Město Bohumín

Volby minulé

 - zobrazit celou zprávu 1.10.2020

Zvláštní způsob hlasování

Zvláštní způsob hlasování mohou využít osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.
 - zobrazit celou zprávu 16.9.2020

Telefonní spojení do okrsků ORP Bohumín

Telefonní spojení do okrsků ORP Bohumín.
 - zobrazit celou zprávu 14.9.2020

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.
 - zobrazit celou zprávu 8.9.2020

Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů

Volby do krajských zastupitelstev se uskuteční v pátek a sobotu 2. a 3. října 2020. Hlasování bude probíhat ve stálých volebních okrscích, a to v pátek v době od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod.
 - zobrazit celou zprávu 20.8.2020

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2020

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Hlasování bude probíhat ve stálých volebních okrscích, a to v pátek 2. října v době od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu 3. října v době od 8,00 do 14,00 hod.
 - zobrazit celou zprávu 6.8.2020

Delegování členů politických stran, politických hnutí a koalic do okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb.
 - zobrazit celou zprávu 3.7.2020

Volební kampaň ve volbách do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

Volební kampaň kandidujících subjektů upravuje hlava IX. zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
 - zobrazit celou zprávu 23.5.2019

Telefonní spojení do volebních místností

Telefonní spojení do volebních místností.
 - zobrazit celou zprávu 20.5.2019

Telefonní seznam volebních místností

Telefonní seznam volebních místností
 - zobrazit celou zprávu 29.4.2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.
 - zobrazit celou zprávu 29.4.2019

První zasedání okrskových volebních komisí

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám první zasedání okrskových volebních komisí na úterý 30. dubna 2019 do velké zasedací místnosti MěÚ Bohumín (1. patro, dveře č. 23
 - zobrazit celou zprávu 27.3.2019

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb, tj. do 24. dubna 2019 do 16:00 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka.
 - zobrazit celou zprávu 11.3.2019

Volební kampaň ve volbách do Evropského parlamentu

Volební kampaň začíná dnem vyhlášení voleb do Evropského parlamentu a končí dnem vyhlášení celkových výsledků těchto voleb.
 - zobrazit celou zprávu 11.3.2019

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu (dále jen EP) proběhnou na území České republiky v pátek 24. května 2019 v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 08.00 do 14.00 hodin.
 - zobrazit celou zprávu 1.10.2018

Telefonní seznam volebních místností

Telefonní seznam volebních místností.
 - zobrazit celou zprávu 1.10.2018

Telefonní seznam volebních místností

Telefonní seznam volebních místností.
 - zobrazit celou zprávu 21.8.2018

Pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro volby do zastupitelstev obcí

Dne 20. 8. 2018 proběhlo na Městském úřadě Bohumín (registračním úřadě) losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro komunální volby, které proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018.
 - zobrazit celou zprávu 17.8.2018
 - zobrazit celou zprávu 10.8.2018

Voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR

Volič, který se v době voleb do Senátu nebude nacházet ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz. Na něj může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
 - zobrazit celou zprávu 10.8.2018

Informace k volbám do Senátu ve dnech 05. a 06. října 2018

Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční společně s volbami do zastupitelstev obcí v pátek a sobotu 05. a 06. října 2018. Hlasování bude probíhat ve stálých volebních okrscích, a to v pátek v době od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 14,00 hodin.
 - zobrazit celou zprávu 10.8.2018

Delegování členů a náhradníků do společných okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva obce a Senátu ve dnech 05. a 06. října 2018

Vzhledem k tomu, že se volby do zastupitelstev obcí konají společně s volbami do Senátu, postupuje se při delegování členů a náhradníků okrskových volebních komisí podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.
 - zobrazit celou zprávu 10.8.2018

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 05. a 06. října 2018

Voličem je občan obce, který je státním občanem České republiky, a který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
 - zobrazit celou zprávu 10.8.2018

Delegování členů a náhradníků do společných okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva obce a Senátu ve dnech 05. a 06. října 2018

Vzhledem k tomu, že se volby do zastupitelstev obcí konají společně s volbami do Senátu, postupuje se při delegování členů a náhradníků okrskových volebních komisí podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.
 - zobrazit celou zprávu 24.7.2018

Volební kampaň pro volby do zastupitelstva města

Dle ustanovení § 30 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Starosta města k tomuto účelu žádnou plochu nevyčlenil.
 - zobrazit celou zprávu 29.6.2018

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018

Právo volit do obecních zastupitelstev (kromě zletilých státních občanů ČR s trvalým pobytem v obci) má státní občan jiného členského státu EU.
 - zobrazit celou zprávu 14.6.2018

Informace ke kandidátním listinám pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018

Informace ke kandidátním listinám pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018.
 - zobrazit celou zprávu 14.6.2018

