close google translator menu
Dnes je Sobota 19.10., svátek má Michaela.
Dnes má svátek Michaela. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Vincent Šikula (*1936, +16.6.2001) - Slovenský spisovatel a básník
 • Lubomír Štrougal (*1924) - Český politik
 • Subrahmanyan Chandrasekhar (*1910, +21.8.1995) - Fyzik indického původu, nositel Nobelovy ceny
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Odbor organizační

Odbor organizační

 

Vedoucí odboru

Mgr. Miroslava Šmídová

 

Sekretariát starosty

Bc. Ucháčová Pavlína

 • číslo dveří:  A201
 • telefon:  596 092 128
 • e-mail:  uchacova.pavlina@mubo.cz

 • vedení sekretariátu starosty
 • kompletace podkladů pro RM a ZM
 • komise města
 • výbory zastupitelstva
 • rezervace zasedacích místností
 • koordinace autodopravy
 • krizové řízení

 

Sekretariát místostarostů

Ing. Jana Kasanová

 • číslo dveří:  A236
 • telefon:  596 092 121
 • e-mail:  kasanova.jana@mubo.cz

 • vedení sekretariátu místostarostů
 • vede osobní evidenci zaměstnanců Města Bohumína
 • sepisuje dohody o provedení práce a pracovní činnosti 
 • zajišťuje výběrová řízení na obsazení míst zaměstnanců Města Bohumín
 • zajišťuje školení a odborný růst zaměstnanců
 • zabezpečuje plnění dohod na zaměstnávání praktikantů
 • archivuje osobní listy zaměstnanců zrušených organizací, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem bylo Město Bohumín
 • personální agenda zaměstnanců úřadu
 • zástupkyně vedoucí odboru organizačního
 • zajišťování odměňování uvolněným i neuvolněným členům ZM, členům výborů a komisí

 

Redakce městských novin OKO

Pavel Čempěl

 • číslo dveří:  A120
 • telefon:  596 092 282
 • e-mail:  cempel.pavel@mubo.cz
 • vydávání novin OKO
 • inzerce OKO
 • fotoarchiv

 

Informační centrum MěÚ

 • podatelna
 • telefonní ústředna - spojovatelka
 • copycentrum
 • městské vývěsky, úřední deska

Martina Karwaczyková

Marta Kubínková

 

Informační technologie

Mgr. Ing. Michal Kolovrat

 • číslo dveří:  A112
 • telefon:  596 092 262
 • e-mail:  kolovrat.michal@mubo.cz

 • geografický informační systém (GIS)
 • digitální technická mapa města Bohumína (DTMM)
 • eGovernment - Czech POINT a elektronická komunikace s úřadem
 • správa a provoz informačního systému města Bohumína
 • odborný garant výuky a lektor (eGON Centrum ORP Bohumín)

Ing. Jiří Rozsypal

 • číslo dveří:  A112
 • telefon:  596 092 202
 • e-mail:  rozsypal.jiri@mubo.cz

 • vývoj, aktualizace a provoz webových stránek města a sociálních sítí
 • vývoj, správa a provoz služby E-info
 • provoz (tele)komunikačních zařízení (internet, telefonní ústředna, mobilní služby)
 • provoz a vývoj intranetového informačního systému města Bohumína
 • správa a provoz sítí
 • otevřená data

Bc. Marek Šedivý

 • číslo dveří:  A112
 • telefon:  596 092 222
 • e-mail: sedivy.marek@mubo.cz

 • správa a provoz serverů a virtualizace
 • správa a provoz diskových úložišť a sítí
 • správa a provoz informačních systémů města Bohumína
 • zabezpečení software, provoz a údržba hardware 

 

Matrika

Marcela Lysá, DiS.

