Město Bohumín

11.11.
2021

Termíny pro konání svatebních obřadů

Nepřehlédněte:
DOPORUČENÍ PRO MATRIČNÍ ÚŘADY K REALIZACI OPATŘENÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY V OBLASTI UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O VSTUPU DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ 

 

Termíny konání svatebních obřadů na rok 2021: 

 • 04. prosinec 2021
 • 11. prosinec 2021

Termíny konání svatebních obřadů na rok 2022: 

 • 8. leden 2022
 • 22. leden 2022
 • 12. únor 2022
 • 26. únor  2022
 • 12. březen 2022
 • 26. březen 2022
 • 09. duben 2022
 • 23. duben 2022
 • 14. květen 2022
 • 28. květen 2022
 • 11. červen 2022
 • 25. červen 2022
 • 2. červenec 2022
 • 23. červenec 2022
 • 6. srpen 2022
 • 20. srpen 2022
 • 10. září 2022
 • 24. září 2022
 • 8. říjen 2022
 • 22. říjen 2022
 • 12. listopad 2022
 • 26. listopad 2022
 • 3. prosinec 2022
 • 17. prosinec 2022

Svatební obřady v Bohumíně se konají ve schválených sobotních termínech, v obřadní síni městského úřadu, v době od 9:00 do14:00 v 30minutových intervalech. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly. Kapacita obřadní síně je 31 míst k sezení.

Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu radou města, nebo mimo úředně určenou místnost dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 12, písm. c) je vybírán správní poplatek 1 000 Kč. Tento poplatek je v případě neuskutečnění sňatku nevratný.

Dotazník k uzavření manželství a další formuláře naleznete v sekci Radnice, rubrika Formuláře – odbor organizační – matrika. Všechny formuláře tiskněte oboustranně na jeden list.


DokumentyPočet zhlédnutí: 15 828

Zpět

    Městský úřad