Město Bohumín

Poskyt. informací - Odpovědi

 - zobrazit celou zprávu 13.5.2024

Veřejná zakázka Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně

Veřejná zakázka Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně.
 - zobrazit celou zprávu 13.5.2024

Přestupky související s používáním zábavní pyrotechniky

Přestupky související s používáním zábavní pyrotechniky.
 - zobrazit celou zprávu 23.4.2024

Protiprávní jednání na úseku dopravy

Protiprávní jednání na úseku dopravy.
 - zobrazit celou zprávu 22.4.2024

Povolení odstranění stavby pro právnické osoby

Povolení odstranění stavby pro právnické osoby.
 - zobrazit celou zprávu 10.4.2024

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 8.4.2024

Veřejná zakázka Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně

Veřejná zakázka Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně.
 - zobrazit celou zprávu 8.4.2024

Výstavba parku Karla Otta v Bohumíně

Výstavba parku Karla Otta v Bohumíně.
 - zobrazit celou zprávu 28.3.2024

Skladba podlah v městském bytě

Skladba podlah v městském bytě.
 - zobrazit celou zprávu 8.3.2024

Skladba podlah v městském bytě

Skladba podlah v městském bytě.
 - zobrazit celou zprávu 6.3.2024

Komunikace a dopravní značení v Rychvaldu

Komunikace a dopravní značení v Rychvaldu.
 - zobrazit celou zprávu 23.2.2024

Skladba podlah v městském bytě

Skladba podlah v městském bytě.
 - zobrazit celou zprávu 16.2.2024

Veřejná zakázka Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně

Veřejná zakázka Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně.
 - zobrazit celou zprávu 14.2.2024

Veřejná zakázka Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně

Veřejná zakázka „Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně.
 - zobrazit celou zprávu 9.2.2024

Skladba podlah v městském bytě

Skladba podlah v městském bytě.
 - zobrazit celou zprávu 1.2.2024

Investiční plán města na rok 2024

Investiční plán města na rok 2024.
 - zobrazit celou zprávu 1.2.2024

Organizace přípravy občanů k obraně státu

Organizace přípravy občanů k obraně státu.
 - zobrazit celou zprávu 30.1.2024

Veřejná zakázka Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně

Veřejná zakázka Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně.
 - zobrazit celou zprávu 15.1.2024

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny.
 - zobrazit celou zprávu 15.1.2024

Seznam stavebních projektů na rok 2024

Seznam stavebních projektů na rok 2024.
 - zobrazit celou zprávu 15.1.2024

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 15.1.2024

Rozhodnutí o povinnosti připojit nemovitost na kanalizaci

Rozhodnutí o povinnosti připojit nemovitost na kanalizaci.
 - zobrazit celou zprávu 7.12.2023

Úprava plochy dopravy pro silnici I/68 v návrhu územního plánu Rychvald

Úprava plochy dopravy pro silnici I/68 v návrhu územního plánu Rychvald.
 - zobrazit celou zprávu 8.11.2023

Šetření odkanalizování rodinného domu v Bohumíně Skřečoni

Šetření odkanalizování rodinného domu v Bohumíně Skřečoni.
 - zobrazit celou zprávu 26.10.2023

Kopie vyjádření ŘSD ze dne 23.4.2013

Kopie vyjádření ŘSD ze dne 23.4.2013.
 - zobrazit celou zprávu 12.10.2023

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 12.10.2023

Kulturní akce pro město

Kulturní akce pro město.
 - zobrazit celou zprávu 20.9.2023

Šetření odkanalizování rodinného domu v Bohumíně Skřečoni

Šetření odkanalizování rodinného domu v Bohumíně Skřečoni.
 - zobrazit celou zprávu 19.9.2023

Informace o  přestupcích

Informace o přestupcích.
 - zobrazit celou zprávu 7.9.2023

Šetření odkanalizování rodinného domu v Bohumíně Skřečoni

Šetření odkanalizování rodinného domu v Bohumíně Skřečoni.
 - zobrazit celou zprávu 1.9.2023

Povolení k nakládání s vodami pro společnost ALTIN JM GROUP, s. r. o.

