Město Bohumín

31.12.
2004

Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb za rok 2004

Výroční zpráva k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2004.

1. Počet podaných žádostí o informace: 3

  • všechny žádosti vyřizoval útvar interního auditu a kontroly. Jednalo se o žádosti o informace k: internímu auditu, řídící kontrole a veřejnosprávní kontrole, podjatosti člena rady města, obecně, podmínkám licitací bytů

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

3. Rozsudky soudu: 0

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Všem žadatelům bylo odpovězeno, z toho v jednom případě poštou, ve dvou případech prostřednictvím e-mail pošty. Všem žadatelům bylo odpovězeno ve lhůtě dané zákonem č. 106/1999 Sb.


Počet zhlédnutí: 5 218

Zpět

    Městský úřad