close google translator menu
Dnes je Úterý 28.2., svátek má Lumír.
Dnes má svátek Lumír. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Markéta Irglová (*1988) - Česká zpěvačka a hudebnice, nositelka Oscara
 • Jelena Jankovičová (*1985) - Srbská tenistka
 • Ali Larter (*1976) - Americká herečka a bývalá modelka
 • Daniel Handler (*1970) - Americký scénarista
 • Alois Jalovec (*1867, +16.9.1932) - Český kameraman a podnikatel
 • Jan Krejčí (*1825, +1.8.1887) - Český geolog
 • Josef Božek (*1782, +21.10.1835) - Český konstrukter
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Odbor organizační

 

Vedoucí odboru

Mgr. Miroslava Šmídová

 

Sekretariát starosty

Jindřiška Halfarová

 • číslo dveří: A201
 • telefon: 596 092 128
 • e-mail: halfarova.jindriska@mubo.cz

 • vedení sekretariátu starosty
 • kompletace podkladů pro RM a ZM
 • komise města
 • výbory zastupitelstva
 • rezervace zasedacích místností
 • koordinace autodopravy

 

Sekretariát místostarostů

Ing. Jana Kasanová

 • číslo dveří: A236
 • telefon: 596 092 121
 • e-mail: kasanova.jana@mubo.cz

 • vedení sekretariátu místostarostů
 • vede osobní evidenci zaměstnanců Města Bohumína
 • sepisuje dohody o provedení práce a pracovní činnosti 
 • zajišťuje výběrová řízení na obsazení míst zaměstnanců Města Bohumín
 • zajišťuje školení a odborný růst zaměstnanců
 • zabezpečuje plnění dohod na zaměstnávání praktikantů
 • archivuje osobní listy zaměstnanců zrušených organizací, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem bylo Město Bohumín
 • personální agenda zaměstnanců úřadu
 • zástupkyně vedoucí odboru organizačního
 • zajišťování odměňování uvolněným i neuvolněným členům ZM, členům výborů a komisí

 

Redakce městských novin OKO

Pavel Čempěl

 • číslo dveří: A120
 • telefon: 596 092 282
 • e-mail: cempel.pavel@mubo.cz
 • vydávání novin OKO
 • inzerce OKO
 • fotoarchiv

 

Informační centrum MěÚ

 • podatelna
 • telefonní ústředna - spojovatelka
 • copycentrum
 • městské vývěsky, úřední deska

Martina Karwaczyková

Marta Kubínková

 

Informační technologie

Ing. Michal Kolovrat

 • číslo dveří: A112
 • telefon: 596 092 262
 • e-mail: kolovrat.michal@mubo.cz

 • geografický informační systém (GIS) a digitální technická mapa města Bohumína
 • eGovernment - Czech POINT, datové schránky a el. komunikace s úřadem
 • správa a provoz informačního systému města Bohumína (IS CityWare, VITASW ...)
 • odborný garant výuky a lektor (vzdělávání - eGON Centrum ORP Bohumín)

Ing. Jiří Rozsypal

 • číslo dveří: A112
 • telefon: 596 092 202
 • e-mail: rozsypal.jiri@mubo.cz

 • vývoj, aktualizace a provoz webových stránek města a sociálních sítí
 • vývoj, správa a provoz služby E-info
 • provoz (tele)komunikačních zařízení (internet, telefonní ústředna, mobilní služby)
 • provoz a vývoj intranetového informačního systému města Bohumína
 • správa a provoz sítí
 • otevřená data

Bc. Marek Šedivý

 • číslo dveří: A112
 • tel.: 596 092 222
 • e-mail: sedivy.marek@mubo.cz

 • správa a provoz serverů a virtualizace
 • správa a provoz diskových úložišť a sítí
 • správa a provoz informačních systémů města Bohumína
 • zabezpečení software, provoz a údržba hardware 

 

Matrika

Marcela Lysá, DiS.