Povolení k nakládání s vodami pro společnost ALTIN JM GROUP, s. r. o.
 - zobrazit celou zprávu 1.9.2023

Protokol z kontroly

Protokol z kontroly.
 - zobrazit celou zprávu 18.8.2023

Šetření odkanalizování rodinného domu v Bohumíně Skřečoni

Šetření odkanalizování rodinného domu v Bohumíně Skřečoni.
 - zobrazit celou zprávu 8.8.2023

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny.
 - zobrazit celou zprávu 21.7.2023

Šetření odkanalizování rodinného domu v Bohumíně Skřečoni

Šetření odkanalizování rodinného domu v Bohumíně Skřečoni.
 - zobrazit celou zprávu 19.7.2023

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 21.6.2023

Whistlebloving

Whistlebloving.
 - zobrazit celou zprávu 20.6.2023

Únik závadných látek do vodního toku

Únik závadných látek do vodního toku.
 - zobrazit celou zprávu 19.6.2023

Povolení odstranění stavby pro právnické osoby

Povolení odstranění stavby pro právnické osoby.
 - zobrazit celou zprávu 1.6.2023

Únik moučné emulze do Orlovské Stružky

Únik moučné emulze do Orlovské Stružky.
 - zobrazit celou zprávu 15.5.2023

stavební úpravy podlah bytu na ul. Čs. Armády 1050

Stavební úpravy podlah bytu na ul. Čs. Armády 1050.
 - zobrazit celou zprávu 3.5.2023

Informace o přestupkovém řízení s vlastníky pozemků ve Věřňovicích

Informace o přestupkovém řízení s vlastníky pozemků ve Věřňovicích.
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2023

Závazné stanovisko

Závazné stanovisko.
 - zobrazit celou zprávu 19.4.2023

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 5.4.2023

Rozhodnutí o přestupcích

Rozhodnutí o přestupcích.
 - zobrazit celou zprávu 3.4.2023

Parkovací místa určená ke krátkodobému parkování

Parkovací místa určená ke krátkodobému parkování.
 - zobrazit celou zprávu 3.4.2023

Výrobní hala na výrobu instantních nudlí v Rychvaldě

Výrobní hala na výrobu instantních nudlí v Rychvaldě.
 - zobrazit celou zprávu 24.3.2023

Drcení stavební suti na soukromém pozemku

Drcení stavební suti na soukromém pozemku.
 - zobrazit celou zprávu 23.3.2023

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing).
 - zobrazit celou zprávu 8.3.2023

Investiční plán města pro rok 2023

Investiční plán města pro rok 2023.
 - zobrazit celou zprávu 23.2.2023

Byty v lokalitě Červená kolonie

Byty v lokalitě Červená kolonie.
 - zobrazit celou zprávu 22.2.2023

Podání žádosti o pořízení změny územního plánu města Rychvald

Podání žádosti o pořízení změny územního plánu města Rychvald.
 - zobrazit celou zprávu 22.2.2023

Sociální sítě pro sdílení informací s občany

Sociální sítě pro sdílení informací s občany.
 - zobrazit celou zprávu 3.2.2023

Příprava pro stavbu protipovodňové hráze v Pudlově

Příprava pro stavbu protipovodňové hráze v Pudlově.
 - zobrazit celou zprávu 18.1.2023

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 6.1.2023

Investiční záměry týkající se pozemních staveb v roce 2023

Investiční záměry týkající se pozemních staveb v roce 2023.
 - zobrazit celou zprávu 22.12.2022

Smlouva o úklidové činnosti

Smlouva o úklidové činnosti.
 - zobrazit celou zprávu 20.12.2022

Anonymizované rozhodnutí

Anonymizované rozhodnutí.
 - zobrazit celou zprávu 18.10.2022

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 4.10.2022

Stavební úpravy bytu na ul. Čs. armády 1050

Stavební úpravy bytu na ul. Čs. armády 1050, Bohumín.
 - zobrazit celou zprávu 14.9.2022

Stavební úpravy bytu na ul. Čs. armády 1050

Stavební úpravy bytu na ul. Čs. armády 1050, Bohumín.
 - zobrazit celou zprávu 14.9.2022

