close google translator menu
Dnes je Pátek 3.4., svátek má Richard.
Richard - jméno germánského původu. Znamená tvrdý vládce.

Osobnosti narozené dnes:


 • Tommy Haas (*1978) - Německý tenista
 • Sebastian Bach (*1968) - Kanadský heavy metalový zpěvák
 • Bjarne Riis (*1964) - Dánský profesiolnální cyklista
 • Angelo d´Arrigo (*1961, +26.3.2006) - Italský pilot rogala
 • Irena Černá (*1950) - Česká překladatelka
 • Jane Goodallová (*1934) - Anglická bioložka
 • Helmut Kohl (*1930) - Německý politik
 • Virgil Ivan Grissom (*1926, +27.1.1967) - Americký astronaut
 • Ivan Andreadis (*1924, +27.10.1992) - Český stolní tenista
 • Marlon Brando (*1924, +1.7.2004) - Americký herec
 • Jozef Lenárt (*1923, +11.2.2004) - Československý premiér
 • Jan Milíč Lochman (*1922, +21.1.2004) - Český teolog a filozof
 • Jiřina Štěpničková (*1912, +5.9.1985) - Česká herečka
 • Franz Carl Weiskopf (*1900, +14.9.1955) - Český spisovatel
 • Michel de Ghelderode (*1898, +1.4.1962) - Belgický spisovatel
 • Petr Den (*1898, +9.9.1970) - Český publicista
 • Tomáš Baťa (*1876, +12.7.1932) - Český podnikatel
 • Jan Janský (*1873, +8.9.1921) - Český neurolog a psychiatr
 • Jaroslav Maixner (*1870, +9.12.1904) - Český sochař
 • Henry van de Velde (*1863, +15.10.1957) - Belgický malíř
 • Wilhelm Fiedler (*1832, +19.11.1912) - Německý matematik
 • Filip III. Francouzský (*1245, +5.10.1285) - Francouzský král
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o informacích),  se předkládá tato výroční zpráva za rok 2012 o činnosti města Bohumína v oblasti poskytování informací podle zákona  o informacích.  

 

1.  Počet podaných žádostí o informace:   13    

Poskytnuté informace se týkaly následujících oblastí

 • odbor rozvoje a investic  – investiční plán města Bohumína na rok 2012,          
 • odbor rozvoje a investic  – investice v roce 2012 spojené s řešením bezbariérovosti, 
 • odbor rozvoje a investic  – investiční plán města Bohumína na rok 2012,
 • odbor rozvoje a investic  – dodavatel veřejné zakázky „Výměna rozdělovačů topných nákladů na otopných tělesech v domech v majetku města Bohumína, 
 • odbor rozvoje a investic – dodavatel veřejné zakázky „Digitalizace kamerového systému  Městské policie Bohumín“,
 • odbor životního prostředí a služeb – informace k vyhlášení ochranného pásma, vydání opatření obecné povahy ve vztahu k majitelům nemovitostí na pozemku parc. č. 537, k.ú. Dolní Lutyně,
 • odbor školství, kultury a sportu  – smlouvy uzavřené mezi Městem Bohumín a K3 Bohumín, p.o.,  týkající se pořádání venkovních kulturních akcí,
 • interní audit – povolení udělená Městem Bohumín ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství příspěvkové organizaci K3 Bohumín za účelem pořádání kulturních akcí v roce 2012: pouť Starý Bohumín, pouť Bohumín Skřečoň, Velikonční jarmark, Vinobraní a Vánoční trhy 2011,
 • interní audit –  smlouvy k užívání veřejného prostranství, uzavřené mezi  Městem Bohumín a K3 Bohumín, p.o. na pořádání kulturních akcí: Vánoční trhy 2011, Velikonoční jarmark 2012, Vinobraní 2012, Vánoční trhy 2012,
 • interní audit – výdaje vynaložené městem Bohumín nebo příspěvkovou organizací  K3 Bohumín za účelem  zajištění poutí ve Starém Bohumíně a ve Skřečoni v roce 2012,
 • interní audit – kopie povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství uděleného městem Bohumín příspěvkové organizaci K3 Bohumín za účelem  pořádání Vánočních trhů v roce 2012,
 • interní audit – památkové zóny ležící v územní působnosti správního orgánu s uvedením lokality, kde došlo k povolení osazení plastových oken,
 • interní audit – místně  příslušné orgány ve vztahu k orgánu územní samosprávy.

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0

4. Údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání: nebylo vedeno žádné soudní řízení.

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona o informacích:  nebyly stanoveny žádné sankce

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:  žadatelům byla ve všech případech zaslána písemná odpověď


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 27.2.2013
Počet zhlédnutí: 3 488

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.32 sekund