close google translator menu
Dnes je Sobota 16.11., svátek má Otmar.
Dnes má svátek Otmar. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Paul Scholes (*1974) - Anglický fotbalista
 • Lisa Bonet (*1967) - Americká herečka
 • Marg Helgenberger (*1958) - Americká herečka
 • Eliška Junková (*1900, +5.1.1994) - Česká automobilová závodnice
 • Anna Honzáková (*1875, +13.10.1940) - První promovaná doktorka medicíny na české lékařské fakultě v Praze
 • Karel Hynek Mácha (*1810, +6.11.1836) - Český básník, největší představitel českého romantismu
 • Jean le Rond d´Alembert (*1717, +29.10.1783) - Francouzský matematik a encyklopedista
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o informacích),  se předkládá tato výroční zpráva za rok 2012 o činnosti města Bohumína v oblasti poskytování informací podle zákona  o informacích.  

 

1.  Počet podaných žádostí o informace:   13    

Poskytnuté informace se týkaly následujících oblastí

 • odbor rozvoje a investic  – investiční plán města Bohumína na rok 2012,          
 • odbor rozvoje a investic  – investice v roce 2012 spojené s řešením bezbariérovosti, 
 • odbor rozvoje a investic  – investiční plán města Bohumína na rok 2012,
 • odbor rozvoje a investic  – dodavatel veřejné zakázky „Výměna rozdělovačů topných nákladů na otopných tělesech v domech v majetku města Bohumína, 
 • odbor rozvoje a investic – dodavatel veřejné zakázky „Digitalizace kamerového systému  Městské policie Bohumín“,
 • odbor životního prostředí a služeb – informace k vyhlášení ochranného pásma, vydání opatření obecné povahy ve vztahu k majitelům nemovitostí na pozemku parc. č. 537, k.ú. Dolní Lutyně,
 • odbor školství, kultury a sportu  – smlouvy uzavřené mezi Městem Bohumín a K3 Bohumín, p.o.,  týkající se pořádání venkovních kulturních akcí,
 • interní audit – povolení udělená Městem Bohumín ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství příspěvkové organizaci K3 Bohumín za účelem pořádání kulturních akcí v roce 2012: pouť Starý Bohumín, pouť Bohumín Skřečoň, Velikonční jarmark, Vinobraní a Vánoční trhy 2011,
 • interní audit –  smlouvy k užívání veřejného prostranství, uzavřené mezi  Městem Bohumín a K3 Bohumín, p.o. na pořádání kulturních akcí: Vánoční trhy 2011, Velikonoční jarmark 2012, Vinobraní 2012, Vánoční trhy 2012,
 • interní audit – výdaje vynaložené městem Bohumín nebo příspěvkovou organizací  K3 Bohumín za účelem  zajištění poutí ve Starém Bohumíně a ve Skřečoni v roce 2012,
 • interní audit – kopie povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství uděleného městem Bohumín příspěvkové organizaci K3 Bohumín za účelem  pořádání Vánočních trhů v roce 2012,
 • interní audit – památkové zóny ležící v územní působnosti správního orgánu s uvedením lokality, kde došlo k povolení osazení plastových oken,
 • interní audit – místně  příslušné orgány ve vztahu k orgánu územní samosprávy.

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0

4. Údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání: nebylo vedeno žádné soudní řízení.

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona o informacích:  nebyly stanoveny žádné sankce

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:  žadatelům byla ve všech případech zaslána písemná odpověď


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 27.2.2013
Počet zhlédnutí: 3 291

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.40 sekund