Město Bohumín

Poskyt. informací - Odpovědi

 - zobrazit celou zprávu 13.9.2021

Informace o provedených kontrolních prohlídkách

Informace o provedených kontrolních prohlídkách.
 - zobrazit celou zprávu 13.9.2021

Výměna zámku u vchodových dveří

Výměna zámku u vchodových dveří.
 - zobrazit celou zprávu 11.8.2021

Informace o provedených kontrolních prohlídkách

Informace o provedených kontrolních prohlídkách.
 - zobrazit celou zprávu 4.8.2021

Soubor otázek vztahujících se k příslušným podkladovým materiálům

Soubor otázek vztahujících se k příslušným podkladovým materiálům.
 - zobrazit celou zprávu 21.7.2021

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 13.7.2021

Podmínky pro umístění stavby rodinného domu

Podmínky pro umístění stavby rodinného domu.
 - zobrazit celou zprávu 17.6.2021

Spolupráce města s ČLR

Spolupráce města s ČLR.
 - zobrazit celou zprávu 26.5.2021

Získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 - zobrazit celou zprávu 20.4.2021

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 12.4.2021

Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení.
 - zobrazit celou zprávu 30.3.2021

Investiční plán města pro rok 2021

Investiční plán města pro rok 2021.
 - zobrazit celou zprávu 26.2.2021

Příspěvkové organizace, právnické osoby a veřejné zakázky

Příspěvkové organizace, právnické osoby a veřejné zakázky.
 - zobrazit celou zprávu 25.1.2021

Smlouvy uzavřené s firmou RENGL, s. r. o.

Smlouvy uzavřené s firmou RENGL, s. r. o.
 - zobrazit celou zprávu 19.1.2021

Rozhodnutí k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 15.1.2021

Lovecké lístky

Lovecké lístky
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2021

Seznam převodů obecního majetku v roce 2020

Seznam převodů obecního majetku v roce 2020.
 - zobrazit celou zprávu 27.10.2020

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 21.8.2020

Sběr tříděného obalového odpadu za rok 2019

Sběr tříděného obalového odpadu za rok 2019.
 - zobrazit celou zprávu 12.8.2020

Počet realizovaných zkoušek zkušebním komisařem

Počet realizovaných zkoušek zkušebním komisařem.
 - zobrazit celou zprávu 7.8.2020

Výsledky šetření likvidace splaškových vod při provozování podnikatelské činnosti

Výsledky šetření likvidace splaškových vod při provozování podnikatelské činnosti
 - zobrazit celou zprávu 27.7.2020

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu.
 - zobrazit celou zprávu 10.7.2020

Seznam autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly

Seznam autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti obecního úřadu a obce s rozšířenou působností.
 - zobrazit celou zprávu 1.7.2020

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště.
 - zobrazit celou zprávu 19.6.2020

Hodnocení projektů

Hodnocení projektů.
 - zobrazit celou zprávu 15.6.2020

Demoliční výměry

Demoliční výměry.
 - zobrazit celou zprávu 9.6.2020

Realizace bezpečnostních opatření

Realizace bezpečnostních opatření.
 - zobrazit celou zprávu 1.6.2020

Povolení k manipulaci s odpady

Povolení k manipulaci s odpady.
 - zobrazit celou zprávu 27.5.2020

Poskytnutí stížností

Poskytnutí stížností podaných žadatelem na zaměstnance MěÚ za období roku 2017 do 12.5.2020.
 - zobrazit celou zprávu 19.5.2020

Umístění radarů pro měření rychlosti

Umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu
 - zobrazit celou zprávu 6.5.2020

Trestání úředníků za průtahy v řízení

Informace ohledně trestání úředníků za průtahy v řízení.
 - zobrazit celou zprávu 16.4.2020

Počet zaměstnanců úřadu, celkový počet odpracovaných hodin

Počet zaměstnanců úřadu, celkový počet odpracovaných hodin.
 - zobrazit celou zprávu 6.3.2020

Navrácení starobohumínských zvonů

Navrácení starobohumínských zvonů.
 - zobrazit celou zprávu 13.2.2020

Investiční plán města

Investiční plán města.
 - zobrazit celou zprávu 12.2.2020

Podnět k prošetření podnikatelské činnosti

Podnět k prošetření podnikatelské činnosti.
 - zobrazit celou zprávu 12.2.2020

Nedostatek lékařů některých odborností

Nedostatek lékařů některých odborností.
 - zobrazit celou zprávu 31.1.2020

Mimozemská civilizace

Mimozemská civilizace.
 - zobrazit celou zprávu 20.1.2020

Finanční investice města

Finanční investice města.
 - zobrazit celou zprávu 20.1.2020

Kontakty na myslivecká sdružení

Kontakty na myslivecká sdružení v působnosti ORP.
 - zobrazit celou zprávu 15.1.2020

