Město Bohumín

3.10.
2019

Cena za implementaci GDPR

Žádost č. 16/2019 ze dne 25.9.2019

Cena za implementaci GDPR. 

Vyřízeno 3.10.2019  vyřídil písemně organizační odbor.

 

Text odpovědi

Městský úřad Bohumín obdržel dne 25.09.2019 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž  požadujete poskytnutí následujících informací:

 1. Jaká byla v rámci Vašeho úřadu a pro Vámi zřizované organizace celková cena za implementaci GDPR.
 2. Prosím o zaslání kopií všech smluv souvisejících se zavedením GDPR na Vašem úřadě a pro Vámi zřizované organizace (analýzy, školení zaměstnanců, další související činnosti).
 3. Jakým způsobem je na Vašem úřadě zřízen pověřenec GDPR? (interně/externě/kombinace)
  a.   Pokud interně, jde-li o stávající či nově vytvořené úvazky + počet těchto úvazků a jejich náplň práce, tj. věnují-li se výhradně činnosti pověřence, a pokud i jiné agendě, z kolika procent se věnují činnosti pověřence.
  b.   Pokud externě, prosím o kopii všech smluv, na základě kterých je externí pověřenec zřízen a proplácen.
 4. Je-li zřízen zvláštní pověřenec GDPR pro Vámi zřizované organizace, pak Vás prosím o tuto informaci, případně o informaci, že máte stejného pověřence pro úřad i pro zřizované organizace.
 5. a. Pokud je pověřenec GDPR pro zřizované organizace zřízen zvlášť, pak prosím o informaci, je-li zřízen interně či externě.
  i. U interního prosím o informaci, jde-li o stávající či nově vytvořené úvazky + počet těchto úvazků a jejich případná náplň práce, tj. věnují-li se výhradně činnosti pověřence, a pokud i jiné agendě, z kolika procent se věnují činnosti pověřence.
  ii. U externího, prosím o kopii všech smluv, na základě kterých je externí pověřenec zřízen a proplácen.

 

Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) shora citovaného zákona Městský úřad Bohumín vyhovuje Vaší žádosti a poskytuje tyto informace:

 1. Celkové náklady města  na implementaci GDPR za městský úřad a zřízené příspěvkové organizace činily 165.060 Kč (v tom audit současných procesů nakládání s osobními údaji a návrh postupu implementace nařízení EU ve výši 60.500 Kč, školení a konzultace ve výši 43.560 Kč, příspěvek zřizovatele na úhradu odměny pověřencům 8 příspěvkových organizací ve výši  61.000 Kč).
 2. Kopie požadovaných objednávek – viz příloha.
 3. Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává pro město jeho interní zaměstnanec na dohodu o provedení práce.
  3b. Kopie dohody o provedení práce – viz příloha.
 4. Pověřence pro ochranu osobních údajů si jednotlivé příspěvkové organizace řeší samostatně, v jednom případě je osoba pověřence shodná s pověřencem vykonávajícím tuto funkci pro město.
 5. U všech příspěvkových organizací vykonávají funkci pověřence jejich interní  zaměstnanci na dohodu o provedení práce, přičemž dohody jsou uzavřeny výhradně na tuto činnost.


Počet zhlédnutí: 1 217

Zpět

    Městský úřad