close google translator menu
Dnes je Pátek 26.4., svátek má Oto.
Dnes má svátek Oto. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Klára Issová (*1979) - Herečka
  • Jet Li (*1963) - Čínský herec
  • Vlastimil Třešňák (*1950) - Český písničkář, prozaik, výtvarník a herec
  • Ernst Udet (*1896, +17.11.1941) - Německý stíhač
  • Julius Zeyer (*1841, +29.1.1901) - Český spisovatel
  • Hugo Schiff (*1834, +8.9.1915) - Německý chemik
  • Jan II. Francouzský (*1319, +8.4.1364) - Francouzský král
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Informace k volbám do Senátu ve dnech 05. a 06. října 2018

Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční společně s volbami do zastupitelstev obcí v pátek a sobotu 05. a 06. října 2018. Hlasování bude probíhat ve stálých volebních okrscích, a to v pátek v době od  14,00 do 22,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 14,00 hodin. Případné II. kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 12. a 13. října 2018. Oznámení o době a místě konání společných voleb bude zveřejněno na úřední desce nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb.

Všem voličům budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky. V případě konání II. kola voleb do Senátu, voliči obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti v den voleb.

Volební obvod (č. 74) pro volby do Senátu tvoří: Dolní Lutyně, Bohumín, Rychvald, Petřvald, Havířov.

 

Způsob hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Před hlasováním volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, dále diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který bude volit na voličský průkaz, je povinen tento odevzdat okrskové volební komisi.  

Vzhledem k tomu, že se volby do Senátu konají společně s volbami do zastupitelstev obcí, budou úřední obálky i hlasovací lístky pro jednotlivé volby od sebe barevně odlišeny.

HLASOVACÍ LÍSTKY A ÚŘEDNÍ OBÁLKY PRO VOLBY DO SENÁTU BUDOU MÍT BARVU ŽLUTOU.

Hlasovací lístky budou pro každého kandidáta vytištěny samostatně. Volič ve volbách do Senátu hlasuje tak, že vloží do úřední obálky (obdrží ve volební místnosti) 1 hlasovací lístek, který dále nijak neupravuje.

Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném ústavu či zařízení může oprávněný volič za splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit své aktivní volební právo.

V případě, že volič bude v době voleb do Senátu dlouhodobě hospitalizován v nemocnici či obdobném zařízení, které se nachází ve volebním obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, může požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů. V takovém případě bude hlasovat do přenosné volební schránky, se kterou se za ním dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu zařízení.

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet, je lépe požádat si o vydání voličského průkazu. I na tento voličský průkaz může volič hlasovat jen ve volebním obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.  

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad (tel. 596 092 110 nebo 596 092 111) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě bude hlasovat do přenosné volební schránky.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 10.8.2018
Počet zhlédnutí: 1 121

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.23 sekund