Město Bohumín

Licitace nebytových prostor

  • v této rubrice se zobrazují licitace nebytových prostor, pokud jsou aktuálně nějaké licitace vyhlášeny
  • chcete být informováni o vyhlašovaných licitacích nebytových prostor a garáží, zaregistrujte se do bezplatné služby E-info

22.2.
2024

Pronájem nebytových prostor v budově kina K3 Bohumín

K3 Bohumín, příspěvková organizace zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v budově kina K3 Bohumín, č. p. 781, ul. Studentská, Bohumín – Nový Bohumín o rozloze 26,9 m2. Prostor je volný od 1.4.2024. Provoz v nebytovém prostoru je nezávislý na provozu kina. Samostatný vstup. 

 

  • Cenová zóna: 1 200 Kč/1 m2/rok. Vyvolávací cena je pouze čisté nájemné bez služeb. Plátcům DPH bude konečná cena nájmu zvýšena o příslušnou sazbu DPH.
  • Prohlídka: individuální (dle dohody, informace: K3 Bohumín, p. o., telefon 731 124 636)
  • Licitace se koná dne: čt 14.3.2024 v 9.30 hod. ve foyer kina K3 Bohumín
  • Licitační jistota:  8 070 Kč (představuje tříměsíční zálohu na nájemné a je nutno ji zaplatit na účet č.: 297601690/0300)

 

Licitace se mohou zúčastnit zájemci, kteří:

  • uhradí licitační jistinu ve výši 8 070 Kč na účet č. 297601690/0300, o čemž předloží před zahájením licitačního řízení doklad
  • při licitačním řízení předloží platný průkaz totožnosti (OP, pas), doklad opravňující k podnikatelské činnosti (ŽL, OR)
  • v zalepené obálce předloží úvodní nabídku ceny za pronájem vyjádřenou v Kč/m2/rok, včetně uvedení záměru využití prostoru a délky trvání nájmu (doba určitá/neurčitá)

 

V případě zastupování předloží zájemce úředně ověřenou plnou moc k jednání.

Licitační řízení probíhá tak, že po zahájení licitace jsou licitátorem otevřeny obálky s úvodními nabídkami, nejvyšší nabídka je vyhlášena jako základní a ostatní účastníci mají možnost své nabídky zvyšovat. Po ukončení licitace je vyhotoven protokol podepsaný všemi účastníky a o pronájmu rozhoduje ředitel K3 Bohumín, p. o.


Počet zhlédnutí: 3 922

Zpět

Radnice

    Městský úřad