close google translator menu
Dnes je Středa 23.1., svátek má Zdeněk.
Dnes má svátek Zdeněk. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Doutzen Kroes (*1985) - Nizozemská supermodelka
 • Arjen Robben (*1984) - Nizozemský fotbalista
 • Tiffani Thiessen (*1974) - Americká herečka
 • Brendan Shanahan (*1969) - Kanadský hokejista
 • Petr Korda (*1968) - Český tenista
 • Mariska Hargitay (*1964) - Americká herečka
 • Jan Keller (*1955) - Český sociolog, ekolog a publicista
 • Richard Dean Anderson (*1950) - Americký herec
 • Gary Burton (*1943) - Americký vibrafonista
 • James Gordon Farrell (*1935, +12.8.1979) - Anglický spisovatel
 • Arthur Lewis (*1915, +15.6.1991) - Britský ekonom, nositel Nobelovy ceny
 • Gertrude B. Elion (*1915, +21.2.1999) - Americká biochemička a farmaceoložka, nositelka Nobelovy ceny z roku 1988
 • Hideki Yukawa (*1907, +8.9.1981) - Japonský fyzik, nositel Nobelovy ceny z roku 1949
 • Otto Diels (*1876, +7.3.1954) - Německý chemik, nositel Nobelovy ceny z roku 1950
 • Jože Plečnik (*1872, +7.1.1957) - Slovinský architekt
 • David Hilbert (*1862, +14.2.1943) - Německý matematik
 • Ernst Abbe (*1840, +14.1.1905) - Německý fyzik
 • Édouard Manet (*1832, +30.4.1883) - Francouzský malíř
 • Stendhal (*1783, +23.3.1842) - Francouzský spisovatel
 • John Landen (*1719, +15.1.1790) - Anglický matematik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Odbor finanční

Odbor finanční

Zabezpečuje výkon státní správy na úseku správního poplatku z provozování VHP a na úseků místních poplatků z provozování VHP nebo jiných technických herních zařízení povolených MF a ze psů na území města Bohumína. Rovněž zabezpečuje vymáhání pokut uložených na základě zákona o přestupcích a vymáhání neoprávněně převzatých dávek sociální péče dle zákonů v oblasti sociálního zabezpečení.

V rámci samostatné působnosti zajišťuje úkoly v oblasti sestavování rozpočtu města, závěrečného účtu, hospodaření s rozpočtovými prostředky, vedení účetnictví a vymáhání pohledávek města mimo bytový fond. 

 

Vedoucí odboru

Ing. Eva Giecková

 • zajišťuje výběrová řízení  (úvěry, pojištění majetku)
 • zpracovává materiály pro jednání orgánu města
 • metodicky řídí a organizuje práce na koncepci rozpočtu a rozpočtového výhledu
 • navrhuje způsob finančního krytí nových, rozpočtově nezajištěných úkolů
 • provádí rozborovou činnost ve spolupráci s jednotlivými správci rozpočtů
 • průběžně sleduje platební bilanci města
 • sleduje úroveň zadluženosti města
 • spolupracuje s finančním výborem, zajišťuje materiály k projednání a pořizuje zápisy
 • zpracovává obecně závazné vyhlášky na úseku finančního odboru

 

Rozpočet

Ing. Monika Bonczková

 • rozpočet města
 • zpracovává finanční vypořádání města
 • zabezpečuje vyúčtování účelových dotací
 • provádí rozborovou činnost hospodaření města v souladu s rozpočtovými pravidly
 • vede evidenci schválených rozpočtových úprav
 • zpracovává vnitřní účetní směrnice
 • aktualizuje jmenný seznam zaměstnanců s oprávněním vydávat dispozice k čerpání rozpočtu a nakládání s majetkem města (podpisové vzory)
 • zabezpečuje správu informačního systému GINIS města v podsystému Rozpočet
 • zodpovídá za zveřejnění povinných informací z oblasti rozpočtu města na internetu a úřední desce
 • organizuje vedení daňové evidence pro účely DPH, sumarizuje podklady pro daňové přiznání a odpovídá za podání daňových přiznání a odvod daní
 • spolupracuje s daňovým poradcem v oblasti daně z příjmů  města a DPH 
 • vyřizuje agendu spojenou s pojištěním majetku města (smlouvy, likvidaci pojistných událostí ap.) 
 • zástupce vedoucí odboru finančního