Pasport budov

Pasport budov.
 - zobrazit celou zprávu 8.8.2022

Rozhodnutí o odstranění stavby

Rozhodnutí o odstranění stavby.
 - zobrazit celou zprávu 20.7.2022

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 20.7.2022

Milostivé léto

Milostivé léto.
 - zobrazit celou zprávu 11.5.2022

Portál občana

Portál občana.
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2022

Rozhodnutí o odstranění stavby

Rozhodnutí o odstranění stavby.
 - zobrazit celou zprávu 23.4.2022

Kanalizace – Bohumín, ul. Úvozní – Skřečoň – Dolní Lutyně

Kanalizace – Bohumín, ul. Úvozní – Skřečoň – Dolní Lutyně.
 - zobrazit celou zprávu 14.4.2022

Finanční podpora

Finanční podpora.
 - zobrazit celou zprávu 8.4.2022

Zodpovězení otázek příslušných podkladových materiálů

Zodpovězení otázek příslušných podkladových materiálů.
 - zobrazit celou zprávu 5.4.2022

Projektová dokumentace „Příprava území – lokalita P. Cingra“

Projektová dokumentace „Příprava území – lokalita P. Cingra“.
 - zobrazit celou zprávu 24.3.2022

Akcie Severomoravských vodovodů a kanalizací, a. s.

Akcie Severomoravských vodovodů a kanalizací, a. s.
 - zobrazit celou zprávu 16.3.2022

Zodpovězení 2 otázek příslušných podkladových materiálů

Zodpovězení 2 otázek příslušných podkladových materiálů.
 - zobrazit celou zprávu 17.2.2022

Automatické zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy

Automatické zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy.
 - zobrazit celou zprávu 7.2.2022

Informace o stavebním pozemku

Informace o stavebním pozemku.
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2022

Dodavatelé elektrické energie

Dodavatelé elektrické energie.
 - zobrazit celou zprávu 14.1.2022

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu .
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2022

Seznam stavebních projektů pro na rok 2022

Seznam stavebních projektů pro na rok 2022.
 - zobrazit celou zprávu 28.12.2021

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky.
 - zobrazit celou zprávu 11.11.2021

Územní plán města Rychvald

Územní plán města Rychvald.
 - zobrazit celou zprávu 3.11.2021

Vydané lovecké lístky pro cizince

Vydané lovecké lístky pro cizince.
 - zobrazit celou zprávu 29.10.2021

Investice do geodetických služeb a ortofotomap

Investice do geodetických služeb a ortofotomap.
 - zobrazit celou zprávu 20.10.2021

Městské noviny OKO

Městské noviny OKO.
 - zobrazit celou zprávu 13.10.2021

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 13.9.2021

Informace o provedených kontrolních prohlídkách

Informace o provedených kontrolních prohlídkách.
 - zobrazit celou zprávu 13.9.2021

Výměna zámku u vchodových dveří

Výměna zámku u vchodových dveří.
 - zobrazit celou zprávu 11.8.2021

Informace o provedených kontrolních prohlídkách

Informace o provedených kontrolních prohlídkách.
 - zobrazit celou zprávu 4.8.2021

Soubor otázek vztahujících se k příslušným podkladovým materiálům

Soubor otázek vztahujících se k příslušným podkladovým materiálům.
 - zobrazit celou zprávu 21.7.2021

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 13.7.2021

Podmínky pro umístění stavby rodinného domu

Podmínky pro umístění stavby rodinného domu.
 - zobrazit celou zprávu 17.6.2021

Spolupráce města s ČLR

Spolupráce města s ČLR.
 - zobrazit celou zprávu 26.5.2021

Získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 - zobrazit celou zprávu 20.4.2021

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 12.4.2021

Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení.
 - zobrazit celou zprávu 30.3.2021

Investiční plán města pro rok 2021

Investiční plán města pro rok 2021.
 - zobrazit celou zprávu 26.2.2021

Příspěvkové organizace, právnické osoby a veřejné zakázky

Příspěvkové organizace, právnické osoby a veřejné zakázky.
 - zobrazit celou zprávu 25.1.2021

Smlouvy uzavřené s firmou RENGL, s. r. o.

Smlouvy uzavřené s firmou RENGL, s. r. o.
 - zobrazit celou zprávu 19.1.2021

Rozhodnutí k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 15.1.2021

Lovecké lístky

Lovecké lístky
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2021

Seznam převodů obecního majetku v roce 2020

Seznam převodů obecního majetku v roce 2020.
 - zobrazit celou zprávu 27.10.2020

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
Strana: 1 2 3 

Počet nalezených záznamů: 274

Radnice

    Městský úřad