Seznam obecních úřadů, kde se podávají kandidátní listiny přímo a seznam obcí, kde se podávají kandidátní listiny příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (registrační úřad)

Městský úřad Bohumín zveřejňuje seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo, a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (registrační úřad).
 - zobrazit celou zprávu 14.6.2018

Oznámení o počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018

Městský úřad Bohumín (registrační úřad) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018.
 - zobrazit celou zprávu 14.6.2018

Důležité termíny spojené s volbami do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018

Důležité termíny spojené s volbami do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018.
 - zobrazit celou zprávu 13.6.2018

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města Bohumína na volební období 2018-2022

V souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo zastupitelstvo města Bohumína na svém 25. zasedání dne 11.6.2018, usnesením číslo 328/25 počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018-2022 v počtu 23 členů.
 - zobrazit celou zprávu 5.6.2018

Pravidla volební kampaně na stránkách městských novin OKO pro komunální volby v r. 2018

Volební strany, zaregistrované pro volby do zastupitelstva města Bohumína, mohou pro svou volební kampaň využít zdarma maximálně jednu třetinu novinové stránky (2 400 znaků), a to pouze jednou, buď v čísle 16/2018 nebo 17/2018 městských novin OKO.
 - zobrazit celou zprávu 5.6.2018

Oznámení o termínu konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí se budou konat v pátek 5. října 2018 v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 v době od 08.00 do 14.00 hodin. Volby na území města Bohumína budou probíhat v 19 stálých volebních okrscích.
 - zobrazit celou zprávu 16.1.2018

Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky

Starosta města Bohumína oznamuje, že druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 26.01.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 27.01.2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2018

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji
 - zobrazit celou zprávu 8.1.2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta města Bohumína oznamuje, že volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 12.01.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13.01.2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 - zobrazit celou zprávu 4.12.2017

Volba prezidenta České republiky

Přímá volba prezidenta České republiky se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. Případné II. kolo volby se bude konat rovněž ve dvou dnech, a to v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00.
 - zobrazit celou zprávu 7.10.2016

Telefonní seznam volebních místností

Telefonní seznam volebních místností v Bohumíně
 - zobrazit celou zprávu 24.8.2016

Přehled vylosovaných čísel podle kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic

Přehled vylosovaných čísel podle kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic (v abecedním pořadí), podle čísel a zároveň i přehled o tom, ve kterých krajích kandidující subjekty podaly kandidátní listiny.
 - zobrazit celou zprávu 24.8.2016

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na území města Bohumína

Dle ustanovení § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji informaci o počtu a sídlech volebních okrsků na území města Bohumína pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 07. a 08. října 2016.
3.8.2016

Volební kampaň ve volbách do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

Volební kampaň kandidujících subjektů ve volbách do zastupitelstev krajů zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, blíže neupravuje.
 - zobrazit celou zprávu 3.8.2016

Delegování členů politických stran, politických hnutí a koalic do okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016

Podle § 17 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb. každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dne voleb.
 - zobrazit celou zprávu 10.6.2016

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do krajských zastupitelstev se uskuteční v pátek a sobotu 7. a 8. října 2016. Hlasování bude probíhat ve stálých volebních okrscích, a to v pátek v době od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.
 - zobrazit celou zprávu 24.9.2014

Stanovisko Ministerstva vnitra k volebnímu právu občanů jiných členských států EU s přechodným pobytem v ČR ve volbách do zastupitelstev obcí

Krajský soud v Brně vydal usnesení v řízení ve věci seznamu voličů, kterým rozhodl, že do dodatku stálého seznamu voličů má být u příslušného úřadu městské části zapsán na základě své žádosti také občan jiného členského státu EU s přechodným pobytem v příslušné obci.
 - zobrazit celou zprávu 17.9.2014

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014

Hlasování bude probíhat ve stálých volebních okrscích, jejichž seznam bude zveřejněn na úřední desce městského úřadu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. Každý volič obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístek včetně informací o způsobu hlasování.
 - zobrazit celou zprávu 8.9.2014

Volby do zastupitelstva Bohumína - jmenné seznamy

Seznamy kandidátních listin a kandidátů na nich uvedených pro řádné volby do zastupitelstev obcí 2014, které si právě hodláte prohlížet, jsou pracovními verzemi, které obsahují údaje vycházející ze stavu, v jakém je kandidující volební strany předaly příslušným registračním úřadům.
 - zobrazit celou zprávu 26.8.2014

Pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro volby do zastupitelstev obcí

Dne 25. 8. 2014 proběhlo na Městském úřadě Bohumín (registračním úřadě) losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro komunální volby, které proběhnou ve dnech 10. a 11. října 2014. Losování pořadí proběhlo pro volby do zastupitelstva města Bohumína a zastupitelstva obce Dolní Lutyně.
 - zobrazit celou zprávu 13.8.2014

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. října 2014

V tomto seznamu jsou vedeni státní občané jiných členských států EU, kteří jsou v obci (Bohumíně) přihlášeni k trvalému pobytu a nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let.
 - zobrazit celou zprávu 13.8.2014

Pravidla volební kampaně do zastupitelstva města Bohumína ve dnech 10. a 11. října 2014 na stránkách městských novin OKO

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva města Bohumína, může pro svou volební kampaň využít jednou zdarma 1/2 novinové strany městských novin OKO, a to buď v čísle 17 nebo 18.
 - zobrazit celou zprávu 13.8.2014

Delegování členů a náhradníků okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. října 2014

Členem okrskové volební komise může být státní občan ČR a státní občan jiného členského státu EU (i když nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů), který je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR.
 - zobrazit celou zprávu 6.8.2014

Počty a sídla volebních okrsků na území města Bohumína pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

Počty a sídla volebních okrsků na území města Bohumína pro volby do zastupitelstev obcí
 - zobrazit celou zprávu 6.8.2014

Seznam podaných kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014

Seznam podaných kandidátních listin do zastupitelstva města Bohumína a Dolní Lutyně.
 - zobrazit celou zprávu 1.8.2014

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

V souladu s ustanovením 15 písm. d) zákona č. 49 1/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.
 - zobrazit celou zprávu 26.6.2014

Oznámení k volbám do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014

Městský úřad Bohumín zveřejňuje seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo, a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (registrační úřad).
 - zobrazit celou zprávu 26.6.2014

Oznámení o počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva města Bohumína konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Městský úřad Bohumín zveřejňuje potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva města Bohumína konané ve dnech 10. a 11. října 2014.
 - zobrazit celou zprávu 26.6.2014

Oznámení o počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva obce Dolní Lutyně konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Městský úřad Bohumín zveřejňuje potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva obce Dolní Lutyně konané ve dnech 10. a 11. října 2014.
 - zobrazit celou zprávu 26.6.2014

Důležité termíny spojené s volbami do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014

Další informace k volbám do zastupitelstev obcí naleznete na webových stránkách MV ČR.
 - zobrazit celou zprávu 16.6.2014

Informace ke kandidátním listinám pro volby do zastupitelstva obce konané v roce 2014

Volby do zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zákon) a Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
 - zobrazit celou zprávu 11.6.2014

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018.
 - zobrazit celou zprávu 23.5.2014

Volby do Evropského parlamentu 2014

Volby do Evropského parlamentu proběhnou na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014. Hlasování bude probíhat ve stálých volebních okrscích (podle místa trvalého pobytu), a to v pátek 23. 5. 2014 v době od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 24. 5. 2014 od 8:00 do 14:00 hod.
 - zobrazit celou zprávu 21.10.2013

Oznámení o době a místě konání voleb

Víte, který je Váš volební okrsek a kde jej naleznete?
 - zobrazit celou zprávu 16.9.2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek a sobotu 25. a 26. října 2013. Hlasování bude probíhat ve stálých volebních okrscích, a to v pátek v době od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod.
 - zobrazit celou zprávu 24.1.2013

Druhé kolo volby prezidenta republiky

Do druhého kola volby prezidenta republiky postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Volba bude probíhat ve stálých volebních okrscích v pátek 25.1.2013 v době od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 26.1.2013 v době od 8,00 do 14,00 hodin.
 - zobrazit celou zprávu 15.1.2013

Volba prezidenta České republiky

Přímá volba prezidenta České republiky se koná ve dnech 11. a 12. ledna 2013; případné II. kolo volby ve dnech 25. a 26 ledna 2013. Volba prezidenta na území České republiky bude probíhat ve stálých volebních okrscích.
 - zobrazit celou zprávu 15.10.2012

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 74

Do druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 74 postoupili dva kandidáti, kteří od voličů získali nejvyšší počet hlasů.
 - zobrazit celou zprávu 30.8.2012

Volby do Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev 2012

Volby do Senátu Parlamentu ČR a do krajských zastupitelstev se uskuteční v pátek a sobotu 12. a 13. října 2012. Hlasování bude probíhat ve stálých volebních okrscích, a to v pátek v době od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod.
 - zobrazit celou zprávu 11.10.2010

Jak volit aneb volební kuchařka pro komunální volby

Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na většinové volbě stran a hnutí. Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů.
 - zobrazit celou zprávu 6.10.2010

Zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 15. - 16.10.2010

Dodatek stálého seznamu voličů vede obecní úřad pro voliče, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je státním občanem státu.
 - zobrazit celou zprávu 27.9.2010

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Bohumína

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Bohumína
Strana: 1 2 

Počet nalezených záznamů: 139

Radnice

    Městský úřad