 • číslo dveří:  A239
 • telefon:  596 092 146
 • e-mail:  lysa.marcela@mubo.cz
   
 • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí.
 • provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih (určení otcovství, popření otcovství, osvojení, rozvod manželství)
 • přijímá žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru
 • přijímá prohlášení o volbě druhého jména, určení otcovství, přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.
 • rozhoduje ve věcech změny jména nebo příjmení
 • vydává prvopisy matričních dokladů, duplikáty matričních dokladů, potvrzení z matričních knih a potvrzení ze sbírky listin
 • pořizuje doslovné výpisy z matričních knih
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, zpracovává podklady k civilním i církevním sňatkům
 • vystavuje osvědčení k uzavření církevního sňatku
 • vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí
 • povoluje uzavření manželství na jiném vhodném místě
 • provádí a zajišťuje svatební obřady
 • přijímá žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně
 • plní zákonnou ohlašovací povinnost o matričních událostech
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů
 • připravuje akce komise pro občanské záležitosti

Ing. Věra Wastlová

 • číslo dveří:  A238
 • telefon:  596 092 135
 • e-mail:  wastlova.vera@mubo.cz

 • evidence smluv
 • ověřování listin a podpisů
 • na úseku komise pro občanské záležitosti zajišťuje gratulace a návštěvy jubilantů
 • připravuje akce komise pro občanské záležitosti
 • konverze dokumentů
 • provádění identifikace dle § 10 z.č. 253/2008 Sb.
 • Czech Point
 • BOZP

 

Mzdová agenda

Gabryšová Jarmila

 • číslo dveří:  A206
 • telefon:  596 092 131
 • e-mail:  gabrysova.jarmila@mubo.cz

 • Mzdová agenda
 • zajišťuje zpracování mezd zaměstnanců města Bohumína, příspěvkových organizacích a obchodních společností města
 • zajišťuje výplatu odměn uvolněným a neuvolněným členům ZM, členům výborů a komisí v souladu s platnými předpisy

Ing. Pavlína Kolářová

 • číslo dveří:  A206
 • telefon:  596 092 130
 • e-mail:  kolarova.pavlina@mubo.cz

 • Mzdová a personální agenda
 • zajišťuje zpracování mezd zaměstnanců příspěvkových organizací Města Bohumína

 

Hospodářská správa a požární ochrana

Markéta Kvíčalová

 • číslo dveří:  A203
 • telefon:  596 092 129
 • e-mail:  kvicalova.marketa@mubo.cz

 • Požární ochrana
  • zabezpečuje odbornou přípravu a akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce a požárních hlídek
  • zajišťuje zpracování dokumentace požární ochrany
  • zřizuje ohlašovny požárů
  • zabezpečuje údržbu požárních zbrojnic
  • vydává rozhodnutí k vyloučení věci z užívání
  • plní ostatní úkoly v samostatné i přenesené působnosti dle zákona o požární ochraně
 • Hospodářská správa
  • organizuje a řídí volby do Parlamentu ČR, krajského zastupitelstva, obecního zastupitelstva, Parlamentu EU, organizuje referenda
  • plní úkoly spojené s realizací sčítání lidu, domů a bytů
  • zodpovídá za údržbu a provoz budovy úřadu a dalších budov vyčleněných pro výkon činností úřadu
  • sleduje a vyhodnocuje rozpočty vnitřní správy, místní správy, sociálního fondu, provádí pokladní činnost a likvidaci faktury těchto položek
  • vede evidenci majetku MěÚ ve správě organizačního odboru
  • zabezpečuje realizaci práva shromažďovacího na území města

 

Styk s veřejností

Bc. Jana Končítková

 • číslo dveří:  A210
 • telefon:  596 092 244
 • e-mail:  koncitkova.jana@mubo.cz
   
 • pracovnice vztahů k veřejnosti

 

Správce budovy

Dospiva Dalibor

 • domovník, údržba

 

Řidička

Květoslava Havlásková

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 25.9.2019
Počet zhlédnutí: 39 874

Radnice - Odbor organizační

Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.39 sekund