 

Správní a místní poplatky

Ilyková Zora 

 • číslo dveří: A221
 • telefon: 596 092 274
 • e-mail: ilykova.zora@mubo.cz
   
 • provádí veškeré pokladní operace v hlavní příjmové pokladně, vede pokladní knihy v systému GINIS, inventarizuje
 • povoluje provozování výherních hracích přístrojů (VHP)
 • zajišťuje výběr správních a místních poplatků za provozovaný VHP
 • provádí kontroly provozování VHP
 • provádí správu místního poplatku ze psů-eviduje, provádí výpočet poplatku, zabezpečuje tisk a distribuci poštovních poukázek, inventarizuje
 • tvoří OZV a její úpravy
 • vydává rozhodnutí dle 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění a provádí vymáhání pohledávek  z VHP(platební výměry, výzvy k zaplacení v náhradní lhůtě, exekuce)

 

Účtárna

Miroslava Rusková

 • číslo dveří: A218
 • telefon 596 092 276
 • e-mail: ruskova.miroslava@mubo.cz

 • organizuje vedení účetnictví příjmů města dle platné účtové osnovy, metodicky usměrňuje výkon této agendy zpracovává povinné účetní rozvrhy, knihy a vnitřní účtující předpisy
 • sestavuje povinné účetní výkazy dle platných právních předpisů
 • zajišťuje zhodnocování volných finančních prostředků
 • zajišťuje bezhotovostní platební styk města
 • jedná s Českou poštou, s.p.-předávání dat
 • jedná s peněžními ústavy, zřizuje a ruší bankovní účty
 • odsouhlašuje inventarizaci majetku a závazků města s účetní evidenci
 • provádí správu portfolia města
 • zabezpečuje správu informačního systému GINIS
 • zabezpečuje správu ekonomických agend v rámci informačních systému dle přidělených kompetencí

Erika Masná

 • číslo dveří: A220
 • telefon 596 092 186
 • e-mail: masna.erika@mubo.cz
   
 • zajišťuje předpis a evidenci příjmů-pohledávek města (mimo bytový fond) = pokuty,nájmy,prodeje, vrátky soc. dávek, fakturace, soudní poplatky, platby komunální odpadu, půjčky apod.
 • ve spolupráci s oddělením přestupků eviduje pokuty udělené dle zák. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • ve spolupráci s městskou policii eviduje blokové pokuty na místě nezaplacené
 • sleduje termíny splatnosti jednotlivých pohledávek a dluhy předává k dalšímu vymáhání
 • vede evidenci splátek úvěrů a půjček, vč. dodržování splatností, poskytnutých podnikatelským subjektům a fyzickým osobám
 • zabezpečuje vymáhání starých soudních sporů
 • zpracovává statistiku pohledávek města do i po splatnosti
 • provádí inventarizaci pohledávek města (měsíčně)
 • vede evidenci přísně zúčtovatelných tiskopisů(blokových pokut), provádí kontrolu jejich vyúčtování a inventarizuje
 • vede evidenci a platby u odpadů

Martina Křížová, DiS.  

 • číslo dveří: A218
 • telefon 596 092 241
 • e-mail: krizova.martina@mubo.cz
   
 • organizuje vedení účetnictví výdajů města dle platné účtové osnovy, metodicky usměrňuje výkon této agendy
 • sestavuje povinné účetní výkazy dle platných právních předpisů
 • zabezpečuje správu informačního systému GINIS
 • zpracovává účtový rozvrh a vnitřní účtující postupy v účetnictví a evidenci majetku města
 • provádí zaúčtování jednotlivých úvěrů a limitních účtů na zvl. účet, vč. jejich inventarizace
 • zpracovává podklady pro účely DPH
 • provádí kontrolu vyúčtování záloh poskytnutých z rozpočtu města
 • vede evidenci o stavu a pohybu majetku
 • dle pokynů ČSU zpracovává statistické výkazy
 • zabezpečuje správu ekonomických agend v rámci informačních systému dle přidělených kompetencí