 • číslo dveří: A239
 • telefon: 596 092 146
 • e-mail: lysa.marcela@mubo.cz
 • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí.

 • provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih (určení otcovství, popření otcovství, osvojení, rozvod manželství)
 • přijímá žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru
 • přijímá prohlášení o volbě druhého jména, určení otcovství, přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.
 • rozhoduje ve věcech změny jména nebo příjmení
 • vydává prvopisy matričních dokladů, duplikáty matričních dokladů, potvrzení z matričních knih a potvrzení ze sbírky listin
 • pořizuje doslovné výpisy z matričních knih
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, zpracovává podklady k civilním i církevním sňatkům
 • vystavuje osvědčení k uzavření církevního sňatku
 • vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí
 • povoluje uzavření manželství na jiném vhodném místě
 • provádí a zajišťuje svatební obřady
 • přijímá žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně
 • plní zákonnou ohlašovací povinnost o matričních událostech
 • přijímá žádosti o ověření a osvědčení rodného čísla
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů
 • připravuje akce komise pro občanské záležitosti

Bc. Pavlína Ucháčová

 • číslo dveří: A238
 • telefon: 596 092 135
 • e-mail: uchacova.pavlina@mubo.cz

 • evidence smluv
 • ověřování listin a podpisů
 • na úseku komise pro občanské záležitosti zajišťuje gratulace a návštěvy jubilantů
 • připravuje akce komise pro občanské záležitosti
 • konverze dokumentů
 • provádění identifikace dle § 10 z.č. 253/2008 Sb.
 • státní občanství
 • Czech Point

 

Mzdová agenda

Gabryšová Jarmila

 • číslo dveří: A206
 • telefon: 596 092 131
 • e-mail: gabrysova.jarmila@mubo.cz

 • Mzdová agenda
 • zajišťuje zpracování mezd zaměstnanců města Bohumína, příspěvkových organizacích a obchodních společností města
 • zajišťuje výplatu odměn uvolněným a neuvolněným členům ZM, členům výborů a komisí v souladu s platnými předpisy

Ing. Pavlína Kolářová

 • číslo dveří: A206
 • telefon:  596 092 130
 • e-mail:  kolarova.pavlina@mubo.cz

 • Mzdová a personální agenda
 • zajišťuje zpracování mezd zaměstnanců příspěvkových organizací Města Bohumína

 

Hospodářská správa a požární ochrana

Markéta Kvíčalová

 • číslo dveří: A203
 • telefon: 596 092 129
 • e-mail: kvicalova.marketa@mubo.cz

 • Požární ochrana
  • zabezpečuje odbornou přípravu a akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce a požárních hlídek
  • zajišťuje zpracování dokumentace požární ochrany
  • zřizuje ohlašovny požárů
  • zabezpečuje údržbu požárních zbrojnic
  • vydává rozhodnutí k vyloučení věci z užívání
  • plní ostatní úkoly v samostatné i přenesené působnosti dle zákona o požární ochraně
 • Hospodářská správa
  • organizuje a řídí volby do Parlamentu ČR, krajského zastupitelstva, obecního zastupitelstva, Parlamentu EU, organizuje referenda
  • plní úkoly spojené s realizací sčítání lidu, domů a bytů
  • zodpovídá za údržbu a provoz budovy úřadu a dalších budov vyčleněných pro výkon činností úřadu
  • sleduje a vyhodnocuje rozpočty vnitřní správy, místní správy, sociálního fondu, provádí pokladní činnost a likvidaci faktury těchto položek
  • vede evidenci majetku MěÚ ve správě organizačního odboru
  • eviduje ztráty a nálezy
  • zabezpečuje realizaci práva shromažďovacího na území města

 

Správce budovy

Dospiva Dalibor

 • telefon: 596 092 238
 • domovník, údržba

 

Řidič

Květoslava Havlásková

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 2.1.2017
Počet zhlédnutí: 29 185

Radnice - Odbor organizační

Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
 
Naposledy aktualizované
Vygenerováno za 0.59 sekund