close google translator menu
Dnes je Pondělí 27.5., svátek má Valdemar.
Dnes má svátek Valdemar. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Martina Sáblíková (*1987) - Česká rychlobruslařka
 • Jiří Štajner (*1976) - Český fotbalový reprezentant
 • Jamie Oliver (*1975) - Britský kuchař a televizní moderátor
 • Paul Gascoigne (*1967) - Anglický fotbalista
 • Dee Dee Bridgewater (*1950) - Americká jazzová zpěvačka
 • Alex Koenigsmark (*1944) - Český spisovatel a scénárista
 • Luděk Sobota (*1943) - Český komik
 • John Simmons Barth (*1930) - Americký spisovatel
 • Ladislav Chudík (*1924) - Slovenský herec
 • Henry Kissinger (*1923) - Americký ministr zahraničí a nositel Nobelovy ceny míru za rok 1973
 • Max Brod (*1884, +20.12.1968) - Pražský německý židovský spisovatel
 • René Panhard (*1841, +16.7.1908) - Francouzský průkopník automobilismu
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 6.8.2018

Usnesení ze 77. zasedání rady města Bohumína ze dne 6. srpna 2018,

 

Přítomni: 7 členů RM

 

Majetkové záležitosti

Věcná břemena

1293/77

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína
  a)  pro stavbu, umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN v části pozemku města parc. č. 158 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Starý Bohumín  v  rámci stavby „Starý Bohumín 157, Kudělka, příp. NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 na základě plné moci č. PM/II-239/2017, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu dle „Zásad“ města +DPH.
  b)  pro stavbu, umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN a 11 pojistkových skříní v částech pozemků města parc. č.   284 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 283/25  - ostatní plocha, zeleň a parc. č. 283/2 – ostatní plocha, zeleň, zapsaných na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Bohumín, Nerudova, KA 0389, VNK, DTS, NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Bc. Petrem Obdržálkem jednatelem společnosti Profiprojekt na základě plné moci č. 078/2018 ze dne 30. 1. 2018, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
  c)   pro stavbu, umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN v částech pozemků města parc. č. 1493/1 – zahrada, parc. č. 1493/6 – zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1495/2 – zahrada, parc. č. 1496/46 – orná půda, parc. č. 1506 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1536/1 – ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1539 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2551/5 – ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 2551/6 – ostatní plocha, jiná plocha, zapsaných na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Bohumín, Palackého, NNv, NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Bc. Petrem Obdržálkem jednatelem společnosti Profiprojekt na základě plné moci č. 078/2018 ze dne 30. 1. 2018, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
 2. ukládá odboru majetkovému zmapovat podmínky pro sjednávání věcných břemen v okolních městech, navrhnout úpravy sazeb za věcná břemena a předložit radě města.
  Z: Ing. Eva Drdová
  T: 31. 12. 2018

 

Výpůjčka pozemků

1294/77

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o výpůjčce části pozemku p. č. 1519/1 -  ostatní plocha silnice v katastrálním  území  Záblatí u Bohumína,  obec  Bohumín, od Moravskoslezského kraje, se sídlem  ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČ 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23  Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01  Karviná, z důvodu realizace stavby „Dostavba úseku jednotné kanalizace DN 500 v Bohumíně – Záblatí, ul. Bezručova“, na dobu určitou od 27. 8. 2018 do 31. 10. 2018.
 2. o výpůjčce části pozemku p. č. 1524 -  ostatní plocha silnice v katastrálním  území  Záblatí u Bohumína,  obec  Bohumín, od Moravskoslezského kraje, se sídlem  ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČ 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23  Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01  Karviná, z důvodu realizace stavby „Kanalizace a vodovod, prodloužená ul. Anenská, Záblatí“, na dobu určitou od 7. 8. 2018 do 31. 1. 2019.

 

Prodej pozemků - stanovení kupní ceny

1295/77

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výši kupní ceny pro prodej pozemku parc. č. 2546/6  – zastavěna plocha a nádvoří o výměře 1  m2, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná za smluvní cenu 456 Kč za m2, celkem 456 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem.
 2. výši kupní ceny pro prodej pozemku parc. č. 1017/130 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú.  Nový Bohumín, obec Bohumín, který je zapsán na LV 10001, u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná, za smluvní cenu 456 Kč za m2, celkem 7.752 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem.
 3. výši kupní ceny pro prodej pozemku parc. č. 1413/7  – ostatní plocha, zeleň o výměře 96 m2, který byl oddělen z pozemku par. č. 1413/5 v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná za smluvní cenu 456 Kč za m2, celkem 43.776 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem.