Nicol Lachová

 • číslo dveří: A218
 • telefon 596 092 189
 • e-mail: lachova.nicol@mubo.cz
   
 • vede knihu došlých faktur
 • organizuje vedení účetnictví fondů města, vč. proúčtování jejich pokladen
 • zpracovává dekádně proúčtování výdajových pokladen města dle platné účtové osnovy, metodicky usměrňuje výkon této agendy
 • vede účetnictví a inventarizaci depozitního účtu
 • sestavuje povinné účetní výkazy dle platných právních předpisů
 • zpracovává účtový rozvrh a vnitřní účtující postupy v účetnictví
 • zabezpečuje archivaci účetních dokladů
 • vede evidenci darů poskytnutých městu a příspěvkovým organizacím města
 • zabezpečuje správu ekonomických agend v rámci informačních systému dle přidělených kompetencí (PO)

  

 Ing. Karin Havlásková

 • účetní
 • fakturace
 • platby
 • převody
 • finanční uzávěrky

 

Ing. Michaela Gavláková

 • účetní
 • fakturace
 • platby
 • převody
 • finanční uzávěrky

 

Vymáhání pohledávek 

Ing. Doris Starzyková

 • číslo dveří: A220
 • telefon: 596 092 188
 • e-mail: starzykova.doris@mubo.cz
   
 • eviduje dluhy a zajišťuje jejich vymáhání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (pokuty z přestupků, pokuty městské policie v blokovém řízení apod.)
 • vydává rozhodnutí dle daňového řádu (výzvy k zaplacení v náhradní lhůtě, exekuční příkazy na srážku ze mzdy, důchodu, bankovních účtů , stavebního spoření apod.)
 • spolupracuje s pojišťovnami, peněžními ústavy,Vězeňskou službou ČR, Ministerstvem vnitra ČR-celostátní evidence obyvatel, ČSSZ , úřady práce apod. při vymáhání nedoplatků
 • provádí sepisování uznání dluhů a příp. povolování splátek dlužných částek
 • provádí vymáhání pohledávek psů

Vendula Skýbová

 • číslo dveří: A220
 • telefon 596 092 185
 • e-mail: skybova.vendula@mubo.cz
   
 • eviduje dluhy a zajišťuje jejich vymáhání dle daňového řádu  (pokuty) a dle občansko-soudního řádu a dle správního řádu (dle smluvních ujednání = prodej,nájem, náhrada škody, platby za komunální odpad, dále vrátky soc. dávek, fakturace, náklady řízení, apod.)
 • vydává rozhodnutí (výzvy k zaplacení v náhradní lhůtě, exekuční příkazy na srážku ze mzdy, důchodu, bankovních účtů, stavebního spoření apod.)
 • spolupracuje s pojišťovnami, peněžními ústavy, Vězeňskou službou ČR, Ministerstvem vnitra, ČR-celostátní evidence obyvatel, ČSSZ, úřady práce apod. při vymáhání nedoplatků
 • provádí sepisování uznání dluhů a příp. povolování splátek dlužných částek
 • provádí vymáhání pohledávek v terénu

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 28.8.2017
Počet zhlédnutí: 23 676

Radnice - Odbor finanční

Radnice - Odbor finanční - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor finanční - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor finanční - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor finanční - zvětšit fotografii
 

Naposledy aktualizované

Co nového na webu

21.1.2019
Co nového na webu

Co nového na webu

Úřední deska

21.1.2019
Dražební vyhláška - Ing. Jan Krnáč - zobrazit celou zprávu

Dražební vyhláška - Ing. Jan Krnáč

Úřední deska

21.1.2019
Dražební vyhláška - Rostislav Klein - zobrazit celou zprávu

Dražební vyhláška - Rostislav Klein

Úřední deska

21.1.2019
Dražební vyhláška - Barbora Sudová - zobrazit celou zprávu

Dražební vyhláška - Barbora Sudová

Úřední deska

21.1.2019
Dražební vyhláška - Jiří Papuga - zobrazit celou zprávu

Dražební vyhláška - Jiří Papuga

Vygenerováno za 0.26 sekund