close google translator menu
Dnes je Sobota 8.8., svátek má Soběslav.
Soběslav - jméno slovanského původu. Znamená sám sobě slavný, svůj vlastní zákonodárce. Polsky Sobiesław.

Osobnosti narozené dnes:


  • Katerina Bondarenko (*1986) - Ukrajinská tenistka
  • Roger Federer (*1981) - Švýcarský tenista
  • Václav Benda (*1946, +2.6.1999) - Český politik a protikomunistický divident
  • Jiří Levý (*1926, +17.1.1967) - Český literární teoretik a historik
  • Alija Izetbegović (*1925, +19.10.2003) - První prezident Bosny a Hercegoviny
  • Paul Dirac (*1902, +20.10.1984) - Britský teoretický fyzik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2020

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Hlasování bude probíhat ve stálých volebních okrscích, a to v pátek 2. října v době od  14,00 do 22,00 hod. a v sobotu 3. října v době od 8,00 do 14,00 hod. Oznámení o době a místě konání voleb bude zveřejněno na úřední desce městského úřadu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. Upozorňujeme voliče, že u dvou volebních okrsků počínaje volbami do krajských zastupitelstev dochází ke změně umístění volebních místností. Okrsek č. 9, který měl volební místnost v základní umělecké škole, se přemístí do budovy Centra sociálních služeb na  ul. Masarykově 365,  a volební místnost  okrsku č. 19, která sídlila v základní škole ve Starém Bohumíně, bude nově v prostorách klubovny Spolku Přátel bohumínské historie na ul. Slezské 26.   

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu  kraje (dále jen volič), a u kterého nenastala překážka ve výkonu volebního práva.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Moravskoslezského kraje.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (15. dubna 2020), a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (do 16:00 hod., 30. října 2020) nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 25. září 2020); toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Žádat o vydání voličského průkazu lze také v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 

 

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 3.7.2020
Počet zhlédnutí: 286
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.33 sekund