Město Bohumín

4.10.
2023

Termíny pro konání svatebních obřadů

Termíny konání svatebních obřadů na rok 2023

 • 21. říjen 2023
 • 11. listopad 2023
 • 25. listopad 2023
 • 02. prosinec 2023
 • 16. prosinec 2023

Termíny konání svatebních obřadů na rok 2024 

 • 06. leden 2024
 • 20. leden 2024
 • 10. únor 2024
 • 24. únor 2024
 • 09. březen 2024
 • 23. březen 2024
 • 06. duben 2024
 • 20. duben 2024
 • 11. květen 2024
 • 25. květen 2024
 • 08. červen 2024
 • 22. červen 2024
 • 13. červenec 2024
 • 27. červenec 2024
 • 10. srpen 2024
 • 24. srpen 2024
 • 07. září 2024
 • 21. září 2024
 • 05. říjen 2024
 • 19. říjen 2024
 • 09. listopad 2024
 • 23. listopad 2024
 • 07. prosinec 2024
 • 14. prosinec

Svatební obřady v Bohumíně se konají ve schválených sobotních termínech, v obřadní síni městského úřadu, v době od 9:00 do14:00 v 30minutových intervalech. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly. Kapacita obřadní síně je 31 míst k sezení.

Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu radou města, nebo mimo úředně určenou místnost dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 12, písm. c) je vybírán správní poplatek 1 000 Kč. Tento poplatek je v případě neuskutečnění sňatku nevratný.

Dotazník k uzavření manželství a další formuláře naleznete v sekci Radnice, rubrika Formuláře – odbor organizační – matrika. Všechny formuláře tiskněte oboustranně na jeden list.


Počet zhlédnutí: 23 895

Zpět

Radnice

    Městský úřad