Město Bohumín

1.9.
2022

Termíny pro konání svatebních obřadů

Termíny konání svatebních obřadů na rok 2022: 

 • 10. září 2022
 • 24. září 2022
 • 8. říjen 2022
 • 22. říjen 2022
 • 12. listopad 2022
 • 26. listopad 2022
 • 3. prosinec 2022
 • 17. prosinec 2022

Termíny konání svatebních obřadů na rok 2023: 

 • 14. leden 2023
 • 28. leden 2023
 • 11. únor 2023
 • 25. únor 2023
 • 11. březen 2023
 • 25. březen 2023
 • 01. duben 2023
 • 15. duben 2023
 • 13. květen 2023
 • 27. květen 2023
 • 10. červen 2023
 • 24. červen 2023
 • 15. červenec 2023
 • 29. červenec 2023
 • 12. srpen 2023
 • 26. srpen 2023
 • 09. září 2023
 • 23. září 2023
 • 07. říjen 2023
 • 21. říjen 2023
 • 11. listopad 2023
 • 25. listopad 2023
 • 02. prosinec 2023
 • 16. prosinec 2023

Svatební obřady v Bohumíně se konají ve schválených sobotních termínech, v obřadní síni městského úřadu, v době od 9:00 do14:00 v 30minutových intervalech. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly. Kapacita obřadní síně je 31 míst k sezení.

Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu radou města, nebo mimo úředně určenou místnost dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 12, písm. c) je vybírán správní poplatek 1 000 Kč. Tento poplatek je v případě neuskutečnění sňatku nevratný.

Dotazník k uzavření manželství a další formuláře naleznete v sekci Radnice, rubrika Formuláře – odbor organizační – matrika. Všechny formuláře tiskněte oboustranně na jeden list.


Počet zhlédnutí: 19 037

Zpět

    Městský úřad