Město Bohumín

31.1.
2020

Mimozemská civilizace

Žádost č. 5/2020 ze dne 18.1.2020

Předmět žádosti:  mimozemská civilizace

Vyřízeno:  31.1.2020, žádost vyřídil písemně interní audit  

 

Dotaz občana

Město Bohumín obdrželo dne 18.1.2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte zpřístupnění následujících informací:

 1. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. létající talíř či jiný neidentifikovatelný objekt mimozemské civilizace. Pokud ano, jakým způsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a kde je uschován.
 2. Zda má Váš správní orgán specializovanou „UFO“ jednotku.
 3. Zda má Váš správní orgán řešení při jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, otázka komunikace s nimi a případné tlumočení do jazyka českého.
 4. Pokud by se v příštím týdnu takováto nepředvídaná událost stala, na koho by se Váš orgán obrátil – zda na Ministerstvo obrany, či Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí či jiny orgán.
 5. Žádám Vás o přesné sdělení, jak velký je Váš územní samosprávný celek.
 6. Žádám Vás o sdělení počtu osob (lidí, nikoliv mimozemských tvorů), které mají v rámci Vašeho území trvalý pobyt.
 7. Žádám Vás o sdělení, zda je v rámci Vaši obce instalován jakýsi „radar“, tj. zařízení které kontroluje rychlost. Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda rychlost měří pouze na silnici nebo i ve vzduchu.
 8. Žádám Vás o sdělení, zda se na Vašem území vozidlům udělují tzv. botička (tj. technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla). Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda máte takovou „botičku“ i pro dopravní prostředky (objekty – létající talíře), které nemají kola a levitují.

 

Text odpovědi

Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, město Bohumín vyhovuje Vaší žádosti  a sděluje níže uvedené informace:

 1. Ne.
 2. Ne.
 3. Nemá řešení, tlumočníkem nedisponuje.
 4. Bude řešeno v případě vzniku události, o dalším postupu by rozhodl kompetentní orgán v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 5. 31,03 km2
 6. 21 162 (stav k 1.1.2020)
 7. Ano, rychlost měří pouze na silnici.
 8. Ano, Městská policie Bohumín využívá v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii oprávnění umožňující přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. Pro létající objekty uvedeným prostředkem nedisponuje.

 


Počet zhlédnutí: 1 499

Zpět

    Městský úřad