Město Bohumín

1.11.
2023

Volební období 2022-2026

 

Kontakty

 • máte-li zájem kontaktovat předsedu kterékoliv komise, pište na adresu info@mubo.cz 

 

Komise pro výchovu s vzdělávání

 • Vilma Valentová - předsedkyně
 • PaedDr. Miroslav Bialoň
 • Mgr. Pavlína Blažková
 • Mgr. Pavel Figura
 • Mgr. Maria Galuszková
 • PaeDr. Darina Ježíšková
 • Mgr. Barbora Kachlová
 • Mgr. Adrian Kuder
 • Bc. Radmila Kulínská
 • Mgr. Jana Nováková
 • Mgr. Věra Palková
 • Mgr. Pavla Skokanová
 • Mgr. Petr Sobota
 • Mgr. Barbora Sovová
 • Mgr. Ondřej Veselý
 • Mgr. Antonie Walterová 

Komise kultury

 • Mgr. Barbora Kachlová - předsedkyně
 • Mgr. Karel Balcar, LL.M., MBA
 • Ing. Bohuslav Czapek
 • Viktor Horký
 • Bc. Jitka Kociánová
 • Anes Parastatidis
 • Vladimír Pustowka
 • Kamila Smigová
 • Irena Šlachtová
 • Anna Šutová
 • Vilma Valentová
 • Mgr. Antonie Walterová

Komise sportu

 • Mgr. Adrian Kuder - předseda
 • Přemysl Benda
 • Adam Csakvary
 • Petr Kadlec
 • Jaroslav Kalous
 • Mgr. David Kološ
 • Mgr. Marek Palka, MBA
 • Mgr. Jana Nováková
 • Dušan Socha
 • Roman Škuta
 • Irena Šlachtová
 • Mgr. Jaroslav Thér
 • Mgr. Ondřej Veselý
 • Filip Walter
 • MUDr. Marek Zálešák

Komise sociální

 • Ing. Petra Chalupová - předsedkyně
 • Mgr. Karin Běhálková
 • Marcela Gabryšová
 • Mgr. Petra Kalichová
 • Bc. Monika Klimková
 • Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS
 • Zdeňka Luzarová
 • Marie Neudertová
 • Jana Pavelková
 • Bc. Naděžda Stwiertniová
 • Mgr. Karin Škutová
 • Bc. Daniel Ucháč

Komise bytová

 • Roman Honysz - předseda
 • Marcela Banasová
 • Lucie Horáková
 • Petr Kadlec
 • Bc. Daniela Kadlecová
 • Dušan Kroščen
 • Zbyněk Krůl 
 • Olga Kwaśná
 • Marie Lenochová
 • Ing. Kateřina Pálková
 • Kristina Poláchová 
 • Bc. Naděžda Stwiertniová  
 • Blanka Škutová
 • Ing. Pavel Šuta 
 • Lenka Vachtarčíková

Komise majetková

 • Ing. Aleš Drobek - předseda
 • Bc. Lucie Gašpar

 • Ing. Jan Hejna
 • Jana Holeszová
 • Mgr. Jan Nevyjel
 • Martin Pálka
 • Ing. Mgr. Jan Przeczek
 • Ing. Marie Rothkögelová
 • Jaroslav Štiak
 • Mgr. Šimon Vícha 

Komise životního prostředí

 • Lukáš Nevrlý - předseda
 • David Babisz

 • Bc. Marcel Brejcha
 • Ing. Tomáš Cedivoda
 • Martin Gregor
 • Petr Chlebek
 • Ing. Jan Jeziorský
 • Ing. Petra Kišková
 • Ing. Josef Plášil
 • Rostislav Podeszfa, MBA
 • Ing. Radim Stošek

Komise pro územní rozvoj a dopravu

 • Ing. Dalibor Třaskoš - předseda
 • Ing. arch. Jan Hock

 • Ing. Karin Klusová
 • Ing. Bc. Jaromír Kotula
 • Ing. Alfréd Michalík
 • Ing. Mgr. Jan Przeczek
 • Luděk Škuta
 • Jan Sztwiertnia
 • Jaroslav Tkadlec

