Město Bohumín

13.1.
2022

"Kanalizace a chodník Bohumín - Skřečoň, SO 201 Splašková kanalizace,SO 202 Čerpací stanice, SO 102 Manipulační plocha a SO 401 Přípojka NN" - oznámení o zahájení řízení

Zpět

    Městský úřad