 

Zásady pro uzavírání smluv o pronájmu pozemků – úprava

1296/77

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o úpravě Zásad pro uzavírání smluv o pronájmu pozemků -  změna výše nájemného u pozemků pronajímaných pro zemědělské využití s účinností od 1. 9. 2018, dle varianty č. 3 (0,20 Kč/m²)
 2. ukládáodboru majetkovému zpracovat přehled stávajících nájemních smluv a předložit RM analýzu nájemného.
  Z: Ing. Eva Drdová
  T: 31. 12. 2018

 

Nebytové prostory

1297/77

Rada města Bohumína po projednánírozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1037, ul. Nerudova v Bohumíně, o rozloze 906,46 m², č. prostoru 301, se společností BOSPOR, spol. s  r. o., IČO: 26815982, se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín, za nájemné dle varianty I. předloženého návrhu na dobu neurčitou, k provozování sportovního centra.
 2. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru – bývalé domovní kotelny, na střeše domu č. p. 973, ul. Nerudova v Bohumíně, o rozloze 27 m², se společností LWT Jarynet s. r. o., IČO: 28607571, se sídlem Sokolská třída 1263/24, Ostrava, za nájemné 12.000,00 Kč/rok, pro umístění záložního zdroje pro technologii přípojného bodu.
 3. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části střechy domu č. p. 1016, ul. Mírová v Bohumíně, se společností PODA, a. s., IČO: 25816179, se sídlem ul. 28. října 1168/102, Ostrava, za nájemné 15.000,00 Kč/rok, na dobu neurčitou, pro zřízení a provozování bodu radioreléové sítě – přípojný bod sítě INTERNET.
 4. o poskytnutí slevy z nájmu za pronájem objektu č. p. 37, nám. Svobody ve Starém Bohumíně (Pod Zeleným dubem) nájemci Adrianu Wowrovi, IČO: 04186940, se sídlem E. Krásnohorské 1298/4, Havířov – Podlesí, ve výši 934,13 Kč, z důvodu omezení využití pokoje č. 3 – zatékání vody pod sprchový kout.
 5. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 7, nám. Svobody ve Starém Bohumíně, o rozloze 43,40 m2 (prostor po pobočce pošty, č. prostoru 301), s p. Kateřinou Prokopovou, IČO: 44914431, se sídlem Hlavní 29, 735 53 Dolní Lutyně - Věřňovice, za nájemné 387 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, k provozování homeopatické poradny.

 

Mimořádné přidělení bytu

1298/77

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. 15 na ul. Okružní 1068 v Novém Bohumíně o velikosti 1+1, standardní kvality p. Jarmile Vozarové, trvale bytem ***** na dobu neurčitou,  za cenu nájemného dle varianty č. 2 předloženého návrhu.

 

Výpověď z nájmu bytu

1299/77

Rada města Bohumína po projednání rozhodla  o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2291 z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro: Siwý Jan, ***** – neplacení

 

Zásady města pro sjednávání nájemních smluv – úprava

1300/77

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o úpravě Zásad pro sjednávání nájemních smluv dle předloženého návrhu s účinností od 07. 08. 2018
 2. ukládá majetkovému odboru zapracovat úpravy do Zásad.
  Z: Ing. Eva Drdová
  T: 07. 08. 2018

 

Statistiky výpovědi z nájmu bytu, stav obsazenosti bytů, licitované byty

1301/77

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí  

 1. informaci o podaných výpovědích z nájmu bytu
 2. informaci o aktuálním stavu obsazení bytů ve vytipovaných lokalitách
 3. informaci o licitovaných bytech v I. pololetí r. 2018.

 

Plán oprav a investic domovního fondu 

1302/77

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí plán oprav a investic domovního fondu města Bohumína na rok 2019.

 

Příspěvkové organizace

Projekt „JUBILANTI 2018“

1303/77

Rada města Bohumína po projednání schvaluje ocenění jubilantů bohumínských škol a školského zařízení dle předloženého návrhu.

 

Projekt „ŠACHY DO ŠKOL“

1304/77

Rada města Bohumína po projednání schvaluje pokračování projektu „Šachy do škol“  od  školního roku 2018/2019 dle předloženého návrhu.

 

Univerzita třetího věku 2018/2019

1305/77

Rada města Bohumína po projednání schvaluje realizaci projektu „Univerzita třetího věku“ v  akademickém roce  2018/19 s dotací školného dle předloženého návrhu                                                                                            

 

Dodatky k nájemním smlouvám se Slezskou diakonií             

1306/77

Rada města Bohumína po projednánírozhodla

 1. o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 2. 2000 mezi městem Bohumín a Slezskou diakonií, IČ 65468562, se sídlem Český Těšín, Na Nivách 7 dle předloženého návrhu
 2. o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 6. 2002 mezi městem Bohumín a Slezskou diakonií, IČ 65468562, se sídlem Český Těšín, Na Nivách 7 dle předloženého návrhu.

