Město Bohumín

14.11.
2022

Rejstřík honebních společenstev

Rejstřík honebních společenstev vedený Městským úřadem Bohumín podle ustanovení § 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, je veřejným seznamem do kterého se zapisují nebo vyznačují jmenovaným zákonem stanovené údaje týkající se honebních společenstev v působnosti obce s rozšířenou působností Bohumín. 

 

Honební společenstva

Honební společenstvo je právnickou osobou založenou podle zákona o myslivosti,

  • jehož členy mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci souvislých honebních pozemků, jejichž výměra v součtu dosahuje alespoň 500 ha
  • která zajišťuje sama výkon práva myslivosti anebo společenstevní honitbu pronajme podle zákona o myslivosti k výkonu práva myslivosti jinému subjekt

Nejvyšším orgánem honebního společenstva je valná hromada, kterou svolává honební starosta, případně jiná osoba podle zákona o myslivosti, zpravidla jednou ročně. Způsob vyrozumění o konání valné hromady může upřesnit valná hromada. Běžnou praxí je, že vyrozumění o konání valné hromady se vyvěsí na úřední desku obce, na veřejně přístupná a hojně navštěvovaná místa v obci (obchody, restaurace apod.), případně se informace vyhlásí v místním rozhlase.

Každý člen honebního společenstva má na valné hromadě hlasovací právo. Na rozhodování se členové honebního společenstva podílejí podle výměry honebních pozemků, které vlastní a které tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i započatý hektar výměry honebního pozemku, který v honitbě vlastní, přísluší členovi honebního společenstva jeden hlas.

Celostátní rejstřík honebních společenstev je zpřístupněn veřejnosti na adrese ws1.uhul.cz/rhs/prehled.php


DokumentyPočet zhlédnutí: 4 967

Zpět

Radnice

    Městský úřad