Odpojení od systému centrálního zásobování teplem

Odpojení od systému centrálního zásobování teplem.
 - zobrazit celou zprávu 14.1.2020

Opatření při provozování podnikatelské činnosti

Opatření při provozování podnikatelské činnosti.
 - zobrazit celou zprávu 5.10.2019

Aktivní správci technické infrastruktury v rámci ORP Bohumín

Aktivní správci technické infrastruktury v rámci ORP Bohumín.
 - zobrazit celou zprávu 3.10.2019

Cena za implementaci GDPR

Cena za implementaci GDPR.
 - zobrazit celou zprávu 19.9.2019

Mzdové náklady na památkovou péči za rok 2018

Mzdové náklady na památkovou péči za rok 2018.
 - zobrazit celou zprávu 21.8.2019

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky.
 - zobrazit celou zprávu 16.8.2019

Prošetření podnětu (vodohospodářská problematika)

Prošetření podnětu (vodohospodářská problematika).
 - zobrazit celou zprávu 8.8.2019

Přijímání podnětů podle § 17 zákona o ochraně ovzduší

Přijímání podnětů podle § 17 zákona o ochraně ovzduší.
 - zobrazit celou zprávu 26.7.2019

Prošetření podnětu (vodohospodářská problematika)

Prošetření podnětu (vodohospodářská problematika).
 - zobrazit celou zprávu 23.7.2019

Spolky obesílané dle zákona o ochraně přírody a krajiny

Spolky obesílané dle zákona o ochraně přírody a krajiny.
 - zobrazit celou zprávu 22.7.2019

Vypouštění fekálních odpadů

Vypouštění fekálních odpadů.
 - zobrazit celou zprávu 19.6.2019

Informace k přestupkům

Informace k přestupkům.
 - zobrazit celou zprávu 11.4.2019

Oprava gravitační kanalizace

Oprava gravitační kanalizace v lokalitě Starý Bohumín.
 - zobrazit celou zprávu 26.3.2019

Informace o platech

informace o platech za období 2010 – 2019.
 - zobrazit celou zprávu 7.3.2019

Informace o městském mobiliáři a zeleni

Informace o městském mobiliáři a zeleni.
 - zobrazit celou zprávu 19.2.2019

Metodický pokyn pro projednávání přestupků

Existence metodického pokynu pro projednávání přestupků
 - zobrazit celou zprávu 8.2.2019

Dokumentace k silničním rychloměrům

Kompletní dokumentace k silničním rychloměrům.
 - zobrazit celou zprávu 24.1.2019

Vyvlastňovací řízení

Vyvlastňovací řízení.
 - zobrazit celou zprávu 14.1.2019

Využití služeb moderátora

Využití služeb moderátora.
 - zobrazit celou zprávu 7.1.2019

Řešení situace toulavých koček ve městě

Řešení situace toulavých koček ve městě.
 - zobrazit celou zprávu 2.1.2019

Platná územní rozhodnutí pro uložení sítí elektronických komunikací

Platná územní rozhodnutí pro uložení sítí elektronických komunikací.
 - zobrazit celou zprávu 14.11.2018

Obsah správního spisu

Obsah správního spisu.
 - zobrazit celou zprávu 15.10.2018

Řešení stížnosti na hromadění odpadu

Řešení stížnosti na hromadění odpadu.
 - zobrazit celou zprávu 25.5.2018

Náklady na zajištění souladu s GDPR

Náklady na zajištění souladu s GDPR.
 - zobrazit celou zprávu 23.5.2018

Užívání lokality Glinoč rybářskými kroužky

Užívání lokality Glinoč rybářskými kroužky.
 - zobrazit celou zprávu 27.2.2018

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů.
 - zobrazit celou zprávu 15.2.2018

Výpočetní technika na volby

výpočetní technika na volby.
 - zobrazit celou zprávu 9.2.2018

Výstavba pergoly, kácení dřevin

Výstavba pergoly, kácení dřevin.
 - zobrazit celou zprávu 7.2.2018

Investiční plán města na rok 2018

Investiční plán města na rok 2018.
 - zobrazit celou zprávu 18.12.2017

Šetření ve věci vypouštění splaškových vod

Šetření ve věci vypouštění splaškových vod.
 - zobrazit celou zprávu 12.12.2017

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů.
 - zobrazit celou zprávu 10.11.2017

Uvolnění zastupitelé města

Jména příjmení uvolněných zastupitelů města.
 - zobrazit celou zprávu 26.10.2017

Znečišťovatelé ovzduší

Znečišťovatelé ovzduší na území města Bohumín
 - zobrazit celou zprávu 23.8.2017

Ochrana před ptačími škůdci

Ochrana před ptačími škůdci.
 - zobrazit celou zprávu 15.8.2017

Výpověď z nájmu pozemků

Výpověď z nájmu pozemků.
 - zobrazit celou zprávu 15.8.2017

Stížnost na nevyřízení žádosti o informace

Stížnost na nevyřízení žádosti o informace.
 - zobrazit celou zprávu 8.8.2017

Informace o kontrolách

Informace o kontrolách prováděných podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 - zobrazit celou zprávu 8.8.2017

