Město Bohumín

1.11.
2020

20. Oprávněné úřední osoby

V souladu s ustanovením §15, odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je vymezen okruh oprávněných úředních osob k provádění úkonů ve správních řízeních.

 


Počet zhlédnutí: 492

Zpět

Radnice

    Městský úřad