close google translator menu
Dnes je Sobota 8.8., svátek má Soběslav.
Soběslav - jméno slovanského původu. Znamená sám sobě slavný, svůj vlastní zákonodárce. Polsky Sobiesław.

Osobnosti narozené dnes:


  • Katerina Bondarenko (*1986) - Ukrajinská tenistka
  • Roger Federer (*1981) - Švýcarský tenista
  • Václav Benda (*1946, +2.6.1999) - Český politik a protikomunistický divident
  • Jiří Levý (*1926, +17.1.1967) - Český literární teoretik a historik
  • Alija Izetbegović (*1925, +19.10.2003) - První prezident Bosny a Hercegoviny
  • Paul Dirac (*1902, +20.10.1984) - Britský teoretický fyzik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Volební kampaň ve volbách do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

Volební kampaň kandidujících subjektů upravuje hlava IX. zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Dle ustanovení § 56a odst. 6 zákona může starosta pro volební kampaň vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejpozději 16 dnů přede dnem voleb.  V Bohumíně starosta města takovéto plochy nevyčlení. K umístění plakátů je možno využít běžných plakátovacích ploch, které na základě smlouvy obstarává firma RENGL, s. r. o., tel. 485 110 298, e-mail: info@rengl.cz.

Kromě velkých plakátovacích ploch lze k volební kampani využít přenosných reklamních tabulí (tzv. áček), zabírajících plochu  maximálně do 1 m2. Umístění těchto tabulí je osvobozeno od místního poplatku a nepodléhá ohlašovací povinnosti. 

K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí (§ 56a odst. 6). Kandidujícím subjektům  proto nebude umožněna volební kampaň v bohumínských městských  novinách OKO.

 

Pokud kandidující subjekty budou v rámci své volební kampaně svolávat shromáždění (volební mítink), jsou povinny tuto skutečnost oznámit Městskému úřadu Bohumín, organizačnímu odboru alespoň 5 dnů předem.

 

Oznámení musí obsahovat:

˗       účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení;

˗       předpokládaný počet účastníků shromáždění;

˗       opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;

˗       má-li jít o průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení;

˗       jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, dále adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu, jde-li o cizince (dále jen "adresa místa pobytu"), a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo ji v této věci zastupuje;

˗       jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-li o skupinu osob.

K oznámení možno využít formuláře umístěné na webových stránkách města v sekci radnice – formuláře – organizační odbor – oznámení veřejného shromáždění pro FO nebo PO.

Zábory veřejného prostranství k mítinkům politických stran a hnutí podléhají ohlašovací povinnosti v případě, kdy na veřejném prostranství bude umístěn stan, stoly, podium apod., popř. bude účastníkům podáváno občerstvení. Tyto zábory nejsou osvobozeny od místního poplatku. K ohlášení možno využít formulář umístěný na webových stránkách města v sekci radnice – formuláře – odbor životního prostředí a služeb – Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 3.7.2020
Počet zhlédnutí: 250




 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.39 sekund