Podnikatelský subjekt s předmětem podnikání hostinská činnost

Informace ohledně podnikatelského subjektu s předmětem podnikání hostinská činnost.
 - zobrazit celou zprávu 24.7.2017

Způsob vymáhání daňových nedoplatků

Způsob vymáhání daňových nedoplatků.
 - zobrazit celou zprávu 19.7.2017

Zajišťování odběru a využití odpadů z obalů

Zajišťování odběru a využití odpadů z obalů.
 - zobrazit celou zprávu 5.6.2017

Kopie policejního spisu

Kopie policejního spisu.
 - zobrazit celou zprávu 31.5.2017

Seznam právnických osob

Seznam právnických osob dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
 - zobrazit celou zprávu 2.5.2017

Budovy pronajímané městem

Budovy pronajímané městem včetně budov užívaných příspěvkovými organizacemi města.
 - zobrazit celou zprávu 3.4.2017

Informace o způsobu zpoplatnění komunálního odpadu

Informace o způsobu zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016.
 - zobrazit celou zprávu 17.3.2017

Hospodaření s bytovým fondem

Hospodaření s bytovým fondem.
 - zobrazit celou zprávu 2.3.2017

Investiční plán města na rok 2017

Investiční plán města na rok 2017.
 - zobrazit celou zprávu 27.2.2017

Počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015 a 2016

Počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015 a 2016, evidence šikanózních stížností.
 - zobrazit celou zprávu 7.2.2017

Dotace na službu Senior Taxi

Dotace na službu Senior Taxi.
 - zobrazit celou zprávu 30.1.2017

Rozhodnutí ve věci stavebních úprav

Rozhodnutí ve věci stavebních úprav.
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2017

Zaslání rozhodnutí ve věci vydání stavebního povolení Přestavba restaurace U Haladů na Penzion

Zaslání rozhodnutí ve věci vydání stavebního povolení „Přestavba restaurace U Haladů na Penzion“ na ul. 1. máje 184 v Bohumíně.
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2017

Počet žádostí o vyjmutí ze ZPF za období r. 2014 - 2016

Počet žádostí o vyjmutí ze ZPF za období r. 2014 - 2016.
 - zobrazit celou zprávu 4.1.2017

Poskytnutí dotací

Poskytnutí dotací mimobohumínským subjektům.
 - zobrazit celou zprávu 25.11.2016

Poskytnutí rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Poskytnutí rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a rozhodnutí o udělení kolaudačního souhlasu.
 - zobrazit celou zprávu 21.10.2016

Výpis z bankovních účtů za měsíc září 2016

Výpis z bankovních účtů za měsíc září 2016; kopie darovací smlouvy, která byla uzavřena jako poslední.
 - zobrazit celou zprávu 2.9.2016

Informace o objektu zdravotního zařízení

Informace o objektu zdravotního zařízení, ve kterém je provozováno dialyzační středisko.
 - zobrazit celou zprávu 2.8.2016

Informace týkající se narušování veřejného pořádku

Informace týkající se narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her povolených podle zákona č. 202/1990 Sb. za období let 2010 až 2015.
 - zobrazit celou zprávu 1.7.2016

Finanční instituce a čísla účtů

Finanční instituce a čísla účtů, kde má Město Bohumín uloženy své finanční prostředky (stav k 31.5.2016).
 - zobrazit celou zprávu 28.6.2016

Odměňování osob

Odměňování osob zapojených do řízení následujících obchodních společností.
 - zobrazit celou zprávu 17.6.2016

Výčet všech zakázek zadaných společnosti VANESTA reklama, s. r. o.

Výčet všech zakázek (včetně plateb za ně) zadaných městem Bohumín společnosti VANESTA reklama, s. r. o. za posledních 5 let
 - zobrazit celou zprávu 30.5.2016

Dopravní zatíženost

Dopravní zatíženost u domu čp. 586 na 1. máje v Bohumíně – Skřečoni.
 - zobrazit celou zprávu 20.5.2016

Informace vyplývající ze starého a nového územního plánu Rychvaldu

Potvrzení informací vyplývajících ze starého a nového územního plánu města Rychvald.
 - zobrazit celou zprávu 9.5.2016

Vydané lovecké lístky cizincům

Počet vydaných loveckých lístků cizincům v jednotlivých letech od zřízení působnosti orgánu.
Strana: 1 2 

Počet nalezených záznamů: 191

    Městský úřad