 

CSSB - úprava odpisového plánu, mzdový limit 2018

1307/77

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. úpravu odpisového plánu na rok 2018 u organizace Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu v příloze č. 1
 2. navýšení mzdového limitu pro rok 2018 organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ: 48806145, o částku 100 tis. Kč na celkovou částku 19 594 tis. Kč.

 

Domov pro seniory - praní, žehlení prádla klientů

 

1308/77

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informace o možnostech zajištění praní, žehlení a drobných oprav provozního a osobního prádla klientů domova pro seniory, včetně zajištění odvozu a dovozu.

 

K3 – mzdové záležitosti

1309/77

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o úpravě platu Mgr. Karlu Balcarovi, řediteli K3 Bohumín, příspěvkové organizace, od 1. 9. 2018 dle předloženého návrhu.

 

Chráněné bydlení – Husova 

1310/77

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, z 82. výzvy zaměřené na rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách, za účelem rekonstrukce objektu čp. 559 v ulici Husova pro potřeby poskytování nové sociální služby – chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením
 2. úmysl pověřit budoucího poskytovatele služby – chráněné bydlení - výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU, v případě, že by tato služba nebyla zařazena do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a poskytovatel sociální služby nebude pověřen výkonem služby v obecném hospodářském zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze strany zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 

Stav investic

1311/77

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí Zprávu o stavu investic města, velkých oprav bytového fondu a projektových dokumentací.

 

Smlouva o ztížené údržbě kabelového vedení

1312/77

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření smlouvy o ztížené údržbě kabelového vedení č. CES: E635-S-2584/2018 s vlastníkem – Správa železniční dopravní cesty, vyvolané v rámci přípravy akce „Parkovací stání ul. Masarykova v Bohumíně“.

 

Smlouva o spolupráci při realizaci staveb - Kabelizace VO, vedení NN, Gravitační kanalizace

1313/77

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření „Smlouvy o spolupráci při realizaci staveb v Bohumíně“

 • IE-12-8004782 Bohumín, vývody z KA_0383, NNv – investice ČEZ Distribuce, a.s.
 • Kabelizace VO - ul. 5. května, Kosmonautů, Čs. legií, J. Koczura, Okrajní, Slezská, Mírová -   
 • Bohumín - Starý a Nový Bohumín - investice města Bohumína
 • Gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ul. 5. května, Čs. legií, Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní - investice města Bohumína

v období 09/2018 až 12/2019 mezi městem Bohumín a ČEZ Distribuce a. s.

 

Dodatky smluv o dílo 

1314/77

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření dodatků č. 1 smluv o dílo pro zakázky:
  a) Radnice A - výměna oken a fasáda od kostela
  b) Stavební úpravy bytových domů, ul. Kostelní čp. 312 a čp. 328, v Bohumíně
  c)  Stavební úpravy bytových domů, ul. Tyršova, čp. 812–814, ul. Studentská čp. 815 v Bohumíně
  d) Chodník na ul. Drátovenská I. a II. etapa
  e) Stavební úpravy bytových domů čp. 156, 302 v ul. Studentské v Bohumíně
 2. o uzavření dodatků č. 2 smluv o dílo pro zakázky:
  a) Odkanalizace odpadních vod s čistěním na ČOV Vrbice – II. etapa
  b) Stavební úpravy čp. 365 v ul. Masarykova

 

Výjimky ze Směrnice pro zadávání VZ, uzavření smluv

1315/77

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o udělení výjimky ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína č. 07 – 2016 pro potřeby zadání výběrového řízení k zakázce - Aktualizace PD Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Olši v souladu se stanovenými dotačními podmínkami
 2. o udělení výjimky pro přímé zadání služby „Reklamní kampaň na rozhlasové stanici HITRÁDIO ORION na období od 7. 8. 2018 do 31. 7. 2019“
 3. o uzavření smlouvy o reklamě v rámci programu BE IN RADIO na stanici HITRÁDIO ORION s firmou RADIOHOUSE s.r.o. se sídlem Škrétova 490/12, 120 000 Praha 2
 4. o uzavření smlouvy o reklamě v rámci programu VÝHODA² na rádiích ČAS a ČAS ROCK s firmou Rádio Čas s.r.o. se sídlem K. Svobody 130/90, 725 27 Ostrava-Plesná na období  od  07. 08. 2018 do 31. 07. 2019.

 

Výběr nejvhodnější nabídky

1316/77

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem pro zakázku

„Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Bohumín 2018“.

 

Výběrová řízení 

Zakázky malého rozsahu

1317/77

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na služby v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Projektová dokumentace - Červená kolonie na ulici Okružní v Bohumíně“.

 

1318/77

Rada města Bohumína po projednání schvaluje zadání veřejné zakázky způsobem „zakázka malého rozsahu“ pro akci „Dvoufaktorová autentizace a karty dle eIDAS“.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                           

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 6.8.2018
Počet zhlédnutí: 332

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.28 sekund