close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 20.6., svátek má Květa.
Dnes má svátek Květa. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Frank Lampard (*1978) - Anglický fotbalista
 • Juliano Belletti (*1976) - Brazilský fotbalista
 • Nicole Kidman (*1967) - Americká herečka
 • John Goodman (*1952) - Americký herec
 • Lionel Ritchie (*1949) - Americký zpěvák
 • Brian Wilson (*1942) - Basák a zpěvák americké kapely The Beach Boys
 • Martin Landau (*1931) - Americký herec
 • Vjačeslav Kotenočkin (*1927, +20.11.2000) - Ruský animátor, tvůrce kresleného seriálu " Jen počkej zajíci "
 • Josef Kemr (*1922, +15.1.1995) - Herec
 • Errol Flynn (*1909, +14.10.1959) - Americký herec
 • Josef Václav Myslbek (*1848, +2.6.1922) - Sochař, autor sochy sv. Václava na Václavském náměstí
 • Jacques Offenbach (*1819, +5.10.1880) - Francouzský skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 27.2.2017

Usnesení ze 44. zasedání rady města Bohumína ze dne 27. února 2017

  

Přítomni:  6 členů RM
Omluvena Mgr. Věra Palková

  

Valné hromady společností

BMN, a. s.

817/44

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s., se sídlem Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ 735 81, IČ: 268 34 022, ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volí Mgr. Věru Palkovou, nar. *****, bytem *****, předsedkyní dozorčí rady společnosti BMN, a. s., s účinností od 27. 2. 2017.

 

BM servis, a. s.

818/44

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volí Ing. Josefa Plášila, nar. *****, bytem *****, předsedou dozorčí rady společnosti BM servisu, a. s., s účinností od 27. 2. 2017.

 

BOSPOR, spol. s r. o.

819/44

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BOSPOR spol. s r. o., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Koperníkova 1174, PSČ 735 81, IČ: 26815982, ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volí Mgr. Zdeňka Veselého, nar. *****, bytem *****, předsedou dozorčí rady společnosti BOSPOR, spol. s r. o., s účinností od 27. 2. 2017.

  

Majetkové záležitosti

Podmínky elektronické dražby

820/44

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje maximální výši podání při elektronické dražbě konané dne 02. 03. 2017  *****
 2. pověřuje Ing. Adélu Plonkovou, zaměstnankyni majetkového odboru, zastupováním města Bohumína v elektronické dražbě konané dne 02. 03. 2017. Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na LV 910 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná, vlastníka Zdeňka Sládka, a to pozemky parc. č. 346/2, 425, 1215/70, 1323/4, 1522, 1523, 1524 a 1525 v kat. území Pudlov, obec Bohumín. Pověření se týká provádění veškerých úkonů vedoucích k vydražení uvedených nemovitých věcí pro město Bohumín, a to zejména k provádění příhozů do maximální výše podání.

 

Výsledky výběrových řízení, úprava rozpočtu

821/44

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení stavby - Stavební úpravy bytového domu čp. 982 – 989 na ul. Čáslavská v Bohumíně“
 3. 3. úpravu rozpočtu odboru rozvoje a investic ve výdajích - kapitálové – celkové navýšení o 2.400 tis. Kč
 4. 4. snížení běžných výdajů (opravy správy domů) o 2.400 tis. Kč

 

822/44

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení na dodavatele staveb
 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení staveb:
  a) Bohumín - Záblatí – ul. Sokolská, Rychvaldská – odkanalizování s centrální ČS - I. etapa 
  b) Kanalizace Skřečoň – lokalita Úvozní - Bohumín – VII. etapa
 3. úpravu rozpočtu odboru rozvoje a investic ve výdajích
  - běžné – celkové navýšení o 1.990 tis. Kč
  - kapitálové – celkové snížení o 490 tis. Kč
 4. snížení rezervy města o 1.500 tis. Kč

 

823/44

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení stavby

pro zakázku „Optimalizace strojovny chlazení na zimním stadionu Bohumín“.

  

Dodatek smlouvy o dílo

Stavební úpravy domu čp. 246 ul. Drátovenská

824/44

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo pro akci Stavební úpravy bytového domu čp. 246 na ul. Drátovenská, Bohumín.

 

Výběrové řízení 

Zakázka malého rozsahu

825/44

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. k veřejné zakázce „Dodávka a instalace 18 ks nových zařízení pro bezpečnou úschovu kol, tzv. cykloboxů“
  - zadání veřejné zakázky způsobem „zakázka malého rozsahu“
  - kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
  - kritérium pro hodnocení nabídek
  - obchodní podmínky
  - členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
  - seznam firem navržených k obeslání
  - výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína ve smyslu povinného obeslání 5 zájemců u zakázky nad 500 tis. Kč.
 2. výjimku pro přímé zadání veřejné zakázky na dodávky „Provedení účelové požární nástavby DA jednotky SDH Starý Bohumín“ pro firmu THT Polička, s. r. o. Starohradská 316, 572 01 Polička, IČO: 46508147 za cenu 304 920 Kč bez DPH.

  

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 27.2.2017
Počet zhlédnutí: 1 150

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.25 sekund