Komise pro rozvoj cyklodopravy

 • Ing. Mgr. Jan Przeczek - předseda
 • Ing. Radim Bárta
 • Přemysl Benda
 • Ing. Michal Boček
 • Mgr. Bc. Roman Honysz
 • Ing. Jakub Ježíšek
 • Eduard Kubiš
 • Ing. Lukáš Lička
 • Roman Pak
 • Mgr. Petr Sobota
 • Ing. Radim Stošek
 • Jaroslav Tkadlec

Komise pro občanské záležitosti

 • Vilém Bannert - předseda
 • Bc. Lucie Bodková

 • Kateřina Bartečková Fricová
 • Miluše Gříbková
 • Ingrid Helebrandová
 • Bc. Jitka Kociánová
 • Marcela Lysá, DiS
 • Martina Nitschová
 • Vlasta Pieklová
 • Jana Sklarčíková
 • Mgr. Karin Škutová
 • Bc. Pavlína Ucháčová
 • Ing. Věra Wastlová

Komise pro krizové řízení

 • Václav Ferfecki - předseda
 • Zbyněk Krůl
 • Jan Plasgura
 • Mgr. Miroslava Šmídová
 • Mgr. Přemysl Švajda
 • Roman Téma
 • Bc. Pavlína Ucháčová
 • Luděk Vrbka
 • Martin Wronka

Komise pro komunitní energetiku

 • Ing. Josef Plášil - předseda
 • Ing. Patrik Babiš

 • Ing. Michal Boček
 • David Děrgel
 • Ing. Dagmar Hejdová, MBA
 • Petr Lakomý
 • Ing. Michal Lorenc
 • Ing. Pavel Macháň 
 • Ing. Kateřina Pálková
 • Jiří Pavlík
 • Ing. Antonín Vacek

Komise pro městskou část Starý Bohumín

 • Zbyněk Krůl - předseda
 • Otmar Faja

 • Marta Galusek
 • Bc. Kamila Kaplanová
 • Lidie Malcharová
 • Ing. Doris Starzyková
 • Vilém Žák 

Komise pro městskou část Skřečoň

 • Petr Kadlec - předseda
 • Jana Holeszová

 • Ing. Petra Chalupová
 • Ing. Petra Krpcová Lenortová
 • Hana Janíková Svobodová
 • Aleš Novotný
 • Mgr. Antonie Walterová

Komise pro městskou část Záblatí

 • Veronika Sochová - předsedkyně
 • Jan Kadeřávek

 • Mgr. Marcela Knotová
 • Robert Kwiczala
 • Monika Macurová
 • Zdeněk Neudert
 • Anes Parastatidis
 • Jana Števanková
 • Mgr. Vladimír Vala

Komise pro městskou část Pudlov

 • Josef Urbančík - předseda
 • Anna Kornasová

 • Jana Marcolová
 • Rostislav Podeszfa, MBA
 • Helena Vambleki
 • Radka Zawieruchová
 • Aleš Zawierucha 

Komise pro městskou část Vrbice

 • Ing. Blanka Ryšavá - předsedkyně
 • Věra Drlíková

 • Lenka Hatlapatková
 • Jana Nanková

Komise pro městskou část Šunychl

 • Ing. Eva Rozsypalová - předsedkyně
 • Václav Ferfecki

 • Zuzana Kublová
 • Petr Malec
 • Mgr. Květoslava Panašová
 • Ing. Romana Šablaturová
 • Martin Štubňa
 • Jana Václavková

 

Návrh povinných úkolů pro jednání komisí pro městské části

 • předkládat náměty na údržbu a zvelebování veřejných prostranství v městských částech
 • předkládat náměty pro rozšíření sítě separačních nádob v městských částech
 • předkládat náměty na opravy stávajících chodníků a výstavbu nových chodníků v městských částech
 • předkládat náměty na opravy komunikací v městských částech
 • předkládat náměty na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v městských částech
 • zabezpečovat roznos ekologických kalendářů v m. č. a distribuci pozvánek na setkání s vedením města
 • podávat zpětné informace příslušným odborům ke zjištěným závadám (dopravní značení, veřejné osvětlení, veřejné prostranství...)
 • přenášet podněty občanů městských částí


Počet zhlédnutí: 2 395

Zpět

    Městský úřad