřad zadává zájemcům o obřad časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly. Kapacita obřadní síně je 31 míst k sezení.

                         Za vydání povolení uzavřít manželství nebo za vydání povolení vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 12, písm. d) vybírán správní poplatek 3 000 Kč. Tento poplatek je v případě neuskutečnění obřadu nevratný. Je možno platit platební kartou.

                         Dotazník k uzavření manželství a další formuláře naleznete v sekci Radnice, rubrika Formuláře – odbor organizační – matrika. Všechny formuláře tiskněte oboustranně na jeden list.


                         Počet zhlédnutí: 27 244

                         Zpět

                         Radnice

                             Městský úřad