Město Bohumín

1.11.
2020

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv 

 

16.2. Výhradní licence 

  • Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

 


Počet zhlédnutí: 407

Zpět

Radnice

    Městský úřad