Město Bohumín

7.7.
2021

Prodej nemovitostí

Nemovitosti neprodáváme prostřednictvím realitních kanceláří.

 

1. Prodej budov

Město Bohumín aktuálně nenabízí k prodeji žádnou budovu.

 

2. Prodej pozemků

Město Bohumín nabízí pozemky pro výstavbu rodinných domků. Všechny pozemky jsou přístupné z místních komunikací. Inženýrské sítě jsou v dosahu, dle umístění jednotlivých ploch. Pozemky pro výstavbu rodinných domků se prodávají formou licitačního řízení.

 

Podmínky prodeje pozemků dle Zásad

   • uhrazení licitační jistiny před konáním licitace
   • úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
   • možnost zřízení předkupního práva pro město Bohumín

     Bližší  informace obdržíte na odboru majetkovém, v budově B - č. p. 225, číslo dveří B103. Kontaktní osoba paní Renáta Zálešáková, tel. 596 092 252, e-mail zalesakova.renata@mubo.cz. Prodej probíhá dle zásad města.cz

        


       Počet zhlédnutí: 181 232

       Zpět

       Radnice